Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
2. vyd.
V Praze : C.H. Beck, 2013
xvi, 191 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7400-474-2 (brož.)
Beckovy mezioborové učebnice
Obsahuje bibliografii na s. 187, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000247041
Obsah // Předmluva ...V // Předmluva ke 2. vydání...VII // O autorce ...IX // Přehled použitých zkratek ...XV // I. Obecná část // Kapitola 1. Historický vývoj moderních systémů sociální // ochrany ...5 // 1.1 „Historická předehra" ...5 // 1.2 Vznik moderních systémů sociální ochrany...7 // Kapitola 2. Právní vývoj systémů sociální ochrany na území ČR ...9 // 2.1 Sociálněprávní dědictví Rakouska-Uherska...9 // 2.2 Reformy po vzniku samostatného Československa...13 // 2.3 Reformy po 2. světové válce - národní pojištění...16 // 2.4 Sociální zabezpečení podle sovětského vzoru po roce 1956...17 // 2.5 Demokratizační reformy ...19 // Kapitola 3. Pojmy sociální ochrana, sociální právo a systémy // sociální ochrany...21 // 3.1 Sociální ochrana a její nástroje...21 // 3.2 Sociální právo ...22 // 3.3 Systémy sociální ochrany upravené sociálním právem...23 // 3.3.1 Ochrana práce...23 // 3.3.2 Sociální pojištění...24 // 3.3.3 Státní zaopatření...26 // 3.3.4 Sociální pomoc...26 // Kapitola 4. Prameny sociálního práva ...29 // 4.1 Mezinárodní právo a české sociální právo...29 // 4.2 Právo EU a české sociální právo...34 // 4.2.1 Právo EU a jeho sociální aspekty v primárním právu...34 // 4.2.2 Harmonizace českého práva s právem EU, dokumenty // sekundárního práva...36 // 4.3 České prameny sociálního práva...38 // Kapitola 5. Právní vztahy v sociálním právu...41
// 5.1 Prvky právních vztahů v sociálním právu...41 // 5.2 Vznik, změna a zánik právních vztahů v sociálním právu ...44 // 5.3 Právo, nárok, nárok na výplatu...44 // Kapitola 6. Organizace sociální správy ...46 // 6.1 Státní správa v sociální správě ...47 // XI // Obsah // 6.1.1 Ministerstva...47 // 6.1.2 Česká správa sociálního zabezpečení...48 // 6.1.3 Krajské pobočky Úřadu práce...48 // 6.1.4 Inspektoráty práce...49 // 6.1.5 Výkon státní správy samosprávnymi orgány v přenesené // působnosti...49 // 6.2 Samospráva v sociální správé...49 // 6.3 Všeobecná zdravotní pojišťovna...50 // 6.4 Soukromá správa v sociální správě...50 // Kapitola 7. Financování sociální ochrany .. // 7.1 Financování z pojistného... // 7.1.1 Průběžné financování - pay as you go // 7.1.2 Fondování - funding...55 // 7.1.3 Financování jednotlivých systémů sociálního pojištění...57 // 7.2 Financování ze státního rozpočtu ...61 // 7.3 Jiné zdroje financování...62 // II. Sociální události a sociální právo // Kapitola 8. Rodičovství a mateřství ...69 // 8.1 Ochrana ženy a plodu v době těhotenství...72 // 8.1.1 Ochrana v práci...72 // 8.1.2 Ochrana příjmu těhotných žen a matek...76 // 8.2 Mateřství a rodičovství jako změna pracovní schopnosti // v důsledku péče o dítě...77 // 8.2.1 Ochrana rodičů v rámci pracovního poměru...77 // 8.2.2 Ochrana příjmu rodičů...78 // 8.3 Mateřství
a rodičovství jako zvýšené životní náklady...81 // Kapitola 9. Nezaopatřenost dítěte ...84 // 9.1 Ochrana zdravého vývoje dětí a mladistvých...86 // 9.1.1 Ochrana zdravého vývoje v souvislosti s prací...86 // 9.1.2 Ochrana zdravého vývoje v sociálně-právní ochraně dětí...87 // 9.2 Záruky péče o nezaopatřené děti a jejich materiální zabezpečení.88 // Kapitola 10. Ochrana zdraví, nemoc ...90 // 10.1 Ochrana zdraví a zdravotní péče...91 // 10.1.1 Ochrana veřejného zdraví...91 // 10.1.2 Ochrana zdraví při práci...92 // 10.1.3 Zdravotní péče jako ochrana zdraví...94 // 10.2 Nemoc jako nedostatek příjmu...96 // Kapitola 11. Invalidita ...101 // 11.1 Invalidita jako úbytek či absence pracovní schopnosti...102 // XII // 2 2 2 // Obsah // 11.1.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením // jako nástroj jejich integrace...102 // 11.1.2 Náhrada či příspěvek ? příjmu osobám se zdravotním // postižením...105 // 11.2 Invalidita jako zvýšené životní náklady...108 // 11.3 Invalidita jako potřeba zdravotnických a sociálních služeb.112 // Kapitola 12. Stáří...;...114 // 12.1 Stáří jako presumovaná neschopnost výdělečné činnosti...116 // 12.1.1 Zaměstnávání seniorů jako nástroj jejich integrace...116 // 12.1.2 Zabezpečení příjmů seniorům...117 // 12.2 Stáří jako zvýšená potřeba péče...123 // Kapitola 13. Smrt...125 // 13.1 Ztráta živitele jako úbytek pravidelných příjmů
...125 // 13.2 Smrt jako jednorázové zvýšené náklady pro pozůstalé...128 // Kapitola 14. Nezaměstnanost ...130 // 14.1 Prevence vzniku nezaměstnanosti ...133 // 14.2 Ochrana před dlouhodobou nezaměstnaností, podpora // zaměstnanosti...135 // 14.3 Nezaměstnanost jako nedostatek pravidelných příjmů...138 // Kapitola 15. Chudoba ...144 // 15.1 Prevence chudoby - ochrana před chudobou...145 // 15.1.1 Ochrana mzdy jako nástroj prevence chudoby...146 // 15.1.2 Sociální dávky jako ochrana před vznikem chudoby...148 // 15.2 Řešení vzniklé chudoby dorovnáním příjmu...149 // 15.3 Řešení chudoby jako hrozby sociální dezintegrace...153 // III. Procesy vsociální správě // Kapitola 16. Principy procesů v sociální správě...159 // 16.1 Obecné procesní zásady...159 // 16.2 Zásady správního procesu...161 // 16.3 Zásady občanskoprávního řízení...162 // 16.4 Procesní podmínky...163 // Kapitola 17. Správní proces...165 // 17.1 Řízení podle správního řádu...166 // 17.1.1 Zahájení řízení...166 // 17.1.2 Průběh řízení...167 // 17.1.3 Rozhodování...168 // 17.1.4 Opravné prostředky dle správního řádu...169 // 17.2 Řízení ve správním soudnictví...172 // XIII // Obsah // Kapitola 18. Druhy procesu v sociálni správé ...174 // 18.1 Řízení ve vécech ochrany práce...175 // 18.2 Řízení ve vécech nemocenského pojištění...175 // 18.3 Řízení ve vécech důchodového pojištění...176 // 18.4 Řízení
ve věcech státní sociální podpory...177 // 18.5 Řízení ve věcech sociální pomoci...178 // 18.6 Řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku // na státní politiku zaměstnanosti...180 // 18.7 Řízení o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění...181 // Právo na důstojnost - základ sociálního práva ...183 // Rosu ni 0 185 // Doporučená literatura ? dalšímu studiu...187 // Věcný a jmenný rejstřík ...189 // XIV
(OCoLC)855464753
cnb002465474

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC