Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2012
282 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7395-486-4 (brož.)
Monographica ; 10
V prelimináriích: Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Obsahuje bibliografii na s. 241-264, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a francouzské resumé
000247245
Obsah: // 1. Úvod 11 // 1.1. Stav dosavadního bádání. 11 // 1.2. Rozvržení práce, chronologické a prostorové vymezení 15 // 1.3. Metody 17 // 1.4. Použitá literatura a prameny 18 // 2. Postavení dítéte ve společnosti a podoby dětství 28 // 2. 1. Časové vymezení détství 28 // 2.2. Vztah společnosti ? dětství 32 // 2. 3. Narození dítěte 36 // 2. 4. Podoba a funkce rodiny 39 // 2. 5. Podoby výchovy 42 // 2. 5. 1. Rodinná výchova 43 // 2. 5. 2. Výchova institucionální 46 // 2. 5. 2. 1. Základní školství a výchova jedince 46 // 2. 5. 2. 2. ’ Opatrovny ajesle 51 // 2. 5. 2. 3. Výchova v ústavech 54 // 2.6. Poslední fáze détství 55 // 3. 3. 1. Snahy o disciplinaci společnosti: od osvícenské teorie ? praxi 19. století Prostor disciplinace 57 58 // 3. 2. Definice ohrožení a pojem sociální deviace a patologie 61 // 3. 2. 1. Zdravotní policie a její úkoly v díle Johanna Petera Franka 63 // 3. 2. 1. 1. Názory na zdraví a obrana společnosti v osvícenství 65 // 3. 2. 2. Devatenácté století - doba změn? 67 // 3. 2.2. 1. Vznik oborů věnujících se patologii détství 70 // 3. 3. Ohrožující jevy v 18. a 19. století 74 // 3. 3.1. Dětská úmrtnost 74 // 3.3. 2. Odlišné sexuální chování 79 // 3.3.2. 1. Prostituce a kuplířství 83 // 3. 3. 2. 2. Nemanželská plodnost, infanticidium a záměrný potrat 87 // 3.3. 3. Toulaví a chudí obyvatelé 89 // 3. 3.3. 1. Promény chápání a řešení chudoby 89 // 3. 3. 3.
2. Tuláci 93 // 3. 2. 4. Alkoholismus 95 // 3. 3. 5. Nezaměstnanost, její vnímání a řešení 98 // 3. 3. 6. Problematika zanedbaného dítěte 99 // 3. 3. 7. Zneužívaní dětí a jeho vnímáni společností 101 // 3. 3. 7. 1. Problematika dětské námezdní práce 102 // 3. 3. 7. 2. Obchod s dětmi 106 // 3. 3. 8. Detská delikvence a kriminalita 108 // 4. Statní a soukromé ústavy určené pro ochranu dítěte 111 // 4. 1. Ústavy určené pro péči o matku a dítě 116 // 4. 1. 1. Založení Zemské porodnice a nalezince v Praze 116 // 4. 1. 1. 1. Vznik klinických pracovišť 117 // 4. 1.1.2. Správní a stavební vývoj nalezince a porodnice 119 // 4. 1. 1.3. Děti v nalezinci 120 // 4. 1.1.4. Přeměna tajného oddělení na platební oddělení 129 // 4. 1.1. 5. Pěstounská péče 131 // 4. 1.1.6. Dvoutřetinová péče 137 // 4. 1. 1. 7. Propuštění z péče nalezince a další zaopatření dítěte 139 // 4. 1. 1.8. Transporty nalezenců z Vídně do Prahy 145 // 4.1.1.9. Zřízení ústavu pro zprostředkování kojných 147 // 4. 1. 1. 10. Vznik právního oddělení v nalezinci 149 // 4. 1. 1. 11. Negativa nalezenecké péče 151 // 4. 2. Péče o děti v chorobinci 154 // 4. 3. Soukromé ústavy pro péči o děti 156 // 4. 3. 1. Sirotčince 156 // 4. 3. 1. 1. Přijímání nových chovanců 160 // 4. 3.1.2. Cíle a prostředky výchovy. 163 // 4. 3.1. 3. Vzdělávání chovanců 164 // 4. 3. 1.4. Ukončení ústavni péče a další zaopatření chovanců 165
// 4. 3. 1. 5. Financování provozu 166 // 4. 4. Převýchovné a nápravné ústavy pro děti a mládež 167 // 4. 4. 1. Právní situace v českých zemích 169 // 4. 4. 2. Vznik soukromých převýchovných ústavů 171 // 4. 4. 2. 1 Chovanci převýchovných soukromých ústavů a péče o ně 172 // 4. 4. 2. 2. Počet chovanců ve vychovatelnách a jejich charakteristika 175 // 4. 4. 2. 3. Způsob propouštění z péče 178 // 4. 4. 3. 4.4.4. Vznik zemských polepšoven v Kostomlatech pod Milešovkou, Opatovicích nad Labem a Králíkách Život ve vychovatelnách a polepšovnách 179 183 // 4. 4. 4. 1. Přijímání nových chovanců 184 // 4. 4. 4. 2. Výchovné prostředky 192 // 4. 4. 4. 3. Odměna a trest 196 // 4. 4.4. 4 Školní vyučování 201 // 4. 4. 4. 5. Kontakt internovaného dítéte s vnějším světem 203 // 4. 4. 4.6. Péče o nemocné 203 // 4. 4. 4. 7. Propuštění z nápravné péče 205 // 4. 4. 4. 8. Úspěšnost převýchovných snah 206 // 4. 5. Preventivní péče (azyly a útulky) 209 // 4. 5. 1 Útulky pro děti školou povinné 210 // 4. 5. 1.1. Polévkové ústavy 211 // 4. 5. 2. Útulky pro mládež 212 // 4. 5. 2. 1. Besídky ’ — 213 // 4. 5. 3. Útulky pro zanedbané děti 215 // 4. 6. Dohled státu nad soukromými ústavy 217 // 5. w Pokusy o sjednocení a úpravu soukromé a veřejné péče o děti 219 // 5.1. , Vznik sirotčích rad a jejich kompetence 219 // 5. 2. Vznik Zemského sirotčího fondu 222 // 5. 2. 1. Péče o děti
podporované Zemským sirotčím fondem 224 // 5. 3. Vznik a úkoly Zemské komise pro ochranu dětí a péči // o mládež v království Českém 226 // 5.3.1. Organizace péče o sirotky - vznik rodinných kolonií 230 // 6. Závěr 233 // Summary/ Résumé 239 // Seznam použitých pramenů a literatury 241 // Obrazová příloha 265 // Rejstřík jmen, institucí a jejich zřizovatelů 276
(OCoLC)827260997
cnb002417050

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC