Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Bratislava : EPOS, 2013
303 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-562-0021-6 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. anglický text
000246888
Predhovor ...6 // Obsah ...9 // Úvod ...14 // 1 Historický vývoj ...15 // 1.1 Historický vývoj do 1. polovice 19. storočia ...15 // 1.2 Morské právo v dielach starých majstrov ...17 // 1.2.1 Hugo Grotius: Mare liberum (1609) ...17 // 1.2.2. John Seiden: Mare clausum (1635 )...19 // 1.2.3. Samuel Pufendorf: De jure naturae et gentium libri octo (1688)...20 // 1.2.4 Cornelius van Bynkershoek: Quaestionum juris publici libri duo (1737) & De dominio maris dissertatio (1744)...22 // 1.2.5 Emer de Vattel: Le droit des gens ou principes de la loi naturelle (1758 ) ...25 // 1.3 Historický vývoj od 1. polovice 19. storočia do roku 1945 ...28 // 1.4. Historický vývoj po roku 1945... 29 // 1.4.1 UNCLOS I ...29 // 1.4.2. UNCLOS II ...31 // 1.4.3. Situácia po UNCLOS II ...31 // 1.4.4. Fisheries Jurisdiction Case (1974)...32 // 1.4.5. Historický vývoj medzi UNCLOS II a UNCLOS III (1960-1973)...33 // 1.4.6. UNCLOS III (1973 -1982)...34 // 1.5 Vývoj právnej úpravy po roku 1982 ... 35 // 2. Pramene ...37 // 3. Pobrežné vody ...38 // 3.1 Vnútorné vody (’Internal waters’)...38 // 3.2. Zálivy (’Bays’)...40 // 3.2.1 Gulf of Fonseca ...41 // 3.3 Pobrežné more (Territorial sea) ...44 // 3.3.1 Pokojný prechod (’Innocent passage’) ...45 //
3.4 Morské úžiny (’Straits’) - Tranzitný prechod (’Transit passage’)... 47 // 3.4.1. Bospor a Dardanely (Turecko)... 48 // 3.4.2. Malý & Veľký Baelt & Sund (Dánsko)...48 // 3.4.3. Magalhäesov prieliv (Čile/Argentina)...48 // 3.4.4. Malakkský prieliv (Indonézia/Malajzia/Singapur)...48 // 3.4.5. Torresov prieliv (Austrália/Indonézia/Papua-Nová Guinea)...49 // 3.4.6. Tiranská úžina (Egypt/Saudská Arábia) /Akabský záliv (Egypt/Saudská Arábia/Izrael/Jordánsko)...49 // 3.4.7 Straight of Dover / Pas-de-Calais (Veľká Británia/Francúzsko)... 49 // 3.4.8. Prípady ...49 // 3.4.8.1 The Corfu Channel Case ...49 / 3.4.8.2 Tirán a Hormus ...50 // 3.4.8.3 Case C oncerning Passage through the Great Belt (Finland v. Denmark)...51 // 3.5 Ostrovy (’Islands’) ...51 // 3.6. Súostrovné štáty (’Archipelagoes’ )...51 // 4. Priľahlé pásma ...53 / 4.1 Priľahlá zóna (’Contiguous zone’) ...53 // 4.2. Výlučná ekonomická zóna (’Exclusive Economic Zone’)...54 // 4.3. Kontinentálny šelf (’Continental shelf’)...59 // 4.3.1 Určenie hranice kontinentálneho šelfu ...61 // 4.2.3. Írske vzorce (’Irish formulae’)... 62 // 4.3.3. Práva pobrežného štátu na kontinentálnom šelfe ...65 //
4.4. Ľadom pokryté oblasti - problém Arktídy ...66 // 4.4.1 Úvod ...66 // 4.4.2. Geopolitické ohraničenie Arktídy ...68 // 4.4.3. Poirier-ova teória sektorov (1907)...69 // 4.4.4. Úprava Dohovorom 1982 a dnešná situácia ...69 // 5. Delimitácia námorných zón ...71 // 5.1 The North Sea Continental Shelf Cases ...74 // 5.2. Delimitation of the Continental Shelf (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic)...75 // 5.3 Jan Mayen Continental Shelf ...77 // 5.4. Tunysia/Libya ...79 // 5.5. Gulf of Maine ...81 // 5 .6 Guinea/Guinea-Bissau ...82 // 5.7. Libya/Malta ...84 // 5.8. St.Pierre et Miquelon ...87 // 5.9. Greenland/Jan Mayen ...88 // 5.10 Bangladesh/Myanmar...89 // 6. Širé more ...94 // 6.1 Charakteristika širého mora ...94 // 6.2. Slobody šíreho mora ...95 // 6.2.1 Sloboda plavby ...95 // 6.2.2. Lotus ...96 // 6.2.3 Problematika teritoriálnej tézy ...98 // 6.2.4. Problematika genuine link ...99 // 6.3. Výnimky z výlučnej jurisdikcie vlajkového štátu ...103 // 6.3.1 Legitímna obrana (légitime défense) ...103 // 6.3.2. Právo na prehliadku lodí (’Right of visit’)...104 // 6.3.3. Pirátstvo ...105 // 6.3.3.1 Historický úvod ...105 // 6.3.3.2 Pirátstvo a ko súčasný fenomén ...107 // 6.3.3.3 Pirátstvo vmedzinárodnejprávnej úprave ...109 // 6.3.3.4 Rímsky dohovor (1988) ...116 //
6.3.4 Obchod s otrokmi...117 // 6.3.5 Nedovolený obchod s omamnými jedmi alebo psychotropnými látkami ... 17 // 6.3.6 Neoprávnené vysielanie zo šíreho mora ...117 // 6.3.7. Právo na prenasledovanie (’hot pursuit’)...119 // 6.3.7.1 I’m alone ...120 // 6.3.7.2 Red Crusader...121 // 6.3.7.3 Viarsa 1 ... 124 // 6.3.7.4 Poseidon ...124 // 6.3.7.5 M/V SAIGA (No. 2)...125 // 6.3.8 Vojenské využívanie šíreho mora ...127 // 6.3.9. Zmluvné práva ...127 // 7. Ochrana životného prostredia ...128 // 7.1 Právna úprava v oblasti ochrany životného prostredia ...128 // 7.2 Prehľad veľkých nehôd tankerov a ropných havárii v minulosti ...129 // 7.3. Sťahovavé druhy rýb (druhy žijúce na oboch stranách mora a veľmi sťahovavé druhy)...131 // 7.4 Regionálne organizácie v oblasti rybolovu a ochrany životného prostredia ...134 // 8. Morské dno ...136 // 8.1 Historický úvod ...136 // 8.2. Morské dno v právnej úprave Dohovoru (1982)...137 // 8.3. Reakcia vyspelých krajín - individuálna vnútroštátna právna úprava morského dna ...140 // 8.4 Víťazstvo najbohatších štátov sveta - Dohoda o uplatňovaní časti XI Dohovoru OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 (’The 1994 Agreement on Implementation of the Seabed Provisions of the Convention on the Law of the Sea ) ...141 // 8.5. Podstata a štruktúra Organizácie (’the Authority’) ...143 //
9. Riešenie sporov ...145 // 9.1 Úvod ...145 // 9.2. Medzinárodný tribunál pre morské právo (ITLOS - ’The International Tribunal for the Law of the Sea’) ...145 // 9 .3 Príslušnosť tribunálu ...146 // 9.4. Zloženie tribunálu ...147 // 9.5. Štruktúra tribunálu ...148 // 9.6. Konanie pred tribunálom ...149 // 9.7. Prehľad sporov pred tribunálom (ITLOS)...151 // 10. Epilóg ...153 // 11. Bibliografia ...154 // 11.1 Normatívna právna úprava ...154 // 11.2 Judikatúra ...154 // 11.3. Monografie ...157 // 11.4. Učebnice medzinárodného práva ...157 // 11.5. Ostatné publikácie medzinárodného práva ...158 // 11.6. Encyklopédie medzinárodného práva ...158 // 11.7. Publikácie z oblasti právnych dejín ...158 // 11.8. Články ...159 // 1.9. Internetové zdroje ...160 // 11.10 Ostatné publikácie ...164 //
12.Prílohy (zoznam)...169 // 1. Vyhláška ministra zahraničných vecí zo 6. mája 1964 č. 92/1964 Zb. o Dohovore o šírom mori ...170 // 2. Vyhláška ministra zahraničných vecí z 27. júna 1964 č. 144/1964 Zb. o Dohovore o pevninskej plytčine ...174 // 3. Vyhláška ministra zahraničných vecí z 31. júla 1965 č. 101/1965 Zb. o Dohovore o územných vodách a osobitnom pásme ...176 // 4. Convention on Fishing 1958 ...180 // 5. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 242/1996 Z.z. ... 184 // 6. Dohovor Organizácie spojených národov o morskom práve (1982) ...184// 7. Dohoda o uplatňovaní časti XI Dohovoru OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 ...273 // 8. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks ...286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC