Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
178 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0502-9 (brož.)
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 167-178
Anglické resumé
000246897
Obsah // Předmluva...7 // Úvod...15 // 1 Epistemologie sexuality osob sMP...19 // Vymezení základního pojmového aparátu souvisejícího se sexualitou ... 19 Filozofické koncepty přístupu ? osobám s MP při poskytování // sociálních služeb...27 // Právní a legislativní aspekty sexuality osob s MP...29 // Východiska a kontroverze sexuální výchovy osob s MP...32 // 2 Postoje ? sexualitě osob s MP...35 // Kořeny postojů ? sexualitě osob s MP ...35 // Mýty a skutečnosti o sexualitě osob s MP...37 // Výzkumná zjištění týkající se postojů ? sexualitě osob s MP ...40 // 3 Sexualita a partnerské vztahy osob s MP...47 // Polemiky odborníků v sexuálních otázkách osob s MP...47 // Výzkumná zjištění o projevech sexuality u osob s MP ...49 // Podmínky determinující sexualitu a její projevy u osob s MP ...55 // Výzkumná zjištění týkající se determinant projevů sexuality // u osob s MP...57 // Psychosexuální aspekty vývoje osob s MP ...59 // Sexuální tenze a možnosti její ventilace u osob s MP...67 // 5 // 4 Rizika sexuality a sexuální volby u osob s MP...79 // Sexuální zneužívání a vykořisťování osob s MP...79 // Sexuálni práva a jejich (nc)naplňování u osob s MP ...90 // Etické otázky sexuality osob s MP ...92 // Sexuálně přenosné choroby u osob s MP...102 // Homosexualita u osob s MP...104 // 5 Sexuálni výchova osob sMP ...109 // Terminologické otázky sexuálni výchovy osob s MP ...109 // Interdisciplinární
přístup v sexuální výchově osob s MP...114 // Sexuálni výchova v institucionálních podmínkách na Slovensku...119 // Základní filozofie přístupu k sexuální výchově osob s MP v zahraničí . . 130 // 6 Vzdělávací perspektivy sexuální výchovy osob s MP ...145 // Některá metodická doporučení k vyučování sexuální výchovy // osob s MP...145 // Strategie práce sc sexualitou osob sMP...152 // Návrhy na realizaci sexuální výchovy v institucionálních zařízeních // pro M P na Slovensku...158 // Závěr...163 // Resumé...165 // Literatura a internetové zdroje...167
(OCoLC)862712265
cnb002469675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC