Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2011
349 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-246-1888-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 331-349
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000246575
Předmluva 9 // Úvod 13 // 1. Závislost člověka na rostlinách 17 // 1.1 Příroda - co je to? 21 // 1.2 Náplň pojmu příroda 25 // 2. Základní ekologické informace 31 // 2.1 Ekologie * 32 // 2.2 Ekosystém 33 // 2.3 Populace, společenstvo a biom 36 // 3. Biodiverzita 37 // 3.1 Obsah pojmu biodiverzita 38 // 3.2 Biodiverzita a produkce ekosystému 40 // 3.2.1 Nadzemní a podzemní biomasa 41 // 3.2.2 Vzájemné ovlivňování biodiverzity a produkce ekosystému 43 // 3.3 Význam genetické diverzity u polních plodin 48 // 3.3.1 Odolnost proti chorobám 49 // 3.3.2 Biodiverzita v podmínkách zvyšující se koncentrace C02 50 // 3.4 Biodiverzita a fungování ekosystémů 51 // 3.5 Biodiverzita a funkce ekosystémů i jejich služeb 54 // 3.6 Pokles biodiverzity a ekonomický důsledek 59 // 3.6.1 Těžba dřeva a paseky - nevýznamná drobnost? 67 // 3.7 Invázni druhy 69 // 3.8 Chráněná území a biodiverzita 72 // 3.9 Podpora a ochrana služeb ekosystémů, a nikoliv biodiverzity 74 // 3.10 Biodiverzita: závěr 75 // 4. Služby ekosystémů 79 // 4.1 Poetická úvaha 79 // 4.2 Stručný historický přehled 81 // 4.3 Vliv lidstva na přírodu 83 // 4.4 Ekosystém a služby 87 // 4.5 Členění služeb ekosystémů 93 // 4.5.1 První odhad finanční hodnoty služeb ekosystémů celé planety 93 // 4.5.2 Členění služeb ekosystémů vycházející z jejich biologické podstaty. 95 // 4.5.3 Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí 96 // 4.5.4 Členění služeb ekosystémů na produkční, regulační a kulturní 97 // 4.5.5 Členění služeb ekosystémů vycházející z přesně definovaných pojmů 98 // 5. Biologická podstata všech funkcí i služeb ekosystémů 101 // 5.1 Proč především rostliny? // 5.2 Proč především fotosyntéza? 110 // 5.3 Biologické základy produkce biomasy rostlin 111 //
5.4 Fotosyntéza 113 // 5.4.1 Sluneční záření na Zemi 114 // 5.4.2 Fotosyntetická produkce organických látek 116 // 5.5 Vliv vnějších faktorů na rychlost fotosyntézy 121 // 5.5.1 Rychlost fotosyntézy 122 // 5.5.2 Závislost rychlosti fotosyntézy na ozářenosti 122 // 5.5.3 Vliv oxidu uhličitého na rostliny 125 // 5.5.4 Vliv teploty 129 // 5.6 Otevřenost průduchů 130 // 5.7 Interakce fotosyntézy a dalších fyziologických procesů 135 // 5.7.1 Dýchání 135 // 5.7.2 Transpirace 136 // 5.7.3 Minerální výživa 138 // 5.8 Shrnutí 139 // 6. Problémy 21. století: // Dostupnost potravin, změny klimatu a zásobování vodou 141 // 7. Zemědělství 143 // 7.1 Charakteristika současné produkce polních plodin 145 // 7.2 Které faktory zabezpečily dosavadní zvyšování výnosů plodin? 146 // 7.3 Konvenční, nebo jiné zemědělství? 148 // 7.4 Větší plochy, nebo výnosy? 150 // 7.5 Vývoj forem zemědělství 152 // 7.6 Rozdíly mezi přírodními a zemědělskými ekosystémy 153 // 7.7 Petrochemické zemědělství 156 // 7.8 Rozdíly mezi tradičními a moderními formami pěstování plodin 161 // 7.9 Biodiverzita a zemědělství 163 // 7.10 Zemědělství, biodiverzita a krajina 165 // 7.11 Půda 169 // 7.11.1 Obecný význam půdy 169 // 7.11.2 Funkce půdy v zemědělském ekosystému 170 // 7.11.3 Degradace půd 124 // 7.11.4 Služby ekosystémů vázané na půdu 176 // 7.12 Biopaliva I76 // 7.12.1 Využití biomasy rostlin ? produkci energie 177 // 7.12.2 Rizika biopaliv z biomasy rostlin 129 // 7.12.3 Limity energetické účinnosti využití biomasy 182 // 7.12.4 Využití reziduí rostlin 185 // 7.12.5 Biopaliva a světová spotřeba energie 187 // 7.12.6 Využití biopaliv a emise C02 191 // 7.12.7 Trvalé změny potravní pyramidy? 193 //
7.13 Některé formy dalšího rozvoje zemědělství 195 // 7.13.1 Agrolesnictví: kombinace plodin a stromů 196 // 7.13.2 Ostrůvky dřevin v zemědělské krajině 200 // 7.13.3 Agrolesnictví a služby ekosystémů 201 // 7.13.4 Geneticky modifikované rostliny 204 // 7.13.5 Precizní zemědělství 206 // 7.13.6 Zemědělství trvale udržitelné 207 // 8. Globální změny klimatu 209 // 8.1 Antropogenní ovlivňování skleníkového efektu a změn klimatu 211 // 8.2 Hlavní projevy změn globálního klimatu 217 // 8.3 Možnosti lidstva zmírnit změny klimatu 219 // 8.4 Koncentrace C02 ve vzduchu, náš jídelníček a služby ekosystémů 223 // 8.5 Změny klimatu a služby ekosystémů 231 // 9. Voda na Zemi 235 // 9.1 Dostatečnost vody ve světě 237 // 9.2 Ekosystémy podzemních vod 246 // 9.3 Závěr 248 // 10. Metody ekonomického hodnocení služeb ekosystémů 249 // 10.1 Přivlastňování biomasy lidstvem 251 // 10.2 Ekologie, ekonomie a biodiverzita 260 // 10.3 Jak odvodit finanční hodnotu jednotlivých služeb ekosystémů 262 // 10.4 Obecné zásady finančního hodnocení služeb ekosystémů 264 // 11. Příklady finančního vyjádření hodnot služeb některých ekosystémů 273 // 11.1 První vyjádření ceny služeb ekosystémů na Zemi 274 // 11.2 Mokřady 274 // 11.2.1 Mokřady v Nizozemí 275 // 11.2.2 Hodnocení mokřadu na lokalitě v Číně 276 // 11.3 Hodnocení ceny lesních ekosystémů 279 // 11.3.1 Příklad z Finska 279 // 11.3.2 Příklad hodnocení služeb lesa z Číny 1 281 // 11.3.3 Příklad hodnocení ceny služeb lesa z Číny II 283 // 11.3.4 Příklad hodnocení ceny služeb lesa z Chile 285 // 11.4 Hodnocení služeb ekosystému Opuncie 286 // 11.5 Hodnocení služeb mangrovových porostů 289 // 11.6 Hodnocení ceny opylování rostlin 292 // 11.7 Hodnocení ceny služeb nezbytných pro turismus 296 //
11.8 Finanční vyjádření některých služeb ekosystémů v České republice 299 // 11.8.1 Finanční hodnota služeb říční nivy 299 // 11.8.2 Hodnota služeb říční krajiny 300 // 11.8.3 Hodnota služeb lesního porostu 300 // 11.8.4 Finanční hodnota služeb lesa v Praze-Klánovicích 301 // 11.9 Závěr k příkladům finančního vyjádření hodnoty služeb ekosystémů 301 // 12. Jiné způsoby stanovení hodnoty služeb ekosystémů 305 // 12.1 Ekologická stopa 305 // 12.2 Emergie 313 // 12.2.1 Hierarchická struktura 316 // 12.2.2 Nosná kapacita prostředí 316 // 12.2.4 Emergie - závěr 321 // 12.3 Zelený hrubý domácí produkt 321 // Závěr 323 // Literatura 331
(OCoLC)768556763
cnb002218896

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC