Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
99 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-305-7 (brož.)
Projekt OP VK Modernizace - diverzifikace - inovace
Obsahuje bibliografii na s. 98
000247064
Úvod // Duševní poruchy v dětském věku // Nejčastější projevy duševních poruch a odchylek u dětí // Nejčastější projevy duševních poruch a odchylek u mladistvých // Vyšetřování a diagnostika v dětské a dorostové psychiatrii // Základní terapeutické postupy v dětské a dorostové psychiatrii // Specifika práce sestry v dětské a dorostové psychiatrii // VÝVOJOVÉ PORUCHY // Mentální retardace // Vývojové poruchy řeči a učení // Dětský autismus // Jiné pervazivní vývojové poruchy // PSYCHOTICKÉ PORUCHY // Schizofrenie // Jiné psychotické poruchy // AFEKTIVNÍ PORUCHY // Bipolární porucha // Deprese // Somatický syndrom // Trvalé afektivní poruchy // NEUROTICKÉ A ÚZKOSTNÉ PORUCHY // Panická porucha // Generalizovaná úzkostná porucha // Fóbie - fobické úzkostné poruchy // Obsedantně kompulzivní porucha // Disociativní (konverzní) poruchy // Somatoformní poruchy // Somatizační porucha // Hypochondrická porucha // Somatoformní vegetativní dysfunkce // Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha // Jiné somatoformní poruchy // Poruchy přizpůsobení // Posttraumatická stresová porucha // Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství // Separační úzkostná porucha v dětství // Fobická úzkostná porucha v dětství // Sociální úzkostná porucha v dětství //
PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ // Hyperkinetické poruchy // Poruchy chování // Poruchy se špatnou prognózou // Poruchy s lepší prognózou // Smíšené poruchy chování a emocí // Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství // Disharmonický vývoj osobnosti // Psychosexuální vývoj a porucha pohlavní identity v dětství // PSYCHICKÉ PORUCHY SE SOMATICKÝMI // Tikové poruchy // Poruchy spánku // Neorganická enuréza a enkopréza // Psychosomatické poruchy // PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY // Mentální anorexie // Mentální bulimie // NÁVYKOVÁ RIZIKA U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH // Základní rozdělení návykových látek // Rozvoj závislosti // Diagnostika ...81 // Terapie a prevence ...84 // SPECIFICKÉ OTÁZKY DĚTSKÉ PSYCHIATRIE ...86 // Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect)...86 // Sexuálně zneužívané dítě ...87 //M iichhausenův syndrom by proxy (by proxy - v zastoupení) ... 87 // Suicidalita v fětství a adolescenci ...90 // TERAPIE V DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRII ...92 // Psychofarmaka dětí a adolescentů ...94 // Základní přístupy a metody ...94
cnb002499547

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC