Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
166 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-2989-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 161-163 a bibliografické odkazy
000246833
KAPITOLA 1 -- Plánování jako proces -- 1.1. Plánování Jako součást managementu -- 1.2. Havarijní plánování a systémový přístup -- KAPITOLA 2 -- Havarijní plán kraje -- 2.1. A. informační část -- 2.1. B. Operativní část -- 2.2. C. Plány konkrétních činností -- KAPITOLA 3 -- Vnější havarijní plány -- 3.1. vnější havarijní plán „ pro Jaderné zařízení" -- 3.1.1. A. Informační část -- 3.1.2. B. Operativní část -- 3.1.3. C. Plány konkrétních činností -- 3.1. vnější havarijní plán „pro chemické zařízení" -- 3.2. Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování VHP -- 3.2.1. A. Informační část -- 3.2.2. B. Operativní část -- 3.2.3. C. Plány konkrétních činností pro řešení závažné havárie -- v chemickém zařízení nebo objektu -- KAPITOLA 4 -- Vnitřní havarijní plány -- 4.1. vnitřní havarijní plán „ jaderného zařízení" -- 4.1. vnitřní havarijní plán „chemického zařízení" a další dokumenty -- 4.1.1. Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B -- 4.1.2. Analýza a hodnocení rizik závažné havárie -- 4.1.3. Bezpečnostní program prevence závažné havárie -- 4.1.4. Bezpečnostní zpráva -- 4.1.1. Plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení 4.1.1. Vnitřní havarijní plán -- Poplachové plány -- KAPITOLA 5 -- 5.1. Poplachový plán izs kraje 5.1. ústřední poplachový plán izs -- 5.1. Stupně poplachu -- 5.2. Požární
poplachový plán kraje -- KAPITOLA 6 -- Plány konkrétních činností -- 6.1. Plán vyrozumění -- 6.1.1. Plán vyrozumění na úrovni kraje nebo ORP -- 6.1.2. Plán vyrozumění subjektu zpracovávajícího vnitřní havarijní plán -- 6.1.3. Plán vyrozumění ostatních právnických a podnikajících fyzických osob -- 6.2. Traumatologlcký plán -- 6.2.1. Traumatologický plán jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu -- 6.2.2. Traumatologický plán ZZS -- 6.2.3. Traumatologický plán zdravotnického zařízení -- 6.2.4. Traumatologický plán organizace -- 6.3. Plán evakuace obyvatelstva (evakuační plán) -- 6.3.1. Plán evakuace jako součást havarijního plánu kraje -- 6.3.2. Plán evakuace v zónách havarijního plánování -- 6.3.3. Plán evakuace v rámci povodňové ochrany -- 6.3.4. Plán evakuace organizací zpracovávající vnitřní havarijní plán -- 6.3.5. Plán evakuace u ostatních právnických a podnikajících fyzických osob -- 6.4. Plán zajištění veřejného pořádku a bezpečností -- 6.5. Plán dekontaminace -- 6.6. Plán ochrany kulturních památek -- 6.6.1. Přehled movitých a nemovitých kulturních památek -- 6.6.2. Způsob zabezpečení ochrany kulturních památek před dopady havárií -- 6.6.3. Rozdělení odpovědnosti za provedení ochrany kulturních památek -- 6.6.4. Spojení -- 6.6.5. Závěrečná ustanovení -- 6.6.6. Přílohy -- 6.7. Plán nouzového přežití obyvatelstva
-- 6.8. Plán monitorování -- 6.9. Plán hygienických a protiepidemických opatření -- 6.10. Pohotovostní plán veterinárních opatření -- 6.11. Plán odstranění odpadů vzniklých při MU nebo plán nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii -- 6.12. Plán komunikace s veřejností a hromadnými Informačními prostředky -- 6.13. Plán varování obyvatelstva -- 6.14. Plán individuální ochrany obyvatelstva -- 6.15. Plán ukrytí obyvatelstva -- KAPITOLA 7 -- Plány podle energetického zákona -- 7.1.1. Oblast elektroenergetiky -- 7.1.2. Oblast plynárenství -- 7.1.3. Oblast teplárenství -- KAPITOLA 8 -- Povodňové plány -- KAPITOLA 9 -- Závěr společná ustanovení
(OCoLC)693933917
cnb002130465

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC