Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013
391 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7394-374-5 (váz.)
Monographia historica ; sv. 13
500 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 321-363 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000246789
Obsah // I. Úvod 5 // I. 1. Teorie migrací 8 // I. 2. Integrační procesy 34 // I. 3. Výzkumy migrací z pohledu zahraniční historiografie 39 // I. 4. Migrace a mobilita v českém pojetí 48 // /. 4. I. Základní demografické pojmosloví 48 // /. 4. 2. Přístupy historické demografie 56 // /. 4. 3. Výzkumy migrací z pohledu české historiografie 64 // I. 5. Pramenná základna 74 // /. 5. I. Prameny numerativni a enumerativní povahy 74 // I. 5. 2. Okolnosti vzniku matriční evidence 80 // I. 5. 3. Výzkumy matrik v českém prostředí 85 // I. 5. 4. Matriční evidence ve farnosti České Budějovice 89 // I. 5. 5. Matriční excerpce a metodika prováděného výzkumu 102 // II. České Budějovice - město a vesnice 106 // II. 1. Geografická poloha 106 // II. 2. Demografický a urbanistický vývoj 107 // //. 2. 1. Město a předměstí 107 // //. 2. 2. Městské (šosovní) vsi 138 // III. Populační vývoj farnosti České Budějovice (1750-1800) 152 // III. 1. Společenský diskurz a okolnosti populačního vývoje 152 // III. 2. Počty narozených 156 // III. 3. Počty oddaných 166 // III. 4. Počty zemřelých 170 // III. 5. Mortalitní krize 176 // lil. 6. Přirozený přírůstek a úbytek obyvatelstva 181 // IV. Pracovní migrace (1750-1800) 204 // IV. 1. Metodika prováděného výzkumu 204 // IV. 2. Vnitřní imigrace 205 // IV. 3. Zahraniční imigrace 222 // 390 // V. Sňatkové migrace (1750-1824) 252 // V. 1. Okolnosti prováděného výzkumu 252
// V. 2. Rodinný stav snoubenců - migrantů 256 // V. 3. Věk snoubenců - migrantů 262 // V. 4. Sňatkové migrace svobodných mužů 267 // V. 5. Sňatkové migrace svobodných žen 278 // V. 6. Sňatkové migrace vdovců 288 // V. 7. Sňatkové migrace vdov 296 // VI. Závěr 313 // Vil. Seznam pramenů a literatury 321 // VIII. Seznam zkratek 364 // IX. Seznam vyobrazení 366 // X. The Migration of an Urban and Rural Population (Summary) 369 // XI. Seznam příloh v textu 378 // 391
(OCoLC)855463716
cnb002404995

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC