Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě 2013
104 s. : barev. il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-337-8 (brož.)
Projekt OP VK Modernizace - diverzifikace - inovace
Obsahuje bibliografie
000247068
Úvod // 1. POŽADAVKY NA PŘÍSTROJOVOU TECHNIKU // 1.1 Obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví // 1.2 Požadavky na přístroje // 1.2.1 Funkční požadavky // 1.2.2 Technické požadavky // 1.2.4 Ergonomické požadavky // 2. PŘÍSTROJOVÁ VYŠETŘENÍ VYUŽÍVANÁ V ERGOTERAPII // 2.1 Posturografie // 2.2 Elektromyografie // 2.3 Myofeedback // 2.4 Ergometrie // 2.5 Dynamometrie // 2.6 Videografické vyšetřovací metody // 2.7 Virtuální realita // 3. PŘÍSTROJOVÁ MECHANOTERAPIE // 3.1 Přístrojové masáže a lymfodrenáže // 3.2 Vakuově-kompresivní terapie // 3.3 Přístrojové polohování // 3.4 Přístrojové trakce // 3.5 Přístrojová mechanoterapie pasivními pohyby // 3.6 Ultrasonoterapie // 3.7 Terapie rázovou vlnou // 4. ELEKTROLÉČEBNÉ PŘÍSTROJE // 4.1 Galvanoterapie // 4.1.1 Klidová galvanizace // 4.1.2 Hydrogalvanizace // 4.1.3 Iontoforéza // 4.2 Nízkofrekvenční terapie // 4.2.1 Diadynamické proudy // 4.2.2 Trabertův proud // 4.2.3 TENS // 4.2.4 Elektrogymnastika // 4.2.5 Elektrostimulace a elektrodiagnostika // 4.2.6 Spřažené impulsní proudy // 4.3 Středofrekvenční elektroterapie // 4.3.1 Interferenční proudy // 4.3.2 Izoplanární vektorové pole // 4.3.3 Dipólové vektorové pole // 4.3.4 Bipolárně aplikované amplitudově modulované SF proudy // 4.3.5 Kotzovy proudy // 4.3.6 Přerušovaná galvanizace // 4.3.7 Reboxové proudy // 4.4 Kombinovaná terapie // 4.5 Terapie vysokofrekvenčními proudy // 4.6 Distanční elektroléčba // 4.7 Využití elektroléčby v ergoterapii // 5. MAGNETOTERAPIE // 5.1 Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie // 5.2 Vysokofrekvenční magnetoterapie // 5.3 Léčba extrémně nízkým magnetickým polem // 5.4 Využití magnetoterapie v ergoterapii //
6. SVĚTLOLÉČEBNÉ PŘÍSTROJE // 6.1 Léčba nepolarizovaným zářením // 6.1.1 Léčba infračerveným zářením // 6.1.2 Léčba ultrafialovým zářením // 6.1.3 Léčba viditelným světlem // 6.2 Léčba pomocí polarizovaného záření // 6.2.1 Laseroterapie // 6.2.2 Léčba pomocí biolampy // 6.2.3 Fotokoloroterapie // 6.3 Využití světloléčby v ergoterapii // 7. TEPLOLÉČEBNÉ A VODOLÉČEBNÉ PŘÍSTROJE // 7.1 Teploléčba // 7.1.1 Použití lokálního tepla // 7.1.2 Celkové aplikace tepla // 7.1.3 Kryoterapie // 7.2 Vodoléčba // 8. INHALAČNÍ PŘÍSTROJE // 8.1 Plynové inhalace // 8.2 Inhalace mlhovin // 8.3 Elektroinhalace // 9. PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V BALNEOTERAPII // 9.1 Léčivé vody // 9.2 Peloidy // 9.3 Přírodní plyny // 10. KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA // 10.1 Lokomoční kompenzační pomůcky // 10.2 Kompenzační pomůcky pro běžné denní činnosti // 10.2.1 Kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným postižením // 10.2.2 Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením // 10.2.3 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením // 10.3 Kompenzační pomůcky pro pracovní a volnočasové aktivity // 10.4 Kompenzační pomůcky pro komunikaci // 10.4.1 Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením // 10.4.2 Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením // LITERATURA
cnb002499575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC