Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
114 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-298-2 (brož.)
Projekt OP VK Modernizace - diverzifikace - inovace
Obsahuje bibliografii na s. 113-114
000247060
ÚVOD // 1. HISTORIE // 2. TOXIKOLOGIE A JEJÍ ROZDĚLENÍ // 2.1 Oblast a cíl toxikologie // 2.2 Rozdělení toxikologie // 3. OBECNÁ TOXIKOLOGIE // 3.1 Základnípojmy // 3.2 Vztah mezi chemickou strukturou škodliviny a toxickým účinkem // 3.3 Pojmy průmyslové toxikologie // 3.4 Experimentální toxikologie // 3.5 Faktory ovlivňující toxický účinek chemické látky // 3.5.1 Selektivní a orgánová toxicita // 3.5.2 Současné působení více škodlivin // 4. OSUD JEDU V ORGANISMU // 4.1 Vstup toxické látky do organismu // 4.1.1 Mechanismy průniku toxických látek do organismu // 4.1.2 Cesty vstupu toxické látky do organismu // 4.1.3 Vstup toxické látky do buňky // 4.2 Distribuce toxických látek v organismu // 4.2.1 Distribuce // 4.2.2 Rozložení látky v organismu // 4.3 Biotransformace // 4.3.1 Lokalizace biotransformačních pochodů // 4.3.2 Fáze biotransformace // 4.3.3 Nejčastější reakce biotransformací // 4.4 Mechanismy toxického účinku // 4.4.1 Interakce s biomakromolekulami // 4.4.2 Inhibitory enzymů // 4.4.3 Interakce s receptory // 4.5Vylučování (eliminace) toxické látky // 4.5.1 Vylučování ledvinami // 4.5.2 Vylučování stolicí // 4.5.3 Vylučování vydechováním // 4.5.4 Vylučování různými žlázami // 5. TOXIKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ // 5.1 Indikace toxikologického vyšetření // 5.2 Toxikologická analýza // 5.3. Interpretace // 5.4 Předpoklady pro úspěšnou toxikologickou analýzu // 5.5 Biologický materiál // 5.5.1 Základní biologický materiál // 5.5.2 Alternativní materiály // 6. ROZDĚLENÍ TVL Z HLEDISKA ANALÝZY // 6.1 Rozdělení TVL podle typu izolace // 6.2 Hlavní postupy izolací // 6.2.1 Dialýza // 6.2.2 Extrakce // 6.2.3 Mineralizace // 6.2.4 Destilace // 6.3 Analýza neextraktivních látek // 6.4 Analýza těkavých látek a plynů // 6.5 Analýza extraktivních látek //
7. ANALYTICKÉ metodY V TOXIKOLOGII // 7.1 metody používané pro záchyt, průkaz a stanovení TVL // 7.1.1 Imunochemické metody // 7.1.2 Chromatografické metody // 7.1.2.1 Chromatografie na tenké vrstvě // 7.1.2.2 Plynová chromatografie (GC) // 7.1.2.3 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) // 7.1.3 Spektrální metody // 8. ANALÝZA NÁVYKOVÝCH LÁTEK // 8.1 Biologický materiál // 8.2 Možnost záchytu NL v moči // 8.3 Jaký materiál odebrat // 8.4 Metody analýzy NL // 9. SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE // 9.1 Anorganické látky // 9.1.1 Toxikologicky významné kovy // 9.1.2 Plyny // 9.2 Organické látky // 9.2.1 Alifatické uhlovodíky // 9.2.2 Aromatické uhlovodíky // 9.2.3 Alkoholy, glykoly, fenoly // 9.2.4 Organické karboxylové kyseliny // 10. TOXIKOLOGICKÝ VÝZNAMNÁ LÉČIVA // 10.1 Léčiva s vlivem na centrální nervový systém // 10.1.1 Hypnotika // 10.1.1.1 Barbituráty // 10.1.1.2 Benzodiazepiny // 10.1.1.3 Jiné struktury // 10.1.2 Antiepileptika // 10.1.3 Psychofarmaka // 10.1.3.1 Neuroleptika // 10.1.3.2 Thymoleptika // 10.1.3.3 Anxiolytika // 10.1.4 Antihistaminika // 10.1.5 Analgetika // 10.1.5.1 Opiáty a opioidy // 10.1.5.2 Neopioidní analgetika // 10.2 Léky s vlivem na srdeční činnost // 10.2.1 Srdeční glykosidy // 10.2.2 Antiarytmika // 10.2.3 Antihypertenziva // 10.3. Soubory klinických příznaků u akutních otrav // 11.TOXIKOLOGIE PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ // 11.1 Bakteriální toxiny // 11.1.1 Botulotoxiny // 11.1.2 Tetanotoxin // 11.2 Rostlinné jedy // 11.2.1 Alkaloidy // 11.2.2 Gylkosidy // 11.2.3 Silice // 11.3 Toxické proteiny // 12. JEDOVATÉ HOUBY // 12.1 Otravy jedovatými houbami // 12.1.1 Hepatotoxický typ otravy houbami // 12.1.2 Neurotoxický typ otravy houbami // 12.1.3 Vazotoxický typ otravy houbami // 12.1.4 Gastroenteritický typ otravy houbami // 12.2 Nepravé otravy jedlými houbami //
13. NÁVYKOVÉ LÁTKY - DROGY // 13.1 Obecné pojmy // 13.2 Typy drogových závislostí (podle WHO) // 13.2.1 Opiáty // 13.2.2 Léky s centrálním účinkem // 13.2.3 Stimulancia // 13.2.4 Cannabinoidy // 13.2.5 Halucinogeny // 13.2.6 Těkavé látky // 13.2.7 GHB // 14. ŠKODLIVINY S POZDNÍMI ÚČINKY // 14.1 Mutageny // 14.2 Kancerogeny // 14.2.1 Nejvýznamnější karcinogenní látky // 14.3 Teratogeny // 14.4 Látky s leptavými účinky (korozívní látky) // 14.4.1 Kyseliny a kysele účinkující látky // 14.4.2 Zásady // 15. POSTUPY PŘI LÉČENÍ AKUTNÍCH OTRAV // 15.1 Postupy pro snížení resorpce jedu // 15.2 Postupy pro zrychlení eliminace jedu // 15.3 Symptomatická opatření // 15.4 Detoxikace jedů již přivedených do organizmu // LITERATURA
cnb002499564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC