Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2013
393 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7429-352-8 (váz.)
Světová náboženství
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000246901
OBSAH // Předmluva a poděkování... ? // Předmluva ? vydání z roku 2008 ... 15 // Úvod... 19 // Komparativní přístup / 23 // CAST PRVNÍ // Mýtus a kontramýtus // 1. Mýtus o mezináboženské utopii... 33 // Mýtus o mezináboženské utopii ? arabských autorů a arabista / 39 Odhalený arabský antisemitismus / 45 Kontramýtus: nové lkavé pojetí, tentokrát židovsko-arabských dějin / 47 Kontramýtus o islámské perzekuci Židů ve vědeckých pracích / 51 Kontramýtus o islámské perzekuci Židů a izraelští Židé z arabských zemí / 53 // CAST DRUHA // Náboženství a právo // 2. Náboženský konflikt... 61 // Rané křesťanství a Židé / 61 Raný islám a Židé / 69 Zrození islámu / 71 Povaha náboženství / 75 // 3. Právní postavení Židů v křesťanském světě... 80 // Právo týkající se Židů v křesťanském světě / 81 Římské právo týkající se Židů/81 Křesťanské římské právo týkající se Židů/83 Církev: kanonické právo týkající se Židů / 91 Čtvrtý lateránský koncil / 95 Kanoničtí právníci / 99 „Liberální“ postoje mezi kanonisty / 100 // Dopad kanonického práva na svétské zákony /101 Posun smérem k vyhánění / 102 Středověké svétské právo týkající se Židů / 103 Služebníci komory /107 Od služebníků komory ? vyloučení ze společnosti /110 Právní postavení Židů ve středověkých městech /114 // 4. Právní postavení Židů v islámu... 117 // Zákonytýkající
seŕM/mm/visIámu/ 117 ‘Umarova smlouva /122 Podoba smlouvy / 126 Modlitebny / 128 Veřejné náboženské projevy/132 ProseIytizaceakonverzeč//wflm/kislámu/133 Symboly oddělení a pokoření / 134 Otroci patřící dhimmí/ 139 Vyloučení z veřejného úřadu / 142 Daň z hlavy / 147 Vmarova smlouva a evropské listiny / 154 // ČÁST TŔETÍ // Hospodářství // 5. Ekonomický faktor... 161 // V křesťanském světě /161 Křesťanství a obchod /161 Žid jako kupec /164 Židjako lichvář/170 V islámském světě /178 Islám a obchod / 178 Žid jako kupec / 182 Úvčr v ekonomice / 191 Žid jako věřitel a dlužník /192 Ekonomická diverzifikace /194 Antropologická studie tradičního islámského trhu /195 Dopisy židovských obchodníků / 197 Židé v Midi / 198 // ČÁST ČTVRTÁ // Společenský řád // 6. Hierarchie, marginalita a etnicita... 203 // Hierarchie a etnicita / 203 Hierarchie / 203 Marginalita / 205 Hierarchie, marginalita a středověcí Židé / 206 Hierarchie, marginalita a Židé ve středověkém křesťanském světě / 207 Hierarchie, marginalita a Židé ve středověkém islámu /211 Etn icita /217 // 7. Žid jako měšťan... 223 // V křesťanském světě/223 Židé ze Středomoří-Midi/228 Vislám-ském světě / 229 // 8. Sociabilita... // V křesťanském svété / 234 V islámském svété / 237 // 234 // část pátá // Polemiky a pronásledování // 9. Mezináboženské polemika... // Křesťanství proti judaismu / 249 Židovská
polemika proti křesťanství / 252 Polemika s rabínským judaismem / 256 Islám proti judaismu / 259 Postoj vůči židovským a křesťanským Písmům / 260 Předpovědi Muhammada / 262 Islám proti křesťanství / 269 Židovská polemika proti islámu / 273 Negativní postoje Židů / 273 Odpověď na muslimskou polemiku / 274 Polemika a perzekuce / 285 // 10. Perzekuce, odpověď a kolektivní paměť... // Perzekuce v křesťanství a v islámu / 287 V křesťanství / 287 V islámu/2?? Chalífaal-Mutawakkil/290 Chalífaal-Hákim/29I Pogrom v Granadě / 292 Méně známé případy pronásledování / 293 Pronásledování v severní Africe, Španělsku a Jemenu / 294 Vypovězení/296 Pronásledující společnosti/299 Žid a hereze/?0\ Ďábel a Žid / 302 Středověký antisemitismus podle Langmuirovy teorie / 304 Odpověď na pronásledování / 308 V západním křesťanském světě/? V islámských zemích/310 Židovská histografie a židovská kolektivní paměť/ 313 Středověká židovská historiografie a kolektivní paměť /315 Pronásledování v kolektivní paměti Židů z islámských zemí/219 Literární odpovědi na almohadské pronásledování /324 Egyptský svitek z roku 1012 / 329 Léčba duše od Ibn Aknina / 332 Kolektivní paměť v případě pronásledování ze strany muslimů / 334 Vnitrožidovské „pronásledování“ a kolektivní paměť/ 335 Připomínání utrpení v pozdním islámském středověku / 336 Pronásledování Židů
v muslimských zemích v sefardských kronikách /337 Francouzský král, muslimský vyslanec a rituální vražda / 339 Galut - vyloučení / 342 // Závěr // 347 // Doslov: paradigma... 355 // Severní Evropa béhem raného středověku / 358 Midi a Itálie / 360 Španělsko v období reconquisty / 362 Byzanc / 366 Středověké Polsko / 367 Paradigma aplikované na pozdně středověký islámský svět / 368 Islámský (arabský) antisemitismus dnes / 372 // Doslov pro českého čtenáře... 375 // Ediční poznámka... 384 // Rejstřík osobních jmen... 385 // Rejstřík místních názvů... 389 // Rejstřík vybraných pojmů... 391 // Rejstřík spisů... 393
cnb002485193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC