Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Česká geologická služba, 2012
1143 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 25 cm + mapy a plány ([7] složených l. ; 30 x 42 cm)

ISBN 978-80-7075-797-0 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. [979]-1090, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000247207
PŘEDMLUVA ...21 // ÚVOD ...27 // 1. VŠEOBECNÁ ČÁST ...29 // 1.1 VĚDA O PODZEMNÍCH VODÁCH: HYDROGEOLOGIE ...29 // Zastavení 1 - Podzemní voda ...29 // 1.2 VZNIK, VÝVOJ A NÁPLŇ HYDROGEOLOGIE ...33 // Zastavení 2 - Hydrogeologie: mladý obor s pradávnými kořeny ...33 // Zastavení 3 - Ota Hynie - zakladatel české hydrogeologie ...35 // Zastavení 4 - České a mezinárodní odborné a profesní hydrogeologické // organizace ...40 // 1.3 VÝZNAM A CÍLE REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ ...42 // 1.4 METODIKA REGIONÁLNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO STUDIA ...43 // Zastavení 5 - Podzemní voda a hydrogeologie v českých právních předpisech // (J. V. Datel - A. Grmela) ...46 // 1.5 VLIV GEOLOGIE NA CHARAKTER HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ ...51 // 1.6 HYDRAULICKÉ PARAMETRY A JEJICH PROSTOROVĚ ROZDĚLENÍ ...54 // 1.6.1 REGIONÁLNĚ PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOTY ...57 // 1.6.2 MĚŘÍTKOVÝ EFEKT, REPREZENTATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ OBJEM ...63 // Zastavení 6 - Vliv hydrogeologické a geomorfologické pozice na rozdělení // hydraulických parametrů ...68 // 1.6.3 POUŽITELNOST REGIONÁLNÍCH HODNOCENÍ HYDRAULICKÝCH // PARAMETRŮ: DISKUSE A NEJISTOTY ...70 // 1.7 PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD: VLIV PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNÍCH // FAKTORŮ ...71 // 1.7.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD ...71 // Zastavení 7 - Rychlost proudění podzemní vody a změny piezometrického // napětí, role času v hydrogeologii ...75 // 1.7.2 VERTIKÁLNÍ HYDRODYNAMICKÁ ZONÁLNOST A REGIONÁLNÍ RYSY // PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD ...77 // 1.8 REŽIM PODZEMNÍCH VOD A JEHO PROJEVY (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla).81 // 10 OBSAH // 1.9 ZDROJE PODZEMNÍCH VOD: PÍ1ÍRODNÍ, INDUKOVANÉ, UMĚLÉ ...82 // 1.9.1 PŘÍRODNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD ...82 // 1.9.1.1 Infiltrace ...84 // Zastavení 8 - Infiltrace a preferenční proudění v nenasycené zóně // (M. Císlerová) ...85 //
1.9.1.2 Podzemní průtok ...89 // 1.9.1.3 Odtok podzemní vody ...90 // 1.9.1.3.1 Stanovení podzemního odtoku podle vydatnosti pramenů ...91 // 1.9.1.3.2 Stanovení podzemního odtoku pomocí podzemního napájení // povrchových toků ...92 // 1.9.2 INDUKOVANÉ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD ...94 // 1.9.3 UMĚLÉ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD ...95 // 1.10 PŘÍRODNÍ KVALITA PODZEMNÍCH VOD A JEJÍ ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ ...96 // 1.10.1 VLASTNOSTI A TVORBA KVALITY PODZEMNÍCH VOD ZA PŘÍRODNÍCH // PODMÍNEK (J. Šantrůček) ...96 // 1.10.2 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ HYDROCHEM1CKA ZONAl.NOST // (J. Krásný - J. Šantrůček) ...100 // 1.10.3 ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KVALITY PODZEMNÍCH VOD (J. Šantrůček) ...102 // 1.10.4 MOŽNOSTI REGIONÁLNÍHO HODNOCENÍ A ZNÁZORNĚNÍ KVALITY // PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný - J. Šantrůček) ...103 // 1.11 POUŽITÍ IZOTOPOVÝCH METOD V HYDROGEOLOGII (J. Šilar) ...105 // 1.11.1 STABILNÍ IZOTOPY ...105 // 1.11.2 RADIONUKLIDY ...106 // 1.12 MINERÁLNÍ VODY ...108 // 1.12.1 TRADICE A SOUČASNOST ...108 // Zastavení 9 - Minerální vody, plyny a peloidy - přírodní léčivé zdroje s tradicí // (J. Dvořák) ...110 // 1.12.2 CO JSOU MINERÁLNÍ VODY? (J. Krásný s použitím podkladů M. Keprty).112 // Zastavení 10 - Schizofrenie kolem minerálních vod - minerální, // mineralizované, stolní, balené a pitné vody ...114 // Zastavení 11 - Peloidy, jejich třídění a vztah k podzemním vodám, // peloidoterapie (J. Dvořák) ...117 // 1.13 VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD ...119 // 1.13.1 ZÁKLADNÍ POJMY ...120 // Zastavení 12 - „Bezpečné" odběry versus nadměrné využívání // podzemních vod ...120 // 1.13.2 OCEŇOVANÍ VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD // (J. Krásný s použitím podkladů J. Šantrůčka) ...125 //
Zastavení 13 - Konceptuální a numerické modely: jsou terénní // (hydro)geologové vymírajícím druhem? ...128 // 1.14 HYDROGEOLOGICKÉ MAPY A ŘEZY ...131 // 1.14.1 VÝVOJ NÁZORŮ NA SESTAVOVANÍ HYDROGEOLOGICKÝCH MAP, // JEJICH VÝZNAM ...131 // 1.14.2 DĚLENÍ A OBSAH HYDROGEOLOGICKÝCH MAP ...133 // 1.14.3 PRINCIPY A METODIKA SESTAVOVANÍ HYDROGEOLOGICKÝCH MAP ...136 // 1.14.4 HYDROGEOLOGICKÉ ŘEZY ...138 // OBSAH 1 // 1.15 HYDROGEOLOGICKÁ REGIONALIZACE ...139 // 1.15.1 PRINCÍPY HYDROGEOLOGICKÉ REGIONALIZACE ...139 // 1.15.2 ZÁKLADNÍ TYPY HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTREDÍ ...142 // 1.15.3 ZVODNÉNÉ SYSTÉMY ...144 // 2. REGIONÁLNÍ ČÁST ...147 // 2.1 ČESKA REPUBLIKA: PŘEHLED PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ ...147 // 2.2 GEOLOGICKÝ VÝVOJ A HYDROGEOLOGICKÉ ČLENÉNÍ ČESKÉ REPUBLIKY ...152 // 2.3 PALEOHYDROGEOLOGICKÝ A PALEOKLIMATICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ // ČESKÉ REPUBLIKY ...158 // 2.4 HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST ČESKÉ REPUBLIKY ...166 // 2.5 INFORMAČNÍ ZDROJE O HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRECH ČESKA, // POUŽITÉ PODKLADY ...168 // 2.6 HYDROGEOLOGICKÁ PROVINCIE ČESKÉHO MASÍVU ...172 // 2.6.1 HYDROGEOLOGICKÝ MASÍV-PLATFORMA ČESKÉHO MASÍVU ...173 // 2.6.1.1 Základní charakteristika a rozsah ...173 // 2.6.1.2 Přehled přírodních pomérů ...174 // 2.6.1.3 Geologický přehled ...175 // 2.6.1.4 Všeobecná hydrogeologická charakteristika ...184 // Zastavení 14 - Platforma - fundament - platformní základ; hydrogeologický // masiv - puklinově porézní či tvrdé horniny ...184 // Zastavení 15 - Tvrdé horniny: jejich rozšíření, praktický a teoretický význam // pro hydrogeologii a další obory ...189 // 2.6.1.5 Hydraulické vlasuiosti hornin ...195 // 2.6.1.5.1 Prostorové rozdělení a regionálně převládající hodnoty transmisivity.195 // 2.6.1.5.2 Vliv různých petrografických typů hornin ...201 // 2.6.1.5.3 Hloubkové změny propustnosti ...205 //
2.6.1.6 Proudění podzemních vod ...208 // 2.6.1.7 Podzemní odtok - přírodní zdroje podzemních vod ...212 // 2.6.1.8 Kvalita podzemních vod ...217 // Zastavení 16 - Historie a současnost acidifikace podzemních vod Česka // (Z. Hrkal) ...220 // 2.6.1.9 Minerální a termální vody ...224 // 2.6.1.9.1 Západočeská oblast minerálních vod ...225 // Zastavení 17 - Minerální vody karlovarského typu: jejich původ a ochrana ...228 // Karlovy Vary ...232 // Minerální vody v okolí Karlových Varů ...242 // Kyselka u Karlových Varů ...242 // Korunní ...243 // Klášterec nad Ohří ...244 // Jáchymov ...245 // Zastavení 18 - Slavná i pohnutá minulost dnešních lázní Jáchymov ...248 // Mariánské Lázně ...248 // Lázně Kynžvart ...254 // Konstantinovy Lázně ...254 // Široké okolí Mariánských Lázní ...255 // 12 OBSAH // Minerální vody krystalinika v okolí chebské pánve ...257 // 2.6.1.9.2 Střední a východní Podkrušnohoří a dolní Poohří ...258 // Teplice ...260 // Zastavení 19 - Průval na Dole Döllinger: katastrofální ovlivnění // teplických terem a jeho důsledky ...270 // Čachovice ...275 // Bílina ...275 // Louny ...277 // 2.6.1.9.3 Lugikum ...278 // Vratislavice nad Nisou ... 279 // Lázně Libverda ...281 // Výskyty minerálních vod v okolí Libverdy ...282 // lanské Lázně ...282 // Béloves ...284 // Výskyty minerálních vod v okolí Bělovsi ...285 // 2.6.1.9.4 Severní část moravosilezika ...285 // Bludov ...286 // Velké Losiny ...288 // Karlova Studánka ...289 // Další výskyty minerálních vod v Hrubém a Nízkém leseníku // a Drahanské vrchovině ...290 // Jeseník nad Odrou ...295 // 2.6.1.10 Výužití podzemních vod hydrogeologického masivu ...295 // 2.6.1.11 Antropogenni ovlivnění a principy ochrany podzemních vod ...297 // 2.6.2 KARBONÁTOVÉ VÝSKYTY ...298 // 2.6.2.1 Základní charakteristika a rozsah ...298 //
2.6.2.2 Geologický přehled ...299 // Zastavení 20 - Kras a krasové jevy, pseudokras (|. Krásný s použitím // podkladů J. Bruthanse) ...299 // 2.6.2.3 Všeobecná hydrogeologická charakteristika karbonátového prostředí ...302 // 2.6.2.4 Hlavní výskyty karbonátových hornin v Česku ...305 // 2.6.2.4.1 Ktystalické vápence ...305 // Moldanubikum ...306 // Lugikum ...310 // Moravosilezikum ...310 // 2.6.2.4.2 Karbonát)’ bohemika ...313 // Český kras ...313 // Výskyt v Železných horách ...319 // Relikty pláště středočeského plutonu ...320 // 2.6.2.4.3 Nemetamorfované karbonáty moravosilezika ...320 // Základní charakteristika, rozsah, geologický přehled ...320 // Moravský kras ...321 // Javoříčský a Mladečský kras, okolí Litovle ...329 // Výchozy devonu v Hornomoravském úvalu a Mohelnické brázdě ...333 // Minerální vody v karbonátech moravosilezika ...334 // Slatinice ...334 // OBSA H 13 // Zastavení 21 - Slapové jevy a projevy zemětřesení v podzemních vodách // českých zemí (J. Krásný s použitím podkladů Z. Pospíšila) ...336 // Horní Moštěnice ...339 // Hranický devon včetně termální kyselky v Teplicích nad Bečvou ...341 // Teplice nad Bečvou ...341 // 2.6.3 PERMOKARBONSKÉ PÄNVE A DALŠÍ VÝSKYTY ...343 // 2.6.3.1 Základní charakteristika a rozsah ...343 // 2.6.3.2 Přehled přírodních pomérů ...343 // 2.6.3.3 Geologický přehled ...344 // 2.6.3.4 Všeobecná hydrogeologická charakteristika ...348 // 2.6.3.4.1 Týp hydrogeologického prostředí, hydrogeologická tělesa // a jejich hydraulické vlastnosti ...348 // 2.6.3.4.2 Zvodnéné systémy, proudění a přírodní zdroje podzemních vod ...350 // 2.6.3.4.3 Kvalita podzemních vod. Minerální a termální vody ...351 // 2.6.3.4.4 Výužití podzemních vod ...352 // 2.6.3.4.5 Antropogenni ovlivnění podzemních vod ...353 //
Zastavení 22 - Minulé a současné vlivy těžby nerosmých surovin // na hydrogeologické poměry (A. Grmela - J. Krásný) ...353 // 2.6.3.5 Jednotlivé permokarbonské pánve a další výskyty ...359 // 2.6.3.5.1 Plzeňská pánev ...359 // 2.6.3.5.2 Manětínská pánev ...365 // 2.6.3.5.3 Radnická pánev ...369 // 2.6.3.5.4 Žihelská pánev ...370 // 2.6.3.5.5 Wadensko-rakovnická pánev ...371 // 2.6.3.5.6 Mšensko-roudnická pánev ...383 // 2.6.3.5.7 Českokamenická pánev ...386 // 2.6.3.5.8 Mnichovohradišťská pánev ...386 // 2.6.3.5.9 Podkrkonošská pánev ...388 // 2.6.3.5.10 Vnitrosudetská pánev ...396 // 2.6.3.5.11 Orlická pánev (poorlický perm) a výskyty permu // v Orlických horách ...401 // 2.6.3.5.12 Blanický příkop ...404 // 2.6.3.5.13 Boskovický příkop ... 407 // 2.6.3.5.14 Jihlavský příkop ...411 // 2.6.3.5.15 Krušnohorská oblast ...412 // 2.6.3.5.16 Hornoslezská pánev (A. Grmela - J. Krásný) ...413 // Zastavení 23 - Vývoj zásobování ostravské aglomerace vodou (A. Grmela) ...426 // 2.6.4 CeskA křídová pänev ...429 // 2.6.4.1 Základní charakteristika a rozsah ...429 // 2.6.4.2 Přehled přírodních poměrů ...429 // 2.6.4.3 Geologický přehled ...431 // 2.6.4.3.1 Stratigrafické členění křídových sedimentů ...434 // 2.6.4.3.2 Základní rysy rozšíření sedimentů české křídové pánve ...434 // 2.6.4.3.3 Rozšíření a litologická charakteristika křídových souvrství ...438 // 2.6.4.3.4 Tektonika jako významné kritérium vymezení hydrogeologických // celků ...444 // 2.6.4.4 Všeobecná hydrogeologická charakteristika ...452 // 2.6.4.4.1 Typy hydrogeologického prostredí, hydrogeologická tělesa ...453 // 2.6.4.4.2 Rozšírení hydrogeologických těles, hydraulické vlastnosti ...459 // 2.6.4.4.3 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy, megasystém české // pánve ...461 //
Zastavení 24 - Prameny a přírony do toků v české křídové pánvi // a jejich prostorové rozdělení ...464 // 2.6.4.4.4 Přírodní zdroje podzemních vod ...472 // 2.6.4.4.5 Kvalita podzemních vod ...473 // 2.6.4.4.6 Minerální a termální vody ...475 // Zastavení 25 - Objevy neznámých podzemních vod v posledním století ...475 // 2.6.4.4.7 Využitelné množství podzemních vod ...477 // 2.6.4.4.B Antropogenni ovlivnění a principy ochrany podzemních vod ...478 // 2.6.4.5 Podrobnější dělení české křídové pánve podle zvodněných systémů // a hydrogeologických oblastí ...480 // 2.6.4.5.1 Děčínskosněžnický zvodněný systém ...484 // 2.6.4.5.2 Benešovsko-ústecký zvodněný systém ...488 // 2.6.4.5.3 Bílinská hydrogeologická oblast ...511 // Zastavení 26 - Výskyty hořkých vod v Česku a jejich geneze ...515 // Zaječice ...517 // 2.6.4.5.4 Žatecko-lounský zvodněný systém ...520 // Břvany ...524 // 2.6.4.5.5 Boleslavsko-mělnický zvodněný systém ...525 // Zastavení 27 - Historie a současnost zásobování vodou v Praze ...540 // Zastavení 28 - Kvantitativní a kvalitativní vlivy těžby uranu v oblasti // Stráže pod Ralskem ...546 // 2.6.4.5.6 Roudnicko-mochovská hydrogeologická oblast ...554 // 2.6.4.5.7 Novobydžovský zvodněný systém ...560 // Poděbrady ...584 // 2.6.4.5.8 Velimsko-čáslavská hydrogeologická oblast ...589 // 2.6.4.5.9 Zvodněný systém Dlouhé meze ...593 // 2.6.4.5.10 Miletínský zvodněný systém ...596 // Lázně Bělohrad ...599 // 2.6.4.5.11 Královédvorský zvodněný systém ...600 // 2.6.4.5.12 Podorlický zvodněný systém ...602 // 2.6.4.5.13 Hronovsko-svatoňovický zvodněný systém ...608 // 2.6.4.5.14 Polický zvodněný systém ...609 //
2.6.4.5.15 Vysokomýtský zvodněný systém ...618 // 2.6.4.5.16 Svitavský zvodněný systém ...624 // Zastavení 29 - Minulost a současnost zásobování Bma vodou (H. Kříž) ...633 // 2.6.4.5.17 Kyšperský zvodněný systém ...639 // 2.6.4.5.18 Hydrogeologická oblast moravských křídových výskytů ...644 // 2.6.4.5.19 Králický zvodněný systém a příkop Divoké Orlice ...646 // 2.6.5 JIHOČESKÉ PÁNVE ...648 // 2.6.5.1 Základní chrakteristika a rozsah ...648 // 2.6.5.2 Přehled přírodních poměrů ...649 // OBSAH 15 // 2.6.5.3 Geologický přehled ...650 // 2.6.5.4 Všeobecná hydrogeologická charakteristika ...652 // 2.6.5.4.1 Hydrogeologická tělesa, hydraulické vlastnosti ...652 // 2.6.5.4.2 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy ...656 // 2.6.5.4.3 Přírodní zdroje podzemních vod ...659 // 2.6.5.4.4 Kvalita podzemních vod ...659 // 2.6.5.4.5 Využití podzemních vod ...660 // 2.6.5.4.6 Antropogenni ovlivnění a principy ochrany podzemních vod ...661 // 2.6.5.5 Vymezené hydrogeologické celky ...661 // 2.6.5.5.1 Budějovický zvodněný systém ...662 // 2.6.5.5.2 Horusický zvodněný systém ...665 // 2.6.5.5.3 Třeboňský zvodněný systém ...668 // 2.6.5.5.4 Protivínská a soběslavská hydrogeologická oblast ...672 // 2.6.6 TERCIÉRNÍ PÁNVE A DALŠÍ VÝSKYTY. NEOVULKÁNITY ...674 // 2.6.6.1 Chebská pánev ( J. Dvořák - J. Krásný) ...676 // 2.6.6.1.1 Základní charakteristika a rozsah ...676 // 2.6.6.1.2 Přehled přírodních poměrů ...676 // 2.6.6.1.3 Geologický přehled ...676 // 2.6.6.1.4 Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti.680 // 2.6.6.1.5 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy ...683 // 2.6.6.1.6 Přírodní zdroje podzemních vod ...684 // 2.6.6.1.7 Kvalita podzemních vod. Minerální vody ...684 // Františkovy Lázně ...690 // Soos ...695 // 2.6.6.1.8 Využití podzemních vod ...696 //
2.6.6.1.9 Antropogenni ovlivnění prostých podzemních // a minerálních vod, principy jejich ochrany ...697 // 2.6.6.2 Sokolovská pánev ...699 // 2.6.6.2.1 Základní charakteristika a rozsah ...699 // 2.6.6.2.2 Přehled přírodních poměrů ...700 // 2.6.6.2.3 Geologický přehled ...700 // 2.6.6.2.4 Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti.702 // 2.6.6.2.5 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy ...703 // 2.6.6.2.6 Kvalita podzemních vod, minerální a termální vody ...704 // 2.6.6.2.7 Využití podzemních vod ...706 // 2.6.6.2.8 Antropogenni ovlivnění podzemních vod, jejich ochrana ...706 // Zastavení 30 - Těžba v sokolovské pánvi a její vztah k ochraně karlovarských terem ...707 // 2.6.6.3 Mostecká (severočeská) pánev ...711 // 2.6.6.3.1 Základní charakteristika a rozsah ...711 // 2.6.6.3.2 Přehled přírodních pomérů ...711 // 2.6.6.3.3 Geologický přehled ...711 // 2.6.6.3.4 Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti.714 // 2.6.6.3.5 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy ...715 // 2.6.6.3.6 Kvalita podzemních vod, minerální vody ...716 // 2.6.6.3.7 Využití podzemních vod ...718 // 16 OBSAH // 2.6.6.3.8 Antropogenni ovlivnění hydrogeologických poměrů // (J. Krásný s použitím podkladů V. Macůrka) ...718 // Zastavení 31 - Důlní katastrofy - důsledky neznalosti, či podcenění hydrogeologických poměrů? (A. Grmela - J. Krásný) ...726 // 2.6.6.4 Hrádecká část žitavské pánve ...729 // 2.6.6.4.1 Základní charakteristika a rozsah ...729 // 2.6.6.4.2 Přehled přírodních poměrů ...729 // 2.6.6.4.3 Geologický přehled ...730 // 2.6.6.4.4 Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti.730 // 2.6.6.4.5 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy ...732 // 2.6.6.4.6 Kvalita podzemních vod ...732 //
2.6.6.4.7 Využití podzemních vod ...733 // 2.6.6.4.8 Antropogenni ovlivnění podzemních vod ...733 // 2.6.6.5 Ostatní terciémí výskyty v Českém masivu ...733 // 2.6.6.5.1 Základní charakteristika a rozsah ...733 // 2.6.6.5.2 Regionální rozšíření - geologický přehled ...734 // 2.6.6.5.3 Hydrogeologická charakteristika ...735 // 2.6.6.6 Neovulkanity ...736 // 2.6.6.6.1 Základní charakteristika a rozsah ...736 // 2.6.6.6.2 Přehled přírodních poměrů ...736 // 2.6.6.6.3 Geologický přehled ...737 // 2.6.6.6.4 Hydrogeologická charakteristika ...738 // 2.7 HYDROGEOLOGICKÁ PROVINCIE KARPAT ...740 // 2.7.1 PLYŠOVÉ PÁSMO ...745 // 2.7.1.1 Základní charakteristika a rozsah ...745 // 2.7.1.2 Přehled přírodních poměrů ...745 // 2.7.1.3 Geologický přehled ...746 // 2.7.1.4 Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti ...749 // 2.7.1.5 Zvodnéné systémy, proudění a přírodní zdroje podzemních vod ...753 // 2.7.1.6 Kvalita podzemních vod ...754 // 2.7.1.7 Minerální vody ...755 // Luhačovice ...758 // Kostelec u Zlína ...761 // Šaratice ...761 // 2.7.1.8 Využití podzemních vod ...763 // 2.7.1.9 Možnosti antropogenního ovlivnění ...763 // 2.7.2 KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ ...764 // 2.7.2.1 Základní charakteristika a rozsah ...764 // 2.122 Přehled přírodních poměrů ...765 // 2.7.2.3 Geologický přehled ...765 // 2.7.2.4 Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti ...770 // 2.7.2.5 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy ...775 // 2.7.2.6 Kvalita podzemních vod ...777 // 2.12.1 Minerální vody ...778 // Darkov ...779 // Klimkovice - Polanka n. Odrou ...781 // OBSAH 17 // Brodek u Přerova ...781 // Skalka u Prostějova ...782 // Chropyně ...783 // 2.7.2.8 Využití podzemních vod ...784 // 2.7.2.9 Antropogenni ovlivnění ...784 // 2.7.3 VÍDEŇSKÁ PÁNEV ...785 //
2.7.3.1 Základní charakteristika a rozsah ...785 // 2.7.3.2 Přehled přírodních poměrů ...785 // 2.7.3.3 Geologický přehled ...786 // 2.7.3.4 Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti..788 // 2.7.3.5 Proudění podzemních vod, zvodnéné systémy ...791 // Zastavení 32 - Ropa, plyn a podzemní voda ...791 // 2.7.3.6 Kvalita podzemních vod ...795 // 2.7.3.7 Minerální vody ...796 // Hodonín ...797 // Ostrožská Nová Ves ...798 // Petrov ... 799 // Sedlec u Mikulova ...800 // 2.7.3.8 Výužití podzemních vod ...800 // 2.7.3.9 Antropogenni ovlivnění ...801 // 2.8 KVARTÉRNÍ SEDIMENTY ...804 // 2.8.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ROZŠÍŘENÍ KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ ...804 // 2.8.2 PŘÍRODNÍ POMĚRY ...805 // 2.8.3 GEOLOGICKÝ PŘEHLED ...805 // 2.8.4 HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ ...809 // 2.8.4.1 Fluviální sedimenty a jejich hlavní výskyty ...811 // 2.8.4.1.1 Fluviální sedimenty v povodí Labe a Ohře ...815 // Zastavení 33 - Hydrogeologický charakter a vodohospodářský význam // soutokových oblastí řek a přehloubených koryt ...821 // 2.8.4.1.2 Fluviální sedimenty v povodí Vltavy ...826 // 2.8.4.1.3 Fluviální sedimenty v povodí Moravy a Dyje ...833 // 2.8.4.1.4 Fluviální sedimenty v povodí Odry ...847 // 2.8.4.2 Glacigenní sedimenty a jejich hlavní výskyty ...852 // 2.8.4.2.1 Glacigenní sedimenty v severních Čechách ...852 // 2.8.4.2.2 Glacigenní sedimenty na severní Moravě a ve Slezsku ...853 // 2.8.4.2.3 Další výskyty glacigenních sedimentů ...855 // 3. SOUHRN A POROVNÁNÍ RŮZNÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH PROSTŘEDÍ // A ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ ČESKA ... // 3.1 HYDRAULICKÉ PARAMETRY HORNIN ... // 3.1.1 Průlinově porézní horniny ... // 3.1.2 Horniny s dvojnou pórovitostí ... // 3.1.3 Puklinově porézní horniny ... //
3.1.4 Horniny s puklinovou až krasovou pórovitostí ... // 3.1.5 Závěry o výši a prostorovém rozdělení propustnosti ... // 18 OBSAH // 3.2 ZVODNÉNÉ SYSTÉMY, REGIONÁLNÍ PROUDĚNÍ A DOBY ZDRŽENÍ // PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný - ). Silar) ...866 // 3.3 PŘÍRODNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD ...873 // 3.4 REŽIM PODZEMNÍCH VOD (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla) ...875 // Zastavení 34 - Pozorovací sítě podzemních vod v Česku // (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla) ...877 // 3.5 KVALITA PODZEMNÍCH VOD SVRCHNÍ HYDROCHEMICKÉ ZÓNY // (J. Krásný - J. Šantrůček) ...881 // Zastavení 35 - Významné prameny, akratopegy a zaniklé lázně ...884 // 3.6 MINERÁLNÍ VODY A KVALITA PODZEMNÍCH VOD HLUBŠÍCH ZÓN ...886 // 3.7 VZTAH HYDROGEOLOGICKÝCH, HYDRODYNAMICKÝCH // A HYDROCHEMICKÝCH DAT ...892 // 4. APLIKOVANÄ HYDROGEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ...895 // 4.1 VYUŽITELNOST A OCHRANA PODZEMNÍCH VOD ...895 // 4.2 ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ PŘÍRODNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO // PROSTŘEDÍ (J. Krásný - J. Šantrůček) ...909 // Zastavení 36 - Globální klimatické změny, možný dopad na zdroje podzemních vod a perspektivy budoucího využívání podzemních vod (Z. Hrkal - J. Krásný) ...912 // 4.3 HYDROGEOLOGICKÉ ASPEKTY ROŽNÉHO VYUŽITÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ ...917 // 4.3.1 Význam hydrogeologie pro územní plánování ...917 // 4.3.2 Podzemní zásobníky plynu ...918 // 4.3.3 Hlubinná úložiště rizikových odpadů ...920 // Zastavení 37 - Úvahy o možnostech výstavby hlubinných úložišť // radioaktivních odpadů v Česku - pohled (hydro)geologa ...922 // 4.3.4 Využití zemského tepla - geotermální energie (J. V. Datel - J. Krásný).924 // Zastavení 38 - Hydrogeologické aspekty využívání geotermální // energie (J. V. Datel) ...925 //
Zastavení 39 - Hydrogeolog a vrty pro tepelná čerpadla v nejsvrchnější části // zemské kůry (J. V. Datel s použitím podkladů S. Šedy) ...929 // 4.3.5 Uplatnění hydrogeologie při revitalizaci těžbou ovlivněných území ...931 // 5. PŘILEHLÉ OBLASTI OKOLNÍCH STÁTŮ ...933 // 5.1 GEOLOGICKO-HYDROGEOLOGICKA POZICE ČESKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ ...933 // 5.2 ČESKÝ MASIV A JEHO OKOLÍ ZA HRANICEMI ČESKA ...934 // 5.2.1 Rakousko ...935 // 5.2.2 Německo ...936 // 5.2.3 Polsko (H. Marszalek, překlad J. Krásný) ...944 // 5.3 ALPSKO-KARPATSKÁ MEGAPROVINCIE ZA HRANICEMI ČESKA ...957 // 5.3.1 Slovensko ...958 // 5.3.2 Polsko (H. Marszalek, překlad J. Krásný) ...964 // 5.3.3 Rakousko ...967 // 5.3.4 Německo ...969 // 5.4 STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA ...970 // OBSAH 19 // ZÁVĚR: JAK DÁL V HYDROGEOLOGU? ... 973 // Zastavení 40 - Hydrogeologie v kontextu geologického vzdělávání, výzkumu // a průzkumu v Česku - minulost, současný stav a perspektivy.974 // VYBRANÁ LITERATURA ...979 // A. PŘEHLED HLAVNÍCH GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH PODKLADŮ ...979 // 1. Vybrané geologické publikace zabývající se celým územím Česka a bývalého // Československa ...979 // 2. Výběr geologických map a vysvětlivek k mapám pokrývajícím celé území Česka // a bývalého Československa ...979 // 3. Hydrogeologické mapy pokrývající celé území Česka a bývalého Československa // nebo jeho větší části ...980 // 4. Významné hydrogeologické edice, periodické a neperiodické publikace ...983 // B. ABECEDNÍ SEZNAM CITACÍ ...986 // REJSTŘÍK LOKALIT, HYDROGEOLOGICKÝCH A GEOLOGICKÝCH JEDNOTEK A TERMÍNŮ ... 1091 // SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH TERMÍNŮ ...1104 // ENGLISH SUMMARY ...1121 // VOLNÉ PŘÍLOHY // Příl. 1 Hydrogeologické a geologické členění České republiky //
Příl. 2 Hlavní typy hydrogeologického prostředí ČR, převládající velikost a variabilita transmisivity Příl. 3 Přírodní zdroje podzemních vod České republiky // Příl. 4 Chemické složení podzemních vod zóny intenzivního proudění v České republice (převážně svrchní hydrodynamické a hydrochemické zóny) // Příl. 5 Minerální vody a chemismus podzemních vod hlubších hydrochemických zón ČR Příl. 6 Významné odběry podzemních vod v České republice v r. 2009 // Příl. 7 Česká křídová pánev: situace, základní charakteristika a hydrogeologicky významné strukturní prvky Příl. 8 Schematický hydrogeologický řez českou křídovou pánví A-A’ ve směru SZ-JV ze severních Čech od Hřenska na Moravu k Březové nad Svitavou // Příl. 9 Schematické hydrogeologické řezy severní a západní částí české křídové pánve Příl. 10 Schematické hydrogeologické řezy střední a východní čásu’ české křídové pánve Příl. 11 Geologicko-hydrogeologická pozice České republiky ve střední Evropě // Příl. 12 Stylizovaný geoiogicko-hydrogeologický řez střední Evropou mezi Baltským a Jaderským mořem Příl. 13 English translation of titles and legends of Annexes 1-12
(OCoLC)823821588
cnb002416212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC