Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.4) Půjčeno:92x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
181 s. ; 22 cm

ISBN 978-80-262-0495-4 (váz.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000246896
Obsah // Seznam obajsňujících rámců... 8 // Seznam definic... 9 // Účel a pojetí učebnice... 10 // Úvod... 12 // ? Pedagogická problematika předškolního vzdělávání... 13 // 1 Co je pedagogika?... 14 // 1.1 Co znamená výraz edukační realita?... 15 // 1.2 Jak moderní pedagogika chápe pojem „učení“?... 17 // 1.3 Teorie pedagogik}’a její obory...21 // 1.4 Které okruhy z pedagogické teorie jsou pro vás užitečné? ... 23 // 2 Které faktory a vlivy působí na rozvoj a vzdělávání dětí...27 // 2.1 Dítě a dětství z pohledu některých věd...27 // 2.1.1 Dél štvi v biologickém a psychologickém pojetí...28 // 2.1.2 Dětství v sociologickém pojetí...29 // 2.2 Faktory působící na vývoj dětí...31 // 2.2.1 Rodinné prostředí... 31 // 2.2.2 Faktory širšího sociálního prostředí... 34 // 2.2.3 Faktory etnické/národnikultury...35 // 2.2.4 Faktory lokálního prostředí...36 // 3 Význam řečového a komunikačního vývoje dětí předškolního věku . . 38 // 3.1 Vývoj řeči a komunikace v raném věku...38 // 3.1.1 Vznik jazykové a komunikační kompetence...39 // 3.2 Podpora rozvoje řeči a komunikace dětí v mateřské škole...41 // 3.3 Vyučování cizího jazyka v mateřské škole...45 // 4 Pedagogika a didaktika předškolního vzdělávání...48 // 4.1 Pedagogika předškolního věku a předškolního vzdělávání ... 48 // 4.2 Didaktika předškolního vzdělávání...51 // 4.2.1 Metody podpory výchovného
působeni...52 // 4.2.2 Metody podpory vzdélávaciho působeni...54 // 5 Učitelka/učitel předškolního vzdělávání a klima mateřské školy ... 60 // 5.1 Kvalita a šíře profesní připravenosti... 60 // 5.1.1 Osobnostní orientace ve stylu práce učitelky/učitele... 62 // 5.1.2 Naplnění všestranné profesionality učitele... 65 // 5.2 Vytváření podmínek pro vzdělávání dětí a povinnosti učitelky . . 66 // 6 // 7 // 8 // 9 // 5.3 Klima v mateřské škole...69 // 5.3.1 Společná komunikace na pracovišti...70 // 5.3.2 Spolupráce v pedagogické práci...70 // 5.3.3 Dobré vztahy dvou učitelek ve třidé...71 // Legislativní a kurikulární východiska pedagogické činnosti v MŠ . . . . 74 // 6.1 Legislativnídokumentyajcjich vztah ? pedagogické činnosti . . . 74 // 6.2 Kurikulární dokumenty...76 // 6.2.1 Národní program pro rozvoj vzdělávání...76 // 6.2.2 Rámcový vzdělávacíprogram pro předškolní vzděláváni...77 // 6.2.3 Školní vzdělávací program a jeho součásti...79 // 6.3 Práva dítčte... // 6.4 Integrované vzdělávání...g5 // 6.5 Hodnocení a evaluace v mateřské škole...87 // 6.6 Pedagogická diagnostika orientovaná na dítě...88 // 6.7 Věkově homogenní a heterogenní začlenění dětí do tříd...90 // 6.7.1 Krátký histor ický pohled...91 // 6.7.2 Věkově heterogenní třídy... 92 // 6.7.3 Věkově homogenní třídy...93 // 7.1 // 7.2 // 7.3 // 7.4 // 7.5 // Co děti v mateřské škole získávají...97
// Rozvoj v oblasti rozumové...9g // Rozvoj v oblasti osobnostní a sociální...100 // Rozvoj v oblasti esteticko-výchovné a tvořivé...102 // Rozvoj v oblasti pohybové a zdravotní...103 // Komplexní přínos hry...?5 // 7.5.1 Hra děti v mateřské škole...?6 // Vzdělávání dětí předškolního věku v České republice...110 // 8.1 Mateřské školy v historii českého vzdělávání...110 // 8.2 Současný stav institucí pro předškolní vzdělávání...111 // 8.3 Které trendy dnes charakterizují české předškolní vzdělávání? . . 112 // 8.3.1 Předškolní vzděláváni je součástí celkového vzdělávacího systému ..112 // 8.3.2 Kvalitní profesní příprava učitelek pro předškolní vzděláváni ... 113 // 8.3.3 Přípravné třídy jako kompenzační vzdělávací instituce...116 // 8.3.4 Školní zralost a odklad školní docházky...117 // Alternativní koncepce předškolního vzdělávání...120 // 9.1 Reformní pedagogika od konce 19. do poloviny 20. století ... 121 // 9.1.1 Reforma mateřské školy v českých zemích...122 // 9.2 Alternativní programy v současných českých mateřských školách . . 124 // 9.2.1 Waldorfské mateřské školy...126 // 6 // 9.2.2 Mateřské školy M. Montessori...128 // 9.2.3 Daltonské mateřské školy...132 // 9.2.4 Mateřské školy Začít spolu...134 // 9.2.5 Mateřské školy s Programem podpory zdraví...137 // 10 Jak sc realizuje předškolní vzdělávání v zahraničí...143
10.1 Předškolní vzdělávání se všude považuje za velmi významné . . . 143 // 10.2 Jak různé země zajišáijí předškolní vzdělávání...144 // 10.3 Optimální věk pro zahájení předškolního vzdělávání...146 // 10.4 Jak se připravují učitelky pro předškolní vzdělávání v zahraničí. . 148 // ITI Pedagogické disciplíny významné pro předškolní vzdělávání...151 // 11 Pedagogická psychologie...153 // 12 Speciální pedagogika...156 // 13 Pedagogická diagnostika...160 // 14 Sociální pedagogika...163 // 15 Pedagogika volného času / mimoškolní pedagogika...166 // 16 Etnopcdagogika a multikulturní výchova...170 // ? Pedagogický výzkum v absolventských a jiných studentských pracích . . 175 // 17 Metody vhodné pro váš výzkum...178 // 18 Modelový příklad studentského výzkumu...180 // 7
(OCoLC)859737806
cnb002468102

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC