Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
2 sv. ; il., 1 portrét ; 21 cm

ISBN 978-80-7464-146-6 (díl 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7464-354-5 (díl 2 ; brož.)
"Číslo operačního programu: CZ.1.07. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zvyšování odborných kompetencí akademickcýh pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0026"--Rub tit. listu
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
1. díl. 2013. 134 s. -- 2. díl. 2013. 221 s.
000247261
Obsah // Adaptivní individualizovaná výuka v e-leamingu...6 // Kateřina Kostolányová // Aktuální problémy statistického zpracování dat...12 // Jan Stěpnička // Algebra v informatice...16 // Hashim Habiballa // Alternativní koncepce výuky aritmetiky v primárním vzdělávání...22 // Radek Krpec, Milan Hejny // Alternativní koncepce výuky geometrie v primárním vzdělávání...27 // Renáta Zemanová, Darina Jirotková // Analýza obrazu map nerovnosti povrchu... 33 // David Bražina // Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace...38 // Nikola Sklenářová // Case management...44 // Ivana Kaniová // Environment v české literatuře...50 // Martin Tomášek // Environmentální vzdělávání žáků ZŠ a SŠ s edukační podporou „inquiry“ činností 56 // Svatava Kubicová // Formální logické systémy pro aplikaci v informatice...59 // Martin Žáček // Fraktály a jejich využití...64 // Martin Kotyrba // Fytogeografie...68 // Vítězslav Plášek // Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu MŠ podporující zdraví ...72 Alexandra Tomášová // Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků...77 // Vladimír Bradáč // Jak (ne)napsat odborný text z biologie...81 // Aleš Dolný, Vítězslav Plášek // Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 // Kompetence učitelů přírodovědných předmětů...86 // Jana
Škrabánková, Dalibor Dvořák // Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče...92 // Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková // Kyberšikana a bezpečnost dětí...98 // Vladimíra Sehnalová // Latinská poezie středověku...102 // Richard Psík, Kamil Harvánek // Logika pro sémantický web...107 // Martin Žáček // Metodika aplikace modelu excelence při tvorbě dlouhodobého záměru univerzity 112 // Cyril Klimeš // Metodologické aspekty počítačové podpory výuky chemie...116 // Dana Kričfaluši // Moderní didaktické metody v matematice...122 // Petra Konečná // Moderní techniky vývoje webových aplikací...126 // Bogdan Walek // Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti...130 // Martina Rozsypalová // Nástroje pro zjišťování výsledků učení žáků v hodinách dramatické výchovy...136 // Jan Karaffa // Objektově orientované programování, didaktika informatiky...140 // Rostislav Fojtík // Odraz ekonomické krize v daňové politice Evropské unie...145 // Beáta Blechová // Počítačem řízený kalkulus diferenciální geometrie na varietách...149 // Martin Swaczyna, Radka Malíková // Praktické užití epidemiologických metod v pracovním lékařství...155 // Hana Tomášková // Proicio 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech...159 // Danuše Sztablová, Milan Cieslar // 4 // Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině...165
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková // Radiační ochrana sester...171 // Hana Heiderová // Směry rozvoje technologiemi podporované výuky v terciárním vzdělávání...175 // Cyril Klimeš // Sociální pedagogika...181 // Julius Sekera // Současné pojetí interkultumího vzdělávání...187 // Denisa Labischová // Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek...193 // Bogdan Walek // Teolingvistika...197 // Marcela Grygerková // Typologie liturgických knih v období středověku...202 // Richard Psík // Učebnice a jejich využívání ve výuce...206 // Iva Červenková // Úvod do ekosystému Apple...212 // Michal Janošek // Úvod do teorie her...216 // David Bartl, Lenka Ploháková // Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5
(OCoLC)857953469
cnb002480620

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC