Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
EB
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011
131 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

ISBN 978-80-210-5651-0 (váz.)
ISBN 8021081759 (ebook)
ISBN 9788021081758 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 127-131, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000246868
OBSAH // 7 // OBSAH // ÚVOD, ANEB CO JE CÍLEM TÉTO PRÁCE 9 // 1. VYMEZENÍ POJMÚ 11 // 2. PŮVOD NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 17 // 2.1 Charita, filantropie a neziskovost 17 // 2.1.1 Pojetí filantropie 17 // 2.1.2 Vývoj pojetí filantropie 18 // 2.1.3 Charita jako verejný statek: lekce z mikroekonomie 21 // 2.2 Neziskové organizace a svoboda sdružování 31 // 3. TEORIE NEZISKOVÉ ORGANIZACE 35 // 3.1 Jednofaktorové teorie neziskových organizací 37 // 3.1.1 Teorie vládních a tržních selhání (Government/Market Failure Theory) 38 // 3.1.2 Teorie důvěry (Trust Theories) 39 // 3.1.3 Teorie strany nabídky (Supply-Side Theory) 42 // 3.1.4 Teorie státu blahobytu (Welfare State Theory) 43 // 3.1.5 Teorie vzájemné závislosti (Interdependence Theory) 44 // 3.1.6 3,d Party Government 46 // 4. KRITICKÝ POHLED NA VYBRANÉ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A KONCEPTY 47 // 4.1 Tržní selhání jako zrod existence neziskových organizací 47 // 4.2 Informační asymetrie jako zdroj existence NNO 51 // 4.3 Teorie státu blahobytu 53 // 5. VÍCEFAKTOROVÉ TEORIE 55 // 5.1 Social origins theory (teorie společenských kořenů, SOT) 56 // Kritika přístupu SOT 58 // 5.2 Wagnerova reformulace SOT 59 // 6. NEZISKOVÝ STATUS A ORGANIZAČNÍ CHOVÁNÍ 67 // 6.1 Efektivnost a legitimita 68 // Omezení a pobídky u neziskových organizací 69 // 6.2 Podmínka nerozdělování zisku 72 // Alternativní přístupy ? nondistribution constraint 75 // 6.3 Řízeni a vnitřní struktura neziskové
organizace 78 // 6.4 Neziskový sektor jako koncept? 88 // 6.5 Legitimizujicí a efektivnostní taktiky: přizpůsobení se prostředí 90 // 7. NEZISKOVÉORGANIZACE JAKO SOUČÁST WELFARE MIXU 97 // 7.1 Případová studie: využití neziskových subjektů při řešení problémů // švédského sociálního státu 105 // 8. ZÁVĚR 119 // SUMMARY 123 // SOUHRN 124 // REJSTŘÍK 125 // SEZNAMTABULEK, OBRÁZKŮ, ROVNIC 126 // POUŽITÁ LITERATURA 127
(OCoLC)791320323
cnb002342546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC