Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013
687 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 25 cm

ISBN 978-80-7422-240-5 (váz.)
Dějiny moravských a slezských měst
Obálkový podnázev: historie, kultura, lidé
Obsahuje bibliografii na s. 627-642, bibliografické odkazy a rejstříky
000247266
685 // OBSAH // ÚVOD...7 // I. ÚZEMÍ OSTRAVY V DOBĚ NEPSANÉ MINULOSTI A NA PRAHU STŘEDOVĚKU // (Zbyněk Moravec, Michal Ze zula)...13 // Přírodní prostředí (14) Starý a střední paleolit (14) Mladý paleolit (40 000/ / 500 př. n. /.) (17) Mladší a pozdní doba kamenná na Ostravsku (19) Doba bronzová a starší doba ielezjiá (halštatská) (21) Od Keltu do příchodu Slovanu (23) Na pomezí českého a polského státu. Ostravsko v raném středověku (23) Ostravsko na prahu vrcholného středověku (26) // ?. STŘEDOVĚKÁ OSTRAVA. 1267-1437 // (Eva Rohlová)...31 // Ostravská kotlina v době založení Moravské Ostravy (32) Počátky města Moravské Ostravy (34) Hospodářské a zemědělské zázemí středověkého města (36) Civitas Ostrawa - zrodila se městská obec (37) Zakladatel Moravské Ostravy Bruno ze Schauenburku a jeho neuskutečněné plány (38) Rok 1297 - tři ostravská poprvé (39) První známí měšťané a městská správa (41) Moravská Ostrava - tržní středisko na spojnici Krakov - Morava (43) Stavba kamenných hradeb a změna komunikační situace (46) Město v neklidných dobách válek mezi moravskými Lucemburky (46) Město v období husitských válek - rok 1426 (48) Moravská Ostrava ohrožena a obsazena husity (49) Změny zástavních držitelů a definitivní začlenění Moravské Ostravy do hukvaldského panství (50) // III. OSTRAVA V LETECH 1437-1618 // (Antonín Barcuch)...51 // Město v držení Jana Čapka ze
Sán (52) Ostrava v držení Jana Talafúsa z Ostrova (53) Ostrava v zástavě pánů z Boskovic (53) Město za Stanislava Thurza opět v držení olomouckých biskupů (54) Město za požáru roku 1556 (56) Město za biskupa Stanislava II. Pavlovského (57) Náboženská situace, reformace a protireformace (60) Ostrava za biskupa Dietrichštejna (61 ) Ostrava před vypuknutím stavovského povstání (62) Správa města (63) Městské statky, hranice a spory o ně (65) Hospodářské postavení města (69) Národnostní a sociální složení (75) Stavební památky (77) Ostravská škola a kultura (79) // 6S6 DĚJINY MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH MĚST / OSTRAVA // IV. HMOTNÁ KULTURA A PODOBA MORAVSKÉ OSTRAVY VE STŘEDOVĚKU A NA PRAHU NOVOVĚKU // (Zbyněk Moravec, Michal Zezula)...81 // Podoba Ostravy (82) Obyvatelé města a jejich životní prostředí (97) Zkoumané fortifikační architektura na území současného města (107) // V. NEPŘÍZNIVÁ LÉTA. 1618-1763 // (Blažena Przybylová, Vladimír Maňas)...113 // Moravská Ostrava na počátku třicetileté války (114) Rabování dánského vojska (116) Moravská Ostrava pod „švédskou kontrolou" (117) Město po třicetileté válce (118) Správa poddanského města (119) Sídlo městské správy - radnice (124) Členění a vzhled města (126) Hospodářské poměry (128) Výroční trhy (131) Řemeslná produkce ( 132) Moravskoostravská famosi ( 135) // VI. NA PRAHU INDUSTRIALIZACE. 1763-1828 // (Jiří Brňovják)...145
// Dozvuky starých časů v 60.-70. letech (147) Období nového rozvoje (151) Stav populace na přelomu 18. a 19. století (153) Vznik regulovaného magistrátu (154) // Městské soudnictví a veřejný pořádek (156) Vaření piva a městský pivovar ( 156) Stavební proměna města (157) Hygienické poměry a zdravotní péče (159) Náboženské poměry (161) Městské školství (163) Regulace vodních toků a vodní hospodářství (165) Válečné události (168) Kulturní život a nevšední události (170) // VIL DLOUHÉ 19. STOLETÍ - PŘEROD V PRŮMYSLOVÉ CENTRUM MONARCHIE // (Radoslav Daněk, Jozef Šerka, Hana Šústková)...171 // Hospodářský vzestup Moravské Ostravy v průmyslové éře: jeho projevy a dopady (175 Hutnictví železa a strojírenství (177) Báňský průmysl (185) Chemický průmysl (193) Ostatní průmyslová odvětví (195) Železniční a drážní doprava (201) Silniční síť a komunální doprava (204) Komunikační technologie (209) Živnosti a obchod (211) Peněžnictví (213) Obecní hospodářství v letech 1830-1914 (216) Stavební vývoj (246) Dopady na životní prostředí (255) Zdravotní péče (258) Formování občanské společnosti a národnostní problematika (272) Školství (286) Možnosti kulturního vyžití (299) Spolkový život (305) První světová válka a vznik Československé republiky (315) // VIII. OSTRAVA V OBDOBÍ PRVNÍ A DRUHÉ REPUBLIKY // (Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Jozef Šerka, Hana Šústková)...335
// Vznik Velké Ostravy, správa a komunální hospodářství města, 1918-1938 (336) Hospodářské zvraty první republiky: na vzestupu i nad propastí (364) Hutnictví a strojírenství (367) Hornictví a energetika (373) Chemický průmysl (378) Ostatní průmysl (383) Doprava a spoje (389) Obchod a živnosti (395) // Peněžní služby, pojišťovnictví (400) Stavební vývoj a stavebnictví, životní prostředí (403) Zdravotnictví a sociální péče (413) Národnostní problematika (423) Ostravské školství (425) Kultura, věda a umění (432) Ostravská rozhlasová stanice (448) Tělovýchova a sport (449) // OBSAH 6H7 // IX. OSTRAVA V RUKOU NACISTŮ // (Stírka Glombíčková, Martin Juřica, Rialena Przybylová, Jozef Šerka)...457 // 14. březen 1939 (458) Správa mesta v rukou nemeckého vládního komisaře (460) Podřízení průmyslu válečným účelům (462) Válečná integrace penéí-ních ústavů (470) Převýchova mládele v rámci školních osnov (470) Ostravská kultura v mantinelech protektorátu (475) Protinacistický odboj a perzekuce českého obyvatelstva v Ostravě (480) Židovská komunita a její postupná eliminace z ostravské společnosti (488) Kaldodenní livot v protektorátu (493) Sportovní možnosti v okupované Ostravě (495) // X. OSTRAVA V LETECH 1945-1989 // (Mariin Juřica)...499 // Poslední dny druhé světové války v Moravské Ostravě a ostravsko-opavská operace (500) Válečně škody, poválečná obnova města a
znárodnění klíčového průmyslu (502) Politický život, volby v roce 1946 a dvouletý plán (507) Převrat v únoru 1948 a politická perzekuce (510) Druhá fáze znárodnění a „ocelová koncepce" (518) Výstavba „Nové Ostravy" (522) Veřejný život od měnové reformy v roce 1953 (526) po „předjaří" roku 1967 (526) Všední život v „soudružce Ostravě" (530) „Nový kurz" v ekonomice, problémy třetí pětiletky a nedokončená ekonomická reforma (533) Léta 1968-1969 - zmařený pokus o obnovu občanské společnosti (537) Stranické čistky a nehybná „normalizace" (541 ) Staronové pětiletky uhlí a oceli a les panelových sídlišť (549) // Život v šedivém čase „normalizační stability" (553) Kulturní život a školství (560) Sport a tělovýchova (570) Rok 1989 v Ostravě (572) // XI. OSTRAVA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ // (Martin Juřica)...577 // Veřejný život (578) Obyvatelstvo a zaměstnanost (584) Transformace průmyslu (584) Změny v koncepci bydlení a nová výstavba (587) Osobní a veřejná doprava, dálnice a železniční koridor (589) Čistota ovzduší a vodních toků (589) Tisíciletá povodeň 1997 (590) Zdravotnictví (591) Kulturní život (591) // Školství (594) Sportoviště, významné sportovní akce a úspěšní sportovci (596) // Komentovaný přehled pramenu a literatury...608 // Výbčr edic pramenů a literatury...627 // O autorech...643 // Příloha...646 // Zdroje obrazového doprovodu...647 // Jmenný
rejstřík...649 // Místní rejstřík...663 // Včcny rejstřík...670
cnb002506462

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC