Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, [19--]-
sv. ; 22 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://lsss.ff.cuni.cz/ 

2013-
Ročenka
Součástí názvu je řadová číslovka
Popsáno podle: běh 56 (2013)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Český, anglický a německý text
978-80-7308-458-5 (56/2013 ; brož.) 978-80-7308-518-6 (57/2014 ; brož.)
000247163
BĚH 56 (2013) :   Úvodem...5 // Jiří Hasil: Quo vadis, češtino?...9 // Jana Svobodová: Jak se dívají Češi na spisovnou češtinu? ...19 // Olga Martincová: Neologické tendence v současné češtině ...28 // Marie Čechová: Pragmatické aspekty frazeologie ...38 // Petr Mareš: Podoby českého vědeckého stylu ...45 // Lucie Jílková: Šeptání v komunikaci ...57 // Jitka Veroňková: Typické nedostatky ve výslovnosti rodilých mluvčích češtiny -profesionálních i laických ...67 // Milan Hrdlička: K užití českých osobních zájmen ...82 // Marie Hádková: Textologický pohled na učebnice češtiny pro cizince Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstu ...89 // Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmanu: Žánr milostného dopisu v korespondenci některých českých umělců ...97 // Jiří Hošna: Přemyslovci a Lucemburkové v literární reflexi ...115 // Josef Peřina: K podobě novoromantismu na území Čech (Jaroslav Vrchlický a Hugo Salus)...132 // Jan Hasil: Kosmas: literát, ideolog a historiograf raného přemyslovského státu ...138 // Jaroslav Pánek: Comenius - The Star of the Czech Culture and Political Thought ...147 // Václav Pavlíček: Stát a církve v České republice a spor o „církevní majetkové restituce" ... 173 // Jarmila Gabrielová: Geistliche Werke von Antonín Dvořák (1841-1904): Neue Erkenntnisse zu seiner Kantate Stabat Mater und ihrer Entstehungsgeschichte...193 // Vlasta Reittererová: Richard Wagner na pražském jevišti ...202 // Seznam autorů ...227 // Doporučujeme ...229
BĚH 57 (2014) :   Předmluva ...5 // Jiří Marvan: Jazyk - jeho český příběh aneb Letošní jubilea - slavená i utajená ...9 // Marie Čechová: Stylový charakter frazémů ...19 // Ivana Bozděchová: S čím kdo zachází (O názvech osob v současné češtině) ...25 // Milan Hrdlička: K druhům a významům českých předložek ...35 // Lucie Jílková: Výslovnostně problematická či zajímavá cizí jména (z pohledu pracovníků Českého rozhlasu) ...40 // Jiří Hasil: Několik poznámek k jazyku Jaroslava Haška (a Josefa Švejka) ...50 // Jiří Hošna: Svatý Václav ...61 // Josef Peřina: Falza Rukopisů královédvorského a zelenohorského jako živý problém literární vědy ...74 // Karel Šebesta: Od J. Dobrovského k B. Dudíkovi aneb Za českými rukopisy do Švédska ...80 // Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann: Pražský písničkář Karel Hašler ...92 // Zdeňka Benešová: Národní divadlo a jeho archiv ...109 // Jarmila Gabrielová: Zu Parsifal-Rezeption in den böhmischen Ländern und der Parsifal-Inszenierung des Prager Nationaltheaters im Jahre 2011 ...115 // Eduard Maur: Paměť míst jako předmět historického výzkumu ...130 // Michal Stehlík: Rozdělení Československa 1992/1993 ... 142 // Zdeněk Beneš: Cesty z krize ...151 // Seznam autorů ... 162 // Doporučujeme ... 164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC