Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(19.3) Půjčeno:76x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
96 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-302-6 (brož.)
Projekt OP VK "Modernizace - diverzifikace - inovace"
Obsahuje bibliografie
000247054
OBSAH // ÚVOD 1 ... 5 P S Y C H O L O G I E D U Š E V N Í H O V Ý V O J E ... 7 1.1 P o d m í n k y d u š e v n í h o v ý v o j e ...8 1.2 Z á k o n y v ý v o j o v ý c h z m ě n ...11 1.3 P e r i o d iz a c e d u š e v n í h o v ý v o j e ...13 2 D U Š E V N Í V Ý V O J V O B D O B Í D Ě T S T V Í ...24 2.1 O b d o b í p re n a t á ln í , n o v o r o z e n e c k é a k o j e n e c k é ...24 2.2 B a t o l e ...32 2.3 P ře d š k o ln í v ě k ...37 2.4 M l a d š í š k o l á k ... 42 3 D U Š E V N Í V Ý V O J V O B D O B Í D O S P Í V Á N Í ... 51 3.1 P r e p u b e r t a ... 52 3.2 P u b e r t a ... 54 3.3 A d o l e s c e n c e ...60 4 D U Š E V N Í Z M Ě N Y V D O S P Ě L O S T I ... 67 4.1 . M l a d á d o s p ě l o s t ( 2 0 - 3 0 l e t ) ...68 4 .2 . S třed ní d o s p ě l o s t (3 0 -4 5 let)... 73 4 .3 . S tarší d o s p ě l o s t (4 5 -6 0 l e t ) ... 76 5 D U Š E V N Í Ž I V O T V E S T Á Ř Í ...83 5.1. R a n é stá ří ( 6 5 - 75 l e t ) ... 85 5.2. Pravé stáří ( o b d o b í p o 7 5 . roce ž i v o t a ) ...89 L I T E R A T U R A ...94 // // 3 // // \f
cnb002499584

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC