Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Česká geografická společnost, 2012
209 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-904521-8-3 (váz.)
Geographica ; 8
250 výt.
Obsahuje bibliografii na s. [154]-169 a rejstřík
Anglické resumé a popisky k ilustracím
000247158
Obsah // Předmluva ... 5 // Seznam tabulek, obrázků a příloh ... 9 // 1. Úvod ... 1 ] // 2. Geografie a vzděláván! ... I7 // 2.1. Vzdělávání jako geografické téma ... 17 // 2.2. Proměny přístupů ? výzkumu socioprostorových aspektů vzdělávání ... 24 // 2.2.1. Přístupy první poloviny 20. století ... 24 // 2.2.2. Radikální přístupy 60. a 70. let 20. století... 27 // 2.2.3. Přístupy posledních tří desetiletí ... 29 // 2.2.4. Výzkum aspektů vzdělávání v dichotomii město-venkov... 31 // 2.3. Podmínky základního vzdělávání a jeho role v utváření prostorových // společenství ... 33 // 2.3.1. Škola a stát ... 35 // 2.3.2. Škola a region ... 38 // 2.3.3. Škola a obec ... 42 // 2.4. Základní škola v síti socioprostorových vztahů ... 46 // 3. Územní diferenciace základního školství v Česku ... 51 // 3.1. Současné zajištění základního vzdělávání ... 51 // 3.1.1. Druhy základních škol a jejich zřizovatelé ... 51 // 3.1.2. Geografické rozmístění škol a žáků ... 53 // 3.2. Vývoj územní diferenciace základního školství ve druhé polovině // 20. století ... 63 // 3.2.1. Vývoj počtu základních škol v kontextu společenských změn... 63 // 3.2.2. Proměny prostorové organizace sítě základních škol ... 69 // 3.3. Vymezení problémových území a potenciální důsledky uzavírání // základních škol... 84 // 3.3.1. Typologie území Česka podle intenzity a období zániku
// základních škol ... 92 // 3.3.2. Potenciální důsledky uzavírání základních škol ... 98 // 4. Dopad uzavírání základních škol na život lokálních společenství ... 104 // 4.1. Výběr zájmových území a charakteristika jejich školské sítě ... 104 // 4.2. Reflexe uzavření školy představiteli obecní samosprávy ... 110 // 4.3. Reflexe uzavření školy místními obyvateli ... ,17 // 4.3.1. Symbolika malé venkovské školy ... 119 // 4.3.2. Vliv politického prostředí na uzavírání škol ... 122 // 4.3.3. Akt uzavření školy ... 124 // 4.3.4. Klady a zápory malé venkovské školy ... 192 // 4.3.5. Důsledky uzavření místní školy pro společenství ... 135 // 4.4. Marginalizacc obce a proměny života místního společenství // v souvislosti s uzavřením školy ... 142 // 5. Závčr... I4fi // Literatura ...  4 // Summary: Changes in the Territorial Structure of Primary Education in Czechia . . 171 // Rejstřík ... 195 // Přílohy ... 197
cnb002502887

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC