Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Bratislava : AnaPress, [2003]-
2011- :Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
sv. ; 21 cm

2010-
1x ročně
Součástí podnázvu je ročník, místo a datum konání konference
Popsáno podle: č.9 (2010)
Jednotlivé svazky mají rozlišovací názvy
Jednotlivé svazky mají ISBN
Dříve jako monografie
978-80-89137-78-7 (9/2010 ; brož.) 978-80-970994-0-4 (10/2011 ; brož.) 978-80-971262-0-9 (11/2012 ; brož.) 978-80-971262-2-3 (12/2013 ; brož.)
000247310
ČÍSLO 12 / 2013 :   5 Úvodné slovo - Dáša Zvončeková // 9 Anton Popovič vo svetle súčasnej translatológie - Edita Gromová // 26 Dielo Antona Popoviča a jeho odraz v pedagogickom procese - Alojz Keníž // 34 Odhaľovanie jazykových neistôt využitím retrospektívy - Pavol Žigo // 46 Má nám Popovič dnes čo povedať? - Vladimír Biloveský - Martin Djovčoš // 59 Význam všeobecných, komunikačných a digitálnych kompetencií pre efektívne osvojovanie cudzieho jazyka - Eva Tandlichová // 74 Didaktika umeleckého prekladu - Ladislav Franek // 82 Terminologická ne/gramotnosť a ne/kultúra na Slovensku - Ingrid Cíbiková // 101 Pomalý koniec prekladov z nemčiny a do nemčiny? Príspevok k stavu nemčiny ako jazyka vedy v nemecky hovoriacich krajinách - Michal Dvorecký // 110 Súčasná prekladová literatúra pre deti a mládež z anglického jazyka (niektoré negatívne javy v tejto oblasti) - Katarína Koreňová // 120 Ako sme prekladali Andersena (1867 - 1947). Medzi adaptáciou a prekladom z druhej ruky - Eva Bubnášová // 131 Ako Pandora а Popoluška prekladom o svoje atribúty prišli - Katarína Zubácka // 139 Problematika prekladu internetovej literatúry. Skúsenosti z workshopov prekladu ruskej internetovej literatúry - Nina Cingerová, Zuzana Lorková // 149 Koncepcia audiovizuálneho prekladu - Lucia Kozáková // 159 Exotizácia a naturalizácia pri preklade dokumentárneho filmu: špecifiká prekladu titulkov - Emília Janecová //
171 Translačné modely prekladu právnych textov - Oľga Wrede // 185 Perspektívy tlmočenia online - Jozef Štefčík // 199 Taktiky pro tvorbu časové rezervy při konsekutivním tlumočení - Vítězslav Vilímek // 209 Prekladová literatúra v databázach Slovenského národného korpusu - Mária Šimková // 218 O Proglase a jeho slovenských básnických prekladoch - Ján Zambor // 247 O prekladoch dvoch básní Sylvie Plathovej - Ivana Hostová // 260 O verši Goetheho Fausta a jeho prekladovej realizácii - Ján Čakánek // 274 Možnosti a hranice objektívnej kritiky prekladu lyrickej poézie - Ladislav Šimon

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC