Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
61 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-336-1 (brož.)
Projekt OP VK Modernizace - diverzifikace - inovace
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000247066
ÚVOD ...3 // 1. PŘÍPRAVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ...4 // 1.1 Smysl záverečných vysokoškolských prací ...4 // 1.2 Volba tématu ...5 // 1.3 Literární rešerše ...13 // 1.3.1 Přehled jednotlivých databází ...14 // 1.3.2 Algoritmus práce s rešerší ...16 // 1.4 Zadání bakalářské práce ...17 // 1.5 Zpracování projektu práce ...20 // 1.6 Konzultace ...20 // 2. STRUKTURA ZÁVEREČNÉ PRÁCE ...23 // 2.1 Typy práce ...23 // 2.2 Titulní strana, poděkování, čestné prohlášení ...24 // 2.3 Abstrakt ...25 // 2.4 Úvod ...25 // 2.5 Teoretická východiska práce ...26 // 2.6 Cíle a úkoly práce, hypotézy ...26 // 2.7 Metodologie práce ...27 // 2.8 Výsledky ...27 // 2.9 Diskuse ...27 // 2.10 Závěr/y ...28 // 2.11 Literatura ...28 // 2.12 Přílohy ...28 // 2.13 Poznámkový aparát ...29 // 3 VLASTNÍ PSANÍ PRÁCE ...31 // 3.1 Autor ...31 // 3.2 Pravidla pro vlastní psaní práce ...32 // 3.3 Formální úprava ...33 // 3.3.1 Kapitoly a podkapitoly ...34 // 3.3.2 Písmo...34 // 3.3.3 Číslování stránek ...35 // 3.3.4 Tabulky a obrázky ...35 // 3.3.5 Interpunkce a další pravidla ...37 // 4. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE ...38 // 4.1 Použití citací ...38 // 4.2 Obecná pravidla psaní bibliografických údajů ...39 // 4.3 Způsoby použití citací v seznamu literatury ...40 // 4.4 Citování v textu ...42 // 5. HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ...46 // 5.1 Hodnocení závěrečné práce ...46 // 5.2 Hodnocení formální stránky práce ...48 // 5.3 Hodnocení věcných náležitostí práce ...48 // 5.4 Celkové hodnocení práce ...49 // 6. OBHAJOBA PRÁCE ...51 // 6.1 Příprava prezentace ...51 // 6.2 Obhajoba ...52 // 6.3 Zpřístupnění vysokoškolských kvalifikačních prací ...55 // ZÁVĚR ...57 // LITERATURA ...58 // PŘÍLOHY ...59
cnb002499542

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC