Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Biografie
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2013
256 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 28 cm

ISBN 978-80-7238-991-9 (učebnice ; brož.)
V učebnici uveden kód pro registraci a možnost stažení elektronické čítanky
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000246776
OBSAH // // 1. // // Světová literatura v letech 1 8 9 5 - 1 9 1 8 aneb Svět tančí valčík // 1. 2. 3. Dobové souvislosti ... Směry a p ro u d y ... L ite rá rn í vývoj v období let 1895-1918 ... Literatura v anglicky mluvících zemích ... Francouzská lite ra tu ra ... Literatura v německy mluvících ze m ích ... Ruská literatura ... Literatura ostatních n á ro d ů ... // // 7 // // 8 10 26 26 38 47 52 58 // // 2. // // Česká literatura v letech 1 8 9 5 - 1 9 1 8 aneb Boříme a tv ořím e // 1. 2. 3. 4. 5. Dobové souvislosti ... Sm ěry a p ro u d y ... P oezie ... Próza ... D ram a ... 66 69 79 91 99 // // 65 // // 3. // // Pražská německá literatura aneb Svět o nás ví // 1. 2. Dobové souvislosti ... Spisovatelé pražského k r u h u ... // // 103 // // 104 105 // // 4. // // Světová literatura v letech 1 9 1 8 -1 9 4 5 aneb Svět tancuje kvapík // 1. 2. 3. Dobové souvislosti ... Směry a p ro u d y ... L ite rá rn í vývoj v období le t 1918-1945 ... Literatura v anglicky mluvících zemích ... Francouzská lite ra tu ra ... Literatura v německy mluvících ze m ích ... Ruská literatura ... Literatura ostatních n á ro d ů ... // // 121 // // 122 123 125 125 139 143 148 153 // // 5. // // Česká literatura v letech 1 9 18 -1 9 4 5 aneb Tvoříme a bráníme // 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dobové souvislosti ... Směry a p ro u d y ... Poezie ... Próza ... D ram a ... L ite ra tu ra a 2. světová vá lka ... // // 157 // // 158 162 169
182 200 206 // // 5 // // \f
cnb002486637

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC