Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : Computer Press, 2013
488 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-251-3792-5 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000246529
OBSAH // ZAČÍNÁME 17 // Oficiální výukový kurz...17 // Předpoklady...17 // Instalace programu...17 // Písma používaná v této knize...18 // Kopírování souborů ke kurzu...18 // Instalace souborů ke kurzu...18 // Obnovení výchozích předvoleb...18 // Uložení aktuálních předvoleb (Ilustrátoru...19 // Smazání aktuálních předvoleb (Ilustrátoru...19 // Obnovení uložených předvoleb po dokončení lekcí...20 // Další zdroje informací...20 // Certifikát společnosti Adobe...21 // Kontrola aktualizací...22 // CO JE NOVÉHO V ADOBE ILLUSTRATORU CS6 23 // Efektivní, flexibilní rozhraní...,...23 // Možnost upravit jas uživatelského rozhraní...24 // Vektorizace obrazu... 24 // Vytváření vzorů...25 // Hbitý výkon...25 // Přechody na stopách...26 // Ostatní vylepšení...26 // STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S ADOBE ILLUSTRATOREM CS6 28 // Začínáme...30 // Práce s kreslicími plátny...30 // I Kreslení tvarů a čar...31 // I InSttBiflS Vybarvení...33 // I Nástroj Vytváření tvaru (Shape Builder)...33 // Nástroj Šířky (Width)...35 // ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ // 5 // Vytváření a úprava přechodů...36 // Vkládání obrázků z aplikace Adobe Photoshop do (Ilustrátoru .. 37 // Vektorizace obrazu...37 // Panel Výběr barev (Color Guide)...38 // Vytvoření a použití vzoru...39 // Text (Type)...40 // Režimy kreslení...41 // Stopy...42 // Panel Vzhled (Appearance) a práce s efekty...43 // Tahy...45
Zarovnání obsahu...46 // Perspektiva...47 // Symboly...48 // 1 SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU // Začínáme // Orientace na pracovní ploše... // Úprava jasu uživatelského rozhraní // Panel nástrojů... // Ovládací panel (Control panel)___ // Práce s panely... // Obnovení a uložení pracovní plochy Nabídky panelů... // Změna zobrazení kresby Příkazy pro zobrazení... Nástroj Lupa (Zoom)___ // Procházení dokumentu // Zobrazení kresby // Navigace po několika kreslicích plátnech Panel Navigátor (Navigator)... // Vodítka // Uspořádání několika dokumentů Skupiny dokumentů... // Hledání zdrojů pro používání IIlustrátoru // 50 // 52 // 53 // 54 // 55 // 58 // 59 // 64 // 65 // 66 66 // 67 // 68 68 70 // 73 // 74 // 75 78 80 // 6 // OBSAH // Úprava symbolů pomocí nástrojů pro symboly...444 // Kopírování a úprava sad symbolů...447 // Uložení a vyvolání kresby v panelu Symboly...448 // Mapování symbolu na 3D kresbu...449 // Integrace symbolů v aplikaci Flash...449 // 15 PROPOJENÍ KRESEB ILLUSTRATORU S OSTATNÍMI APLIKACEMI ADOBE // Začínáme... // Adobe Bridge... // Kombinování kresby... // Vektorová grafika proti bitmapové grafice... // Vkládání souborů z Photoshopu... // Vložení souboru z Photoshopu... // Transformace vloženého obrázku... // Vložení obrázku Photoshopu pomocí kompozice vrstev___ // Aplikace úprav barvy na vložený obrázek... // Maskování obrázku... // Aplikace jednoduché ořezové
masky na obrázek... // Úprava masky... // Maskování objektu pomocí tvaru... // Maskování objektu pomocí několika tvarů... // Vytvoření masky krytí... // Úprava masky krytí... // Nabírání barev ve vložených obrázcích... // Obrazové vazby... // Nalezení informací o vazbě... // Nahrazení navázaného souboru... // Exportování vícevrstvého souboru do Photoshopu... // Illustrator a Adobe InDesign, Adobe Muse, Adobe Fireworks a Adobe Flash... // 456 // 458 // 458 // 460 // 460 // 462 // 462 // 463 // 464 // 465 468 468 // 468 // 469 // 470 // 472 // 473 475 // 475 // 476 // 477 // 477 // 478 // REJSTŘÍK // 481 // ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ // 15 // 2 // VÝBĚR A ZAROVNÁNÍ // 82 // Začínáme...84 // Výběr objektů...84 // Nástroj Výběr (Selection)...84 // Nástroj Přímý výběr (Direct Selection)...86 // Výběry ohraničovacím rámečkem...87 // Výběry nástrojem Kouzelná hůlka (Magic Wand)...88 // Výběr podobných objektů...89 // Zarovnávání objektů...90 // Vzájemné zarovnávání objektů...90 // Zarovnání ke klíčovému objektu...90 // Zarovnání bodů...91 // Rozmístění objektů...91 // Zarovnání ke kreslicímu plátnu...92 // Skupiny...93 // Seskupování položek...93 // Režim izolace...93 // Připojení ke skupině...94 // Uspořádání objektů...95 // Výběr objektů v pozadí...96 // Skrývání objektům...97 // Procvičování technik výběru...98 // 3 TVORBA A ÚPRAVA TVARŮ
Začínáme // Vytvoření nového dokumentu Práce se základními tvary... // Režimy kreslení... // Vytváření obdélníků... // Vytváření zaoblených obdélníků // Vytváření elips... // Vytváření mnohoúhelníků... // Režim Kreslit za (Draw Behind).. // Vytváření hvězd... // Změna šířky tahu a zarovnání... // 102 // 104 // 104 // 106 // 107 // 107 // 110 // 112 // 113 // 114 // 115 // 116 // ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ // 7 // Práce se segmenty čar...117 // Spojování cest...118 // Nástroj Šířka (Width)...120 // Obrysy tahu...123 // Spojování a úprava tvarů...124 // Práce s nástrojem Vytváření tvaru (Shape Builder)...124 // Efekty nástroje Cestář (Pathfinder)...127 // Práce s režimy tvarů...128 // Režim Kreslit dovnitř (Draw Inside)...130 // Úprava uvnitř nakresleného obsahu...131 // Nástroj Guma (Eraser)...133 // Vytváření tvarů pomocí funkce Vektorizovat obraz // (Image Trace)...134 // Úprava vektorizované kresby...136 // 4 TRANSFORMACE OBJEKTŮ 140 // Přidávání kreslicích pláten do dokumentu...143 // Úprava kreslicích pláten...144 // Přejmenování kreslicích pláten...148 // Přeskupení kreslicích pláten...148 // Transformování obsahu...149 // Práce s pravítky a vodítky...149 // Změna velikosti objektů...151 // Zrcadlení objektů...153 // Otáčení objektů...154 // Deformování objektů...156 // Zkosení objektů...157 // Přesné umísťování objektů...158
Změna perspektivy...160 // Vícenásobné transformace...161 // Efekt Libovolná deformace (Free Distort)...162 // 8 // OBSAH // 5 KRESLENÍ PEREM A TUŽKOU 166 // ¦ Začínáme...168 // I Začínáme s tužkou...168 // Vytváření rovných čar...170 // Vytváření zakřivených cest...172 // Vytvoření křivky...173 // Převádění zakřivených bodů na rohové body...175 // Obrázek houslí...177 // Kreslení křivek...178 // Označení křivky...178 // Kreslení křivky...178 // Kreslení uzavřené cesty pomocí křivek...179 // Kreslení tvaru houslí...180 // Vytvoření strun...182 // Rozdělení cesty...183 // Vytvoření hrotů...183 // Vytvoření přerušované čáry...185 // Úprava křivek...186 // Odstraňování a přidávání kotevních bodů...187 // Převádění hladkých a rohových bodů...188 // Kreslení tužkou.  ...191 // Úpravy tužkou...192 // Dokončení obrázku houslí...193 // Poskládání jednotlivých částí...193 // Vybarvení kresby...196 // BARVA A MALBA // Začínáme... // /tal/asoj Seznámení s barvou... // Barevné režimy... // Seznámení s ovládacími prvky barev // Vytváření barev... // Vytvoření a uložení vlastní barvy___ // Úprava políčka... // Knihovny vzorníků lllustratoru... // 198 // 200 // 200 // 201 // 201 // 204 // 204 // 205 // 206 // ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ // 9 // // Vytvoření přímé barvy...207 // Dialogové okno Výběr barvy (Color Picker)...208 // Vytvoření
a uložení barevného odstínu...210 // Kopírování vlastností...210 // Vytvoření skupiny barev...211 // Panel Výběr barev (Color Guide)...212 // Úprava skupiny barev...213 // Úprava barev v kresbě...216 // Panel Kulér...217 // Přiřazení barev ? vaší kresbě...219 // Úprava barev...221 // Malování vzory...222 // Používání výchozích vzorů...222 // Vytvoření vlastního vzoru...223 // Použití vzoru...226 // Úprava vzoru...226 // Živá malba...227 // Vytvoření skupiny živé malby...228 // Úprava oblastí živé malby...230 // Úprava mezer...232 // 7 TEXT // Začínáme // Práce s textem // Vytvoření bodového textu Vytvoření textu v ploše ... // Importování souboru s prostým textem .. Práce s přesahujícím a zalomeným textem Zřetězení textu... // Vytvoření textových sloupců Formátování textu... // Změna velikosti písma Změna barvy písma .. // Změna ostatních vlastností textu // Glyfy... // Úprava velikosti textových objektů // 236 // 238 // 239 // 239 // 240 // 241 // 242 // 243 // 244 // 245 // 247 // 248 // 249 // 250 252 // 10 // OBSAH // Změna vlastností odstavce...253 // Ukládání a používání textových stylů...255 // Vytvoření a použití odstavcového stylu...255 // Úprava odstavcového stylu...256 // Nabírání vzorků formátovaného textu...257 // Vytvoření a použití znakového stylu...257 // Úprava znakového stylu...258 // Přetvoření textu pomocí přednastaveného obálkového
// pokřivení...259 // Přetvoření textu pomocí deformace s objektem...261 // Obtékání textu kolem objektu...262 // Vytváření textu na otevřené cestě...263 // Vytváření textu na uzavřených cestách...265 // Vytváření textových obrysů...267 // 8 VRSTVY // Začínáme // Vytváření vrstev... // Výběr a přesouvání objektů a vrstev Kopírování obsahu vrstvy... // Přesouvám vrstev // Zamykání vrstev // Zobrazení vrstev Vložení vrstev .. // Vytvoření ořezové masky Sloučení vrstev... // Hledání vrstev // Aplikace vlastností vzhledu na vrstvy Izolování vrstev... // 270 // 272 // 274 // 275 277 277 // 279 // 280 282 // 284 // 285 // 286 287 289 // 9 KRESBA S PERSPEKTIVOU // Začínáme... // Úvod do perspektivního kreslení // O perspektivní mřížce... // Práce s perspektivní mřížkou__ // Přednastavená mřížka... // 292 // 294 // 294 // 295 // 296 296 // ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ // 11 // Úprava perspektivní mřížky...296 // Kreslení nových objektů do perspektivy...299 // Výběr a transformace objektů v perspektivě...302 // Zanesení obsahu do perspektivy...306 // Společná úprava rovin a objektů...308 // Přidávání a úprava textu v perspektivě...313 // Práce se symboly v perspektivě...315 // Přidávání symbolů do perspektivní mřížky...315 // Transformace objektů v perspektivě...315 // Uvolnění objektů v perspektivě...319 // Vodorovná mřížka...320 // 10 PROLÍNÁNÍ
BAREV A TVARŮ // Zacmame // Přechody. // Vytvoření a použití lineárního přechodu... // Úprava směru a úhlu výplně přechodem... // Použití přechodu na tah... // Úprava přechodu na tahu... // Vytvoření a použití kruhového přechodu... // Úprava barev u kruhového přechodu... // Úprava kruhového přechodu... // Aplikace přechodů na několik objektů... // Další metody pro úpravu barev přechodu... // Úprava průhlednosti přechodů... // Práce s prolnutými objekty... // Prolnutí s určenými kroky... // Úprava prolnutí... // Vytvoření a úprava plynulého barevného prolnutí // 322 // 324 // 325 325 327 // 329 // 330 // 331 // 332 // 334 // 335 // 336 // 338 // 339 // 340 // 341 343 // 11 STOPY 348 // Začínáme...350 // tt? I Práce se stopami...350 // Používání kaligrafických stop...351 // Úprava stopy...352 // 12 // OBSAH // Používání barvy výplně u stop...353 // Odstranění tahu štětce...353 // Používání objektových stop...354 // Kreslení pomocí nástroje Štětec...354 // Úprava cest pomocí nástroje Štětec...355 // Vytvoření objektové stopy...357 // Úprava objektové stopy...358 // Používání stop štětce se štětinami...359 // Změna voleb štětce se štětinami...359 // Malování štětcem se štětinami...360 // Používání stop štětce se vzorkem...363 // Vytvoření stopy se vzorkem...365 // Použití stopy se vzorkem...368 // Změna barevných vlastností stop...369 // Změna barvy stopy
pomocí metody vybarvení Odstíny (Tints). 370 // Změna barvy stopy pomocí metody vybarvení // Posun odstínu (Hue Shift)...371 // Práce s nástrojem Štětec kapka...372 // Kreslení nástrojem Štětec kapka...373 // Slučování cest nástrojem Štětec kapka...373 // Úpravy pomocí nástroje Guma...375 // 12 EFEKTY // Zacmame // Používání živých efektů Aplikace efektu... // Úprava efektu... // Stylizace textu pomocí efektů.. // Úprava tvarů pomocí efektu Cestář Efekt Odsazená cesta... // Práce s efektem 3D // Vytvoření obkrouženého objektu... // Změna osvětlení u trojrozměrného objektu Mapování symbolu na 3D kresbu... // 380 // 382 // 382 // 383 // 385 // 386 // 389 // 390 394 394 // 396 // 397 // ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ // 13 // 13 ÚPRAVA VZHLEDU A GRAFICKÉ STYLY // 402 // Začínáme...404 // Používání vlastností vzhledu...405 // Úprava a přidávání vlastností vzhledu...405 // Přidání dalšího tahu...406 // Přidání další výplně...408 // Uspořádání vlastností vzhledu...409 // Aplikace vzhledu na vrstvu...410 // Používání grafických stylů...411 // Vytvoření a uložení grafického stylu...411 // Aplikování grafického stylu na objekt...412 // Nahrazení atributů grafického stylu... 413 // Aplikování grafického stylu na vrstvu...413 // Úprava grafického stylu aplikovaného na vrstvu...415 // Aplikování stávajících grafických stylů...416 // Aplikování několika grafických
stylů...417 // Aplikování grafického stylu na text...418 // Kopírování a odstraňování grafických stylů...419 // Tvorba webové grafiky...420 // Aplikace obsahu na mřížku obrazových bodů...420 // Rozřezání obsahu...423 // Výběr a úprava řezů...424 // Použití příkazu Uložit pro web (Save For Web)...425 // 14 SYMBOLY // Zacmame // Používání symbolů... // Používání stávajících knihoven symbolů lllustratoru Vytváření symbolů... // Úprava symbolu... // Nahrazení symbolů... // Přerušení vazby na symbol Úprava voleb symbolů — // Nástroje pro symboly... // Nanášení instancí symbolu // 430 // 432 // 433 433 // 436 // 437 // 440 // 441 // 442 442 442 // 14 // OBSAH
(OCoLC)827261206
cnb002427631

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC