Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
230 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-299-9 (brož.)
Projekt OP VK Modernizace - diverzifikace - inovace
Obsahuje bibliografii na s. 229-230
I. Pohybový systém -- II. Neuroanatomie
000247083
1. Úvod do anatomie ...7 // 1.1 Přehled stavby lidského těla...8 // 1.2 Nomina anatomiea - anatomické názvosloví ...9 // 1.3 Základní anatomické názvy ...10 // 1.4 Základní rozdělení lidského těla ...11 // 2.Pasivní pohybový systém - kostra a spojení kostí ...12 // 2.1 Všeobecně o kostech ...12 // 2.2 Skeleton - kostra lidského těla ...17 // 2.3 Spojení na páteři ...19 // 2.4 Skeleton thoracis - kostra hrudníku ...22 // 2.5 Cranium - lebka, kostra hlavy ...24 // 2.6 Spojení na lebce ...33 // 2.7 Ossa membri superioris - kosti horní končetiny ...34 // 2.8 Spojení horní končetiny ...38 // 2.9 Kostra dolní končetiny ...46 // 2.10 Spojení dolní končetiny ...49 // 3. Aktivní pohybový systém a jeho pomocné zařízení ...59 // 3.1 Všeobecně o svalech ...59 // 3.2 Musculi capitis - svaly hlavy ...61 // 3.3Musculi colli - svaly krku ...65 // 3.4 Musculi dorsi - svaly zádové ...70 // 3.5 Musculi thoracis - svaly hrudníku ...75 // 3.6 Musculi abdominis - svaly břicha ...79 // 3.7 Diaphragma pelvis - svaly pánevního dna ...84 // 3.8 Musculi membri superioris - svaly horní končetiny ...85 // 3.9 Musculi membri inferioris - svaly dolní končetiny ...89 // 4. Nervová soustava ...93 // 4.1 Medulla spinalis - hřbetní mícha ...96 // 4.2Truncus encephali - mozkový kmen ...99 // 4.2.1 Medulla oblongata - prodloužená mícha ...100 // 4.2.2 Pons Varoli - Varolův most ...103 // 4.2.3 Fossa rhomboidea - spodina IV. komory mozkové ...105 // 4.2.4 Stratum nucleare - vrstva jaderná ...106 // 4.2.5 Mesencephalon - střední mozek ...109 // 4.3 Cerebellum - mozeček ...114 // 4.4 Diencephalon - mezimozek ...119 // 4.4.1 Thalamus - hrbolí ...120 // 4.4.2 Metathalamus - zahrbolí ...123 // 4.4.3 Epithalamus - nadhrbolí ...123 // 4.4.4. Subthalamus - spodohrbolí ...123 // 4.4.5 Hypothalamus - podhrbolí ...124 // 4.4.6 Hypophysis cerebri -podvěsek mozkový ...126 //
4.5 Prosencephalon ...128 // 4.5.1 Telencephalon - koncovýmozek ...128 // 4.5.2 Nuclei basales - bazálni ganglia ...132 // 4.5.3 Dutiny centrálního nervového systému, liquor cerebrospinalis ...140 // 4.5.4 Meninges -obaly mozku, cévní zásobení CNS ...143 // 4.5.5 Cortex cerebri - mozková kůra ...149 // 4.6 Tractus nervosi - nervové dráhy ...152 // 4.6.1 Dráhy asociační ...153 // 4.6.2 Dráhy komisurální ...154 // 4.6.3 Dráhy projekční ...155 // 4.6.3.1 Senzitivní míšní dráhy ...156 // 4.6.3.2 Senzitivní dráhy hlavových nervů ...159 // 4.6.3.3 Senzorické dráhy ...160 // 4.6.3.4 Motorické dráhy ...166 // 4.6.3.5 Limbický systém ...172 // 4.7 Periferní nervový systém ...178 // 4.7.1 Nervi spinales - míšní nervy ...178 // 4.7.2 Nervi craniales - hlavové nervy ...190 // 4.7.3. Autonomní nervový systém ...209 // 5. Organa sensuum - smyslové orgány ...216 // 5.1 Organum visus - zrakové ústrojí ...217 // 5.2 Organum auditus - ústrojí sluchové ...221 // 5.2.1 Auris externa - zevní ucho ...222 // 5.2.2 Auris media - střední ucho ...223 // 5.2.3 Auris interna - vnitřní ucho ...224 // 6. Kůže a kožní orgány ...226 // 7. Literatura...229
cnb002499553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC