Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2012
268 s. : il., 1 mapa ; 24 cm

ISBN 978-80-246-2125-8 (brož.)
Lingvistika
angličtina
Terminologický česko-anglický a anglicko-český slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000246641
PŘEDMLUVA PETERA TRUDGILLA // PŘEDMLUVA // PODĚKOVÁNÍ // 9 // 11 // 13 // 1 sociolingvistika: modely a METODY 15 // 1.1 Data a teorie 15 // 1.2 Dřívější přístupy ? popisu jazyka 22 // 1.2.1 Američtí deskriptivisté 22 // 1.2.2 Tradiční dialektologie 24 // 1.3 Úpravy tradičního modelu 28 // 1.3.1 Mezi paradigmaty: rané městské výzkumy 28 // 1.3.2 Propojování paradigmat: Přizpůsobování tradiční dialektologie 32 // 2 IDENTIFIKACE A VYBER ÚČASTNÍKU VÝZKUMU 35 // 2.1 Úvodem 33 // 2.2 Reprezentativnost 36 // 2.2.1 Několik obecných principů 36 // 2.2.2 Vymezování výběrového prostoru 38 // 2.2.3 Stratifikace a velikost vzorku 40 // 2.3 Kvótní a účelový výběr 41 // 2.4 Výzkumné cíle a stavba vzorku: Některé příklady 44 // 2.5 Stavba vzorku a věk 46 // 2.6 Stavba vzorku a sociální třída 50 // 2.7 Závěrečné poznámky 37 // 3 SBĚR DAT 39 // 3.1 Obecné otázky 39 // 3.2 Výzkumné přístupy ke sběru dat 61 // 3.2.1 Písemné dotazníky 61 // 3.2.2 Dotazníky administrované terénním pracovníkem 63 // 3.2.3 Rychlé a anonymní průzkumy 66 // 3.3 Sociolingvistické rozhovory 67 // 3.3.1 Struktura a design rozhovoru 67 // 3.3.2 Rozhovor jako řečová událost 70 // 3.3.3 Strategie používané v rozhovoru pro elicitaci běžné mluvy 74 // 3.4 Zúčastněné pozorování 77 // 3.5 Vyvažování strategií terénního výzkumu: Bclfastský projekt 80 // 3.5.1 Výzkumy společenství 82 // 3.5.2 Belfastský „zápražní"
výzkum 84 // 3.5.3 Výzkum venkovského společenství v okolí Belfastu 86 // 3.6 Výzkumná etika 86 // 3.6.1 Informovaný souhlas 87 // 3.6.2 Zachování anonymity a přístup ? záznamům 88 // 3-6.3 Skryté nahrávaní 89 // 3.6.4 Badatelova odpovědnost vůči společenství 91 // 3.7 Závěrečné poznámky 94 // 4 JAZYKOVÁ VARIACE A SOCIÁLNÍ SVĚT: PROBLÉMY ANALÝZY A INTERPRETACE 95 // 4.1 Úvodem 95 // 4.2 Sociální kategorie a teorie změny 99 // 4.3 Sociální třída a sociolingvistický výzkum 101 // 4.3.1 Modely sociálních tříd 101 // 4.3.2 Jazykové trhy 103 // 4.3.3 Interpretace korelací mezi jazykem a sociální třídou 104 // 4.4 Pohlaví a gender 106 // 4.4.1 Úvod 106 // 4.4.2 Sociální třída a gender 107 // 4.4.3 Gender a jazyková variace: některé další otázky 109 // 4.5 Etnicita a rasa ?? // 4.5.1 Úvod ?? // 4.5.2 Jazyk, rasa a etnicita ve Spojených státech 115 // 4.5.3 Jazyk a etnicita v Severním Irsku 118 // 4.6 Závěrečné poznámky 120 // 5 SOCIÁLNÍ VZTAHY A SOCIÁLNÍ PRAXE 121 // 5.1 Úvodem 121 // 5.2 Pojem sociální síť »22 // 5.2.1 Sociální síť a společenství praxe 123 // 5.2.2 Sociální sítě a jazyková variace 124 // 5.2.3 Síťová struktura a jazykový posun v bilingvních společenstvích 128 // 5.2.4 Slabé síťové vazby a teorie jazykové změny 132 // 5.3 Nivelizace dialektu 134 // 5.4 Sociolingvistika mobility: Místo jako kulturní pojem 137 // 5.5 Závěrečné poznámky 138 // 6 ZKOUMÁNÍ
FONOLOGICKÉ VARIACE 139 // 6.1 Úvod 139 // 6.2 Identifikace a výběr proměnných 14» // 6.2.1 Typy fenologických proměnných // 6.2.2 Výběr a specifikace proměnných // 6.2.3 Pilotní studie // 6.3 Měření variace 146 // 6.3.1 Poslechové techniky 146 // 6.3.2 Přístrojové techniky 147 // 6.3.3 Zhodnocení technik měření 150 // 6.4 Lingvistická analýza fonologických proměnných 154 // I « s // 6.4-1 Určování rozsahu variace 154 // 6.4.2 Faktory, které ovlivňují variaci 156 // 6.5 Vztahy mezi variantami: Otázky interpretace 158 // 6.6 O kvantifikaci 163 // 6.6.1 Důležitost kvantifikace 163 // 6.6.2 Kolik potřebujeme výskytů? 163 // 6.6.3 Využití statistické analýzy 166 // 7 ZA HRANICEMI FONOLOGIE: // ANALÝZA A INTERPRETACE VARIACE NA VYŠŠÍCH ÚROVNÍCH I7I // 7.1 Úvodem 171 // 7.2 Otázky sběru dat 174 // 7.3 Gramatické proměnné a diachrónni lingvistika 177 // 7.4 Syntaktická analýza a sociolingvistické proměnné 180 // 7.4.1 Příklady raných prací 180 // 7.4.2 Princip adekvátnosti a oblast variace 182 // 7.5 Sémantická ekvivalentnost a promluvový kontext 186 // 7.6 Variacionistická analýza a syntaktická teorie 190 // 7.7 Závěrečné poznámky 196 // 8 STYLOVÉ POSUNY A STŘÍDANÍ KÓDU I97 // 8.1 Úvodem 197 // 8.2 Styl jako reakce na situaci 199 // 8.2.1 Stylová variace jako funkce pozornosti věnované řeči 199 // 8.2.2 Styl jako zaměření na publikum 202 // 8.3 Styl jako iniciativa a strategie 205 // 8.4 Střídání
kódů 208 // 8.4.1 Úvodem 208 // 8.4.2 „Alokační" a „interakční" paradigmata 210 // 8.4.3 Jazyková volba a střídání kódů: tři případové studie 212 // 8.4.4 Bilingvní konverzace 213 // 8.5 Závěrečné poznámky 220 // 9 závěr 221 // O INTERNÍCH A EXTERNÍCH KONTEXTECH VARIAČNÍ SOCIOLINGVISTIKY (DOSLOV ? ČESKÉMU VYDANÍ) 225 // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK ČESKO-ANGLICKÝ 237 // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK ANGLICKO-ČESKÝ 239 // POZNÁMKA PŘEKLADATELE 243 // POUŽITÁ LITERATURA JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK // 247 // 265
(OCoLC)829661350
cnb002426794

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC