Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2013
1447 s. : il., erby ; 25 cm + 1 CD

ISBN 978-80-200-2255-4 (váz.)
Dotisk 2014
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. souběžný latinský text
000247370
1430 // Obsah // V závorce je uvedena původní foliace, v tomto obsahu zohledňujeme také implicitní dělení textu podle vlády panovníků, kterou zaznamenáváme v hranatých závorkách. // [Titul a privilegiuml... 3 (ľ) // Vácslav Hájek z Libočan: Dedicatoria... 5 (110 // Ferdinand 1.: [Milost]... 9 (111*) // Vácslav Hájek z Libocan: Předmluva... 11 (Illľ) // Brikcí z Licka: [Předmluva]... 13 (IHIbisO // [Erbové soudců zemských]... 16 (IHIbisO // Vácslav Hájek z Libocan: O pojití a počátku národu českého... 22 (Vľ) // Vácslav Hájek z Libočan: [Kroniky ctných mužův]... 31 (X*) // 644 [Cech]... 33 (10 // 649 [Cech]... 34 (? // 653 [Cech]...34 (? // 657 [Cech]... 35 (ľ) // 661 [Cech]... 36 (20 // 670 [Krok]... 36 (20 // 671 [Krok]... 36 (20 // 672 [Krok]... 37 (20 // 673 [Krok]... 37 (20 // 674 (Krok)... 37 (30 // 675 [Krok]... 38 (30 // 676 [Krok]... 38 (30 // 677 [Krok]... 38 (30 // 678 [Krok]... 39 (30 // 679 [Krok]... 40 (40 // 680 [Krok]... 40 (40 // 681 [Krok]... 40 (40 // 682 [Krok]... 40 (40 // 683 [Krok]...41 (40 // 684 [Krok]...41 (40 // 685 [Krok]...42 (40 // 686 [Krok]... 42 (50 // 709 [Krok]... 42 (50 // 710 [Libuše]... 44 (60 // 711 [Libuše]... 45 (60 // 712 [Libuše]...45 (60 // 713 [Libuše]... 46 (70 // 714 [Libuše]... 47 (7’) // 715 [Libuše]...48 (7*) // 716 [Libuše]...48 (7) // 717 [Libuše]... 49 (80 // 718 [Libuše]... 49 (80 // 719 [Libuše]... 50 (80 // 720 [Libuše]... 50 (80 // 721 [Libuše]... 51 (90 // 722 [Přemysl]...
52 (90 // 723 [Přemysl]... 57(110 // 1431 // 724 [Přemysl)... 58 (12’) // 725 [Přemysl)... 58 (12’) // 726 [Přemysl)...59 (12v) // 727 [Přemysl)...59 (12‘) // 728 [Přemysl)...60 (12‘) // 729 [Přemysl)...61 (131) // 730 [Přemysl)...61 (131) // 731 [Přemysl)...62 (13’) // 732 [Přemysl)... 62 (14’) // 733 [Přemysl)... 63 (14’) // 734 [Přemysl)...63 (141) // 735 [Přemysl)... 64 (144) // 736 [Přemysl]... 65 (15’) // 737 [Přemysl]...66 (15v) // 738 [Přemysl]... 67 (16’) // 739 (Přemysl)...69 (16v) // 740 [Přemysl)... 70 (17’) // 741 [Přemysl)...72 (17v) // 742 [Přemysl)... 74 (19’) // 743 [Přemysl]... 75 (194) // 744 (Přemysl)... 78 (204) // 745 [Nezamysl)... 79 (2ľ) // 746 [Nezamysl)... 80 (2ľ) // 747 [Nezamysl) ...81 (2?) // 748 [Nezamysl)... 81 (22r) // 749 [Nezamyslí ... 82 (224) // 750 [Nezamysl]... 83 (22v) // 751 [Nezamyslí... 83 (22’) // 752 [Nezamysl]... 84 (23’) // 753 (Nezamyslí... 84 (23‘) // 754 [Nezamysl]... 84 (23’) // 755 (Nezamyslí... 85 (231) // 756 [Nezamysl)... 85 (234) // 757 (Nezamyslí... 86 (24‘) // 758 [Nezamyslí... 86 (24’) // 759 [Nezamysl)... 87 (244) // 760 [Nezamysl)... 88 (25’) // 761 [Nezamyslí... 89 (25’) // 762 [Nezamyslí ... 89 (254) // 763 [Nezamysl)... 90 (254) // 76*1 (Nezamysl)... 91 (26’) // 765 [Nezamysl)... 91 (264) // 766 [Nezamysl)... 92 (27’) // 767 [Nezamysl)... 92 (27’) // 768 [Nezamyslí ... 93 (27’) // 769 [Nezamysl]... 93 (274) // 770 [Nezamyslí...94 (2T) // 771 [Nezamysl]... 95 (28’) // 772 (Nezamyslí...
95 (28’) // 773 [Nezamysl]... 96 (284) // 774 [Nezamyslí... 96 (28’) // 775 [Nezamysl]... 96 (29’) // 776 [Nezamyslí... 97 (291) // 777 [Nezamysl)... 97 (294) // 1432 // 778 [Nezamysl]... 98 (29‘) // 779 [Nezamyslí... 98 (29’) // 780 [Nezamyslí... 99 (??1) // 781 [Nezamyslí... 99 (Sď) // 782 [Nezamyslí... 100 (??’) // 783 [Mnáta]... 100 (??’) // 784 [Mnáta]... 101 (3ľ) // 785 (Mnáta)... 101 (3ľ) // 786 [Mnáta]... 102 (3ľ) // 787 [Mnáta]... 102 (??) // 788 [MnátaJ... 103 (??) // 789 [MnátaJ... 103 (??*) // 790 [Mnáta]... 104 (32’) // 791 [Mnáta]... 104 (324) // 792 [Mnáta]... 105 (32“) // 793 [Mnáta]... 105 (??? // 794 (Mnáta)... 105 (330 // 795 [Mnáta]... 107 (330 // 7% (Mnáta)... 107 (340 // 797 [Mnáta]... 108 (340 // 798 (Mnáta)... 108 (340 // 799 (Mnáta)... 108 (340 // 800 [Mnáta]... 109 (340 // 801 [Mnáta)... 110 (350 // 802 [Mnáta)... 111 (350 // 803 [Mnáta)... 111 (350 // 804 [Vojen]... 112 (360 // 805 [Vojén]... 113 (360 // 806 [Vojén]... 113 (360 // 807 [Vojénj... 114 (370 // 808 [Vojén)... 114 (370 // 809 [Vojén)... 115 (370 // 810 [Vojén]... 115 (370 // 811 (Vojén)... 115 (37) // 812 [Vojén]... 116 (380 // 813 [Vojén]... 117 (380 // 814 [Vojén]... 117 (380 // 815 [Vojén]... 117 (380 // 816 (Vojén)... 118 (380 // 817 [Vojén)... 118 (390 // 818 [Vojén]... 118 (390 // 819 [Vojén)... 119 (390 // 820 [Vojén)... 119 (390 // 821 [Vojén]... 120 (390 // 822 [Vojén)... 120 (390 // 823 [Vojén)... 120 (400 // 824 [Vojén)...
121 (400 // 825 [Vojén)... 123 (410 // 826 (Vojén)... 123 (410 // 827 [Vojén)... 124 (410 // 828 [Vojén)... 125 (420 // 829 [Vojén]... 125 (420 // 830 [Vojén]... 126 (420 // 831 [Vojén]... 126 (420 // 1433 // 832 [Křezomysl]... 127 (43’) // 833 [Křezomysl]... 127 (431) // 834 [Křezomysl]... 128 (43‘) // 835 [Křezomysl]... 128 (43‘) // 836 [Křezomysl]... 129 (44’) // 837 [Křezomysl]... 129 (44r) // 838 [Křezomysl]... 129 (44’) // 839 [Křezomysl]... I30 t44’) // 840 [Křezomysl]... 130 (44v) // 841 [Křezomysl]... 130 (441) // 842 [Křezomysl]... 131 (44‘) // 843 [Křezomysl]... 131 (45’) // 844 [Křezomysl]... 131 (45’) // 845 [Křezomysl]... 132 (45’) // 846 [Křezomysl]... 132 (45v) // 847 [Křezomysl]... 132 (45’) // 848 [Křezomysl]... 134 (46v) // 849 [Křezomysl]... 134 (46v) // 850 [Křezomysl]... 135 (47‘) // 851 [Křezomysl]... 137 (47’) // 852 [Neklán]... 138 (48’) // 853 [Neklán]... 139 (48*) // 854 [Neklán]... 139 (48’) // 855 [Neklán]... 140 (49r) // 856 [Neklán]... 140 (49’) // 857 [Neklán]... 140 (49’) // 858 [Neklán]... 141 (491) // 859 [Neklán]... 141 (491) // 860 [Neklán]... 141 (49l) // 861 [Neklán]... 142 (50’) // 862 [Neklán]... »42 (50’) // 863 [Neklán]... 143 (50v) // 864 [Neklán]... 144 (50v) // 865 [Neklán]... 144 (51’) // 866 [Neklán]... 144 (5ľ) // 867 [Neklán]... 145 (5?) // 868 [Neklán]... 145 (5? // 869 [Neklán]... 146 (52’) // 870 [Neklán]... 150 (53v) // 871 [Neklán]... 151 (54r) // 872 [Neklán]...
151 (54’) // 873 [Hostivít]... 153 (541) // 874 [Hostivít]... 154 (55’) // 875 [Hostivít]... 155 (55v) // 876 [Hostivít]... 155 (56’) // 877 [Hostivít]... 156 (56’) // 878 [Hostivít)... 156 (56v) // 879 [Hostivít]... 157 (56’) // 880 [Hostivít]... 157 (57’) // 881 (Hostivít]... 157 (57’) // 882 [Hostivít]... 158 (57’) // 883 [Hostivít]... 159 (57‘) // 884 [Hostivít]... 160 (58’) // 885 [Hostivít]... 160 (58’) // 1434 // 886 (Hostivít)... // 887 (Hostivít)... // 888 (Hostivít)... // 889 (Hostivít)... // 890 (Bořivoj)... // 891 (Bořivoj)... // 892 (Bořivoj)... // 893 (Bořivoj)... // 894 (Bořivoj)... // 895 (Bořivoj)... // 896 (Stújmir/Štylfrid) // 897 (Bořivoj)... // 898 (Bořivoj)... // 899 (Bořivoj)... // 900 (Bořivoj)... // 901 (Bořivoj)... // 902 (Bořivoj)... // 903 (Bořivoj)... // 904 (Bořivoj)... // 905 (Spytihnčv)... // 906 (Spytihněv)... // 907 (Vratislav)... // 908 (Vratislav)... // 909 [Vratislav)... // 910 (Vratislav)... // 911 [Vratislav)... // 912 (Vratislav)... // 913 (Vratislav)... // 914 (Vratislav)... // 915 (Vratislav)... // 916 (Vratislav)... // 917 (Vácslav)... // 918 (Vácslav)... // 919 (Vácslav)... // 920 (Vácslav)... // 921 (Vácslav)... // 922 (Vácslav)... // 923 (Vácslav)... // 924 (Vácslav)... // 925 (Vácslav)... // 926 (Vácslav)... // 927 (Vácslav)... // 928 (Vácslav)... // 929 [Vácslav)... // 930 (Boleslav Ukrutný) // 931 (Boleslav Ukrutný) // 932 (Boleslav Ukrutný) // 933 (Boleslav Ukrutný) // 934 (Boleslav
Ukrutný) // 935 (Boleslav Ukrutný) // 936 (Boleslav Ukrutný) // 937 (Boleslav Ukrutný) // 938 (Boleslav Ukrutný] // 939 (Boleslav Ukrutný) // 160 (58‘) // 161 (58‘) // 162 (590 // 163 (59’) 163 (59v) 165 (60’) // 165 (60“) // 166 (6ľ) 166 (610 168 (6?) // 168 (6?) // 169 (620 // 169 (620 // 170 (620 // 171 (630 171 (630 // 171 (630 // 172 (630 // 173 (630 // 174 (64*) // 175 (640 // 175 (650 // 176 (650 // 177 (650 179 (660 // 179 (670 // 180 (67) 180 (670 180 (670 // 180 (670 // 181 (67) 181 (680 // 182 (680 182 (680 // 184 (691) // 185 (690 // 186 (700 // 187 (700 // 189 (7ľ) // 190 (710 // 191 (720 // 191 (720 // 192 (720 192 (720 // 195 (730 // 196 (740 // 197 (740 199 (750 // 199 (75’) // 200 (750 // 200 (760 // 201 (760 // 202 (760 // 203 (770 // 1435 // 940 (Boleslav Ukrutný)... 203 (77’) // 941 (Boleslav Ukrutný)... 204 (77’) // 942 (Boleslav Ukrutný)... 205 (77l) // 943 (Boleslav Ukrutný)... 205 (78’) // 944 (Boleslav Ukrutný)... 206 (78’) // 945 (Boleslav Ukrutný)... 206 (78‘) // 946 (Boleslav Ukrutný)... 206 (781) // 947 (Boleslav Ukrutný)... 207 (79’) // 948 (Boleslav Ukrutný)... 208 (79’) // 949 (Boleslav Ukrutný)... 208 (79’) // 950 (Boleslav Ukrutný)... 208 (79v) // 951 (Boleslav Ukrutný)... 209 (79v) // 952 (Boleslav Ukrutný)... 209 (80’) // 953 (Boleslav Ukrutný)...210 (80’) // 954 (Boleslav Ukrutný)...210 (801) // 955 (Boleslav Ukrutný)...211 (80v) // 956 (Boleslav Ukrutný)...211 (801) // 957 (Boleslav Ukrutný)...212 (8ľ)
// 958 (Boleslav Ukrutný)...212 (8ľ) // 959 (Boleslav Ukrutný)...213 (8?) // 960 (Boleslav Ukrutný)...213 (8?) // 961 (Boleslav Ukrutný)...214 (82’) // 962 [Boleslav Ukrutný]... 214 (82’) // 963 (Boleslav Ukrutný]... 214 (82’) // 964 (Boleslav Ukrutný]...215 (82l) // 965 (Boleslav Ukrutný]... 217 (834) // 966 [Boleslav Ukrutný]... 218 (834) // 967 (Boleslav Milostivý)...219 (84r) // 968 (Boleslav Milostivý)... 221 (85’) // 969 (Boleslav .Milostivý)... 222 (85‘) // 970 (Boleslav Milostivý)... 223 (86‘) // 971 (Boleslav Milostivý]... 224 (861) // 972 (Boleslav Milostivý)... 225 (87’) // 973 (Boleslav Milostivý)... 226 (87’) // 974 [Boleslav Milostivý]... 228 (88’) // 975 (Boleslav Milostivý]... 228 (88’) // 976 [Boleslav Milostivý)... 229 (88v) // 977 (Boleslav Milostivý]... 230 (881) // 978 [Boleslav Milostivý]... 231 (89’) // 979 (Boleslav Milostivý]... 232 (90’) // 980 (Boleslav Milostivý]... 233 (90’) // 981 [Boleslav Milostivý)... 234 (90v) // 982 (Boleslav Milostivý)... 234 (9ľ) // 983 (Boleslav Milostivý]... 235 (9ľ) // 984 (Boleslav Milostivý]... 236 (914) // 985 (Boleslav Milostivý)... 236 (914) // 986 (Boleslav Milostivý)... 237 (92’) // 987 (Boleslav Milostivý)... 237 (92’) // 988 (Boleslav Milostivý)... 237 (92’) // 989 (Boleslav Milostivý]... 238 (924) // 990 (Boleslav Milostivý)... 239 (93’) // 991 (Boleslav Milostivý]... 240 (93’) // 992 (Boleslav Milostivý]... 240 (934) // 993 [Boleslav Milostivý)... 241 (934) // 1436
// 994 (Boleslav Milostivý] // 995 (Boleslav Milostivý] // 996 (Boleslav Milostivý] // 997 (Boleslav Milostivý] // 998 (Boleslav Milostivý] // 999 (Boleslav Milostivý] // 1000 (BoleslavSlepý] ... // 1001 (BoleslavSlepý] ... // 1002 (BoleslavSlepý] ... // 1003 ( Jaromír]... // 1004 (Oldřich]... // 1005 (Oldřich]... // 1006 (Oldřich]... // 1007 (Oldřich]... // 1008 (Oldřich]... // 1009 (Oldřich)... // 1010 (Oldřich]... // 1011 (Oldřich]... // 1012 (Oldřich]... // 1013 (Oldřich]... // 1014 (Oldřich]... // 1015 (Oldřich]... // 1016 (Oldřich]... // 1017 (Oldřich]... // 1018 (Oldřich]... // 1019 (Oldřich]... // 1020 (Oldřich]... // 1021 (Oldřich]... // 1022 (Oldřich]... // 1023 (Oldřich]... // 1024 (Oldřich]... // 1025 (Oldřich]... // 1026 (Oldřich]... // 1027 (Oldřich]... // 1028 (Oldřich]... // 1029 (Oldřich]... // 1030 (Oldřich]... // 1031 (Oldřich]... // 1032 (Oldřich]... // 1033 (Oldřich]... // 1034 (Oldřich]... // 1035 (Oldřich]... // 1036 (Oldřich]... // 1037 (Jaromir/Břetislav]. // 1038 (Břetislav]... // 1039 (Břetislav]... // 1040 [Břetislav]... // 1041 (Břetislav]... // 1042 (Břetislav]... // 1043 [Břetislav]... // 1044 (Břetislav]... // 1045 (Břetislav]... // 1046 (Břetislav]... // 1047 [Břetislav]... // 243 (94‘) // 244 (95’) // 245 (95*) // 246 (95“) // 246 (96’) // 247 (96’) 249 (97’) 249 (97’) 252 (98’) 254 (99’) 256 (100’) 261 (102’) 262 (102*) 262 (1024 264 (1034 264 (1034 268 (1054 // 268 (1054 // 269 (1054
269 (1054 // 269 (1054 // 270 (106’) // 270 (106’) // 271 (1064 // 271 (1064 // 272 (1064 272 (1074 // 272 (1074 // 273 (1074 // 273 (1074 // 274 (1074 // 274 (1084 // 275 (1084 277 (1094 // 277 (1094 // 278 (1094 // 278 (1094 // 279 (1094 // 280 (1104 283 (lil*) 283 (11?) // 283 (1114 // 284 (1124 284 (1124 // 287 (1134 // 288 (1134 295 (1164 // 301 (1184 // 302 (1194 // 303 (1194 303 (1194 // 303 (1204 // 304 (??1) // 305 (1204 // 1437 // 1048 (Břetislav]... 306 (12ľ) // 1049 (Břetislav]... 306 (12ľ) // 1050 (Břetislav]... 307 (12?) // 1051 (Břetislav]... 308 (122’) // 1052 (Břetislav]... 309 (1221) // 1053 (Břetislav]... 309 (122’) // 1054 (Břetislav]... 310 (123’) // 1055 [Spytihnév]... 310 (123’) // 1056 [Spytihnév]... 314 (124’) // 1057 (Spytihnév]... 315 (1250 // 1058 (Spytihnév]... 317 (1260 // 1059 (Spytihnév]... 318 (1260 // 1060 [Spytihnév]... 319 (1260 // 1061 (Vratislav]... 319 (1270 // 1062 (Vratislav]... 323 (1280 // 1063 (Vratislav]... 323 (128’) // 1064 (Vratislav]... 324 (128’) // 1065 (Vratislav)... 325 (1290 // 1066 (Vratislav]... 327 (??1) // 1067 (Vratislav]... 329 (130’) // 1068 (Vratislav)... 330 (1310 // 1069 (Vratislav]... 334 (1330 // 1070 (Vratislav]... 336 (133’) // 1071 (Vratislav]... 336 (1330 // 1072 [Vratislav]... 337 (1340 // 1073 (Vratislav)... 339 (1340 // 1074 (Vratislav]... 339 (1350 // 1075 (Vratislav]... 340 (1350 // 1076 [Vratislav]... 340 (135’) // 1077 (Vratislav]... 341 (135’) // 1078 (Vratislav]... 341 (135’) // 1079 (Vratislav]...
342 (1360 // 1080 [Vratislav]... 343 (1360 // 1081 (Vratislav]... 344 (1370 // 1082 (Vratislav]... 345 (1370 // 1083 (Vratislav]... 347 (138r) // 1084 (Vratislav]... 347 (1381) // 1085 (Vratislav]... 348 (1380 // 1086 (Vratislav]... 349 (1390 // 1087 (Vratislav]... 351 (1400 // 1088 (Vratislav]... 353 (140’) // 1089 (Vratislav]... 356 (1420 // 1090 (Vratislav]... 357 (1420 // 1091 (Vratislav]... 362 (1440 // 1092 (Vratislav]... 364 (1450 // 1093 (Kunrád/Břetislav]... 367 (1460 // 1094 [Břetislav]... 369 (1470 // 1095 (Břetislav]... 371 (1480 // 1096 (Břetislav]... 372 (1490 // 1097 (Břetislav]... 373 (149’) // 1098 (Břetislav]... 374 (150’) // 1099 [Břetislav]... 376 (1501) // 1100 (Břetislav]... 377 (15ľ) // 1101 (Bořivoj)... 380 (1520 // 1438 // 1102 [Bořivoj]... 382 (153v) // 1103 [Bořivoj]... 382 (153*) // 1104 [Bořivoj]... 383 (154r) // 1105 [Bořivoj]... 384 (1544 // 1106 [Svatopluk]... 385 (154’) // 1107 [Svatopluk]... 387 (1554 // 1108 [Svatopluk]... 389 (1564 // 1109 [Vladislav]... 392 (158’) // 1110 [Vladislav]... 398 (1604 // 1111 [Vladislav]... 401 (162’) // 1112 [Vladislav]... 402 (1624 // 1113 [Vladislav]... 403 (1634 // 1114 [Vladislav]... 404 (1634 // 1115 [Vladislav]... 405 (1634 // 1116 [Vladislav]... 406 (164’) // 1117 [Vladislav]... 408 (165’) // 1118 [Vladislav]... 409 (1654 // 1119 [Vladislav]... 409 (1654 // 1120 [Vladislav]... 409 (166’) // 1121 [Vladislav]... 410 (166’) // 1122 [Vladislav]... 411 (1664 // 1123 [Vladislav]... 411 (1664
1124 [Vladislav]... 412 (167’) // 1125 [Vladislav]... 416 (169’) // 1126 [Soběslav]... 419 (170’) // 1127 [Soběslav]... 420 (1714 // 1128 [Soběslav]... 421 (171’) // 1129 [Soběslav]... 421 (1714 // ??? [Soběslav]... 422 (1714 // 1131 [Soběslav]... 426 (173’) // 1132 [Soběslav]... 427 (1734 // 1133 [Soběslav]... 429 (1754 // 1134 [Soběslav]... 431 (1754 // 1135 [Soběslav]... 433 (1764 // 1136 [Soběslav]... 436 (1774 // 1137 [Soběslav]... 436 (178’) // 1138 [Soběslav]... 438 (1784 // 1139 [Soběslav]... 439 (1794 // 1140 [Vladislav]... 441 (180’) // 1141 [Vladislav]... 442 (1804 // 1142 [Vladislav]... 443 (1814 // 1143 [Vladislav]... 445 (1814 // 1144 [Vladislav]... 445 (182’) // 1145 [Vladislav]... 446 (1824 // 1146 [Vladislav]... 447 (1834 // 1147 [Vladislav]... 448 (183’) // 1148 [Vladislav]... 448 (183‘) // 1149 [Vladislav]... 450 (1844 // 1150 [Vladislav]... 452 (1854 // 1151 [Vladislav]... 453 (1854) // 1152 [Vladislav]... 454 (186’) // 1153 [Vladislav]... 454 (186’) // 1154 [Vladislav]... 455 (1864 // 1155 [Vladislav]... 455 (1864 // 1439 // 1156 [Vladislav]... 456 (187’) // 1157 [Vladislav]... 458 (187*) // 1158 [Vladislav]... 459 (188’) // 1159 [Vladislav]... 459 (188’) // 1160 [Vladislav]... 470 (1924) // 1161 [Vladislav]... 472 (193v) // 1162 [Vladislav]... 474 (1941) // 1163 [Vladislav]... 474 (194v) // 1164 [Vladislav]... 476 (1954) // 1165 [Vladislav]... 478 (196v) // 1166 [Vladislav]... 479 (197’) // 1167 [Vladislav]... 479 (197’) // 1168 [Vladislav]...
481 (197v) // 1169 [Vladislav]... 482 (198’) // 1170 [Vladislav]... 482 (198’) // 1171 [Vladislav]... 484 (199’) // 1172 [Vladislav]... 485 (199*) // 1173 [Vladislav]... 486 (200’) // 1174 [Soběslav]... 487 (200’) // 1175 [Soběslav]... 489 (2010 // 1176 [Soběslav]... 490 (2010 // 1177 [Soběslav]... 492 (2020 // 1178 [Fridrich]... 492 (2020 // 1179 [Fridrich]... 494 (2030 // 1180 (Fridrich]... 496 (2040 // 1181 [Fridrich]... 497 (2041) // 1182 [Fridrich]... 497 (205’) // 1183 [Fridrich]... 499 (205v) // 1184 [Fridrich]... 499 (2054) // 1185 [Fridrich]... 501 (2060 // 1186 [Fridrich]... 503 (207’) // 1187 [Fridrich]... 503 (2070 // 1188 [Fridrich]... 506 (208’) // 1189 [Fridrich]... 507 (2090 // 1190 (Fridrich]... 508 (2090 // 1191 (Jindřich Břetislav]... 510(2100 // 1192 [Jindřich Břetislav]... 512 (2110 // 1193 [Jindřich Břetislav]... 512 (21?) // 1194 (Jindřich Břetislav]... 513 (2110 // 1195 (Jindřich Břetislav]... 514 (2120 // 1196 [Jindřich Břetislav]... 515 (2120 // 1197 (Přemysl Otakar]... 515 (2120 // 1198 [Přemysl Otakar]... 519 (214’) // 1199 [Přemysl Otakar]... 519 (2144) // 1200 [Přemysl Otakar]... 520 (2144) // 1201 [Přemysl Otakar]... 521 (2150 // 1202 [Přemysl Otakar]... 523 (2154) // 1203 [Přemysl Otakar]... 526 (217’) // 1204 [Přemysl Otakar]... 527 (2174) // 1205 [Přemysl Otakar]... 527 (2174) // 1206 [Přemysl Otakar]... 528 (2180 // 1207 [Přemysl Otakar]... 529 (2184) // 1208 [Přemysl Otakar]... 530 (2190 // 1209 (Přemysl Otakar]...
530 (2190 // 1440 // 1210 [Přemysl Otakar)... 531 (2191) // 1211 (Přemysl Otakar)... 532 (220’) // 1212 [Přemysl Otakar)... 533 (220*) // 1213 (Přemysl Otakar)... 535 (221*) // 1214 [Přemysl Otakar)... 536 (222’) // 1215 [Přemysl Otakar)... 536 (222’) // 1216 [Přemysl Otakar)... 537 (222’) // 1217 [Přemysl Otakar)... 538 (223’) // 1218 [Přemysl Otakar)... 538 (223r) // 1219 [Přemysl Otakar)... 539 (2231) // 1220 [Přemysl Otakar)... 540 (223*) // 1221 [Přemysl Otakar)... 540 (224’) // 1222 [Přemysl Otakar)... 541 (224’) // 1223 [Přemysl Otakar)... 542 (224‘) // 1224 [Přemysl Otakar)... 542 (225’) // 1225 [Přemysl Otakar)... 544 (225*) // 1226 [Vácslav 1.)... 544 (226’) // 1227 [Vácslav I.)... 546 (226*) // 1228 [Vácslav 1.)... 547 (227) // 1229 [Vácslav I.)... 548 (227‘) // 1230 (Vácslav I.)... 549 (227) // 1231 [Vácslav I.)... 549 (228’) // 1232 [Vácslav I.)... 55O (228*) // 1233 [Vácslav I.)... 551 (229’) // 1234 [Vácslav I.)... 55I (229’) // 1235 [Vácslav I.)... 553 (229*) // 1236 (Vácslav I.)... 554 (230’) // 1237 (Vácslav I.)... 554 (230*) // 1238 [Vácslav I.)... 555 (230‘) // 1239 (Vácslav I.)... 555 (23ľ) // 1240 [Vácslav I.)... 556 (231’) // 1241 [Vácslav 1.)... 557 (231*) // 1242 [Vácslav I.)... 557 (232’) // 1243 [Vácslav I.)... 559 (232*) // 1244 [Vácslav I.)... 559 (232*) // 1245 [Vácslav 1.)... 560 (233’) // 1246 [ Vácslav I.)... 560 (233’) // 1247 (Vácslav!.)... 561 (233*) // 1248 [Vácslav I.)... 561 (233*) // 1249 [Vácslav
I.)... 563 (234’) // 1250 [Vácslav I.)... 564 (2350 // 1251 [Vácslav I.)... 566 (236’) // 1252 [Vácslav!.)... 567 (236’) // 1253 [Vácslav!.]... 567 (236*) // 1254 [Přemysl Otakar II.)... 572 (238*) // 1255 [Přemysl Otakar II.)... 573 (239’) // 1256 [Přemysl Otakar II.)... 574 (239*) // 1257 [Přemysl Otakar II.)... 575 (240’) // 1258 (Přemysl Otakar II.)... 576 (240*) // 1259 [Přemysl Otakar II.)... 577 (24ľ) // 1260 [Přemysl Otakar II.)... 578 (241*) // 1261 [Přemysl Otakar II.)... 584 (244’) // 1262 [Přemysl Otakar II.)... 585 (244*) // 1263 (Přemysl Otakar II.)... 586 (245’) // 1264 IPřemysl Otakar II.)... // 1265 [Přemysl Otakar ?.)... // 1266 [Přemysl Otakar ?.)... // 1267 [Přemysl Otakar 11.)... // 1268 [Přemysl Otakar II.)... // Míry zemské a lesní a dědinné .. // Míry sutého obilí... // Váhy kramářské... // Váhy zlata a stříbra a jiných kovů // Míry židkých věcí... // Počet lidí... // 1269 [Přemysl Otakar II.)... // 1270 (Přemysl Otakar II.)... // 1271 [Přemysl Otakar H.)... // 1272 [Přemysl Otakar II.)... // 1273 [Přemysl Otakar II.)... // 1274 [Přemysl Otakar II.)... // 1275 [Přemysl Otakar II.)... // 1276 (Přemysl Otakar II.)... // 1277 (Přemysl Otakar II.)... // 1278 (Přemysl Otakar II.)... // 1279 (Vácslav II.)... // 1280 (Vácslav II.)... // 1281 (Vácslav II.)... // 1282 (Vácslav II.)... // 1283 (Vácslav II.)... // 1284 [Vácslav II.)... // 1285 (Vácslav II.)... // 1286 [Vácslav II.)... // 1287 (Vácslav
II.)... // 1288 [Vácslav II.)... // 1289 (Vácslav II.)... // 1290 [Vácslav II.)... // 1291 [Vácslav II.)... // 1292 [Vácslav II.)... // 1293 (Vácslav II.)... // 1294 [Vácslav II.)... // 1295 [Vácslav II.)... // 1296 (Vácslav II.)... // 1297 (Vácslav II.)... // 1298 (Vácslav II.)... // 1299 (Vácslav II.)... // 1300 (Vácslav II.)... // 1301 (Vácslav II.)... // 1302 (Vácslav II.)... // 1303 (Vácslav II.)... // 1304 [Vácslav II.)... // 1305 (Vácslav II.)... // 1306 (Vácslav III.)... // 1307 (Rudolf)... // 1308 (Jindřich Korytanský)... // 1309 [Jindřich Korytanský)... // 1310 (Jindřich Korytanský)... // 1311 [Jan Lucemburský)... // 587 (245‘) // 589 (246’J // 589 (246‘) // 590 (2471) // 591 (247’) // 591 (2471) // 592 (248’) // 593 (248‘) // 593 (248v) // 593 (2484) // 593 (248v) // 594 (249’) // 594 (249’) // 595 (2494) // 597 (2504) // 597 (2504) // 599 (25 ?) // 600 (2514) // 600 (252’) // 602 (2524) // 603 (253’) // 606 (254’) // 607 (255’) // 608 (255*) // 610 (256’) // 612 (257*) // 614 (2581) // 615 (2581) // 616 (259’) // 617 (2591) // 618 (260’) // . 619 (2601) // 621 (2610 // 623 (262’) // 625 (263’) // 628 (2644) // 629 (2644) // 630 (265’) // 631 (2654) // 633 (267’) // 636 (2680 // 637 (2684) // 638 (2690 // 642 (2704) // 643 (2710 // . 644 (2710 // . 645 (2720 // . 647 (2730 // . 650 (2740 // . 655 (2760 // . 658 (2770 // . 660 (2790 // (2830 // . 670 (284’) // 1442 // 1312 (Jan Lucemburský)... 672 (284’) // 1313 (Jan Lucemburský)...
673 (2841) // 1314 [Jan Lucemburský)... 673 (2844) // 1315 (Jan Lucemburský)... 674 (284*) // 1316 (Jan Lucemburský)... 677 (285“) // 1317 (Jan Lucemburský)... 679 (287“) // 1318 (Jan Lucemburský)... 680 (2871) // 1319 ( Jan Lucemburský)... 686 (290’) // 1320 (Jan Lucemburský]... 691 (2921) // 1321 [Jan Lucemburský]... 693 (2931) // 1322 (Jan Lucemburský)... 695 (294r) // 1323 (Jan Lucemburský)... 697 (295’) // 1324 (Jan Lucemburský)... 699 (296’) // 1325 (Jan Lucemburský)... 701 (296*) // 1326 [Jan Lucemburský)... 702 (297’) // 1327 [Jan Lucemburský]... 703 (297*) // 1328 [Jan Lucemburský)... 704 (298*) // 1329 [Jan Lucemburský]... 705 (298“) // 1330 [Jan Lucemburský)... 706 (299’) // 1331 (Jan Lucemburský]... 708 (300r) // 1332 (Jan Lucemburský)... 711 (30ľ) // 1333 (Jan Lucemburský)... 712 (30?) // 1334 (Jan Lucemburský)... 714 (3021) // 1335 (Jan Lucemburský)... 715 (???1) // 1336 [Jan Lucemburský)... 718 (304‘) // 1337 [Jan Lucemburský]... 722 (306’) // 1338 (Jan Lucemburský)... 723 (306’) // 1339 (Jan Lucemburský]... 724 (307) // 1340 (Jan Lucemburský]... 725 (307’) // 1341 [Jan Lucemburský]... 726 (307*) // 1342 [Jan Lucemburský]... 728 (308*) // 1343 (Jan Lucemburský)... 729 (309’) // 1344 [Jan Lucemburský)... 735 (311“) // 1345 [Jan Lucemburský]... 737 (312*) // 1346 [Jan Lucemburský)... 738 (313’) // 1347 (Karel IV.)... 74O (314’ // 1348 [Karel IV.)... 746 (?!?1) // 1349 (Karel IV.)... 755 (3210 // 1350 [Karel IV.)... 757 (322’)
// 1351 [Karel IV.)... 758 (322*) // 1352 (Karel IV.)... 759 (3230 // 1353 [Karel IV.)... 759 (3230 // 1354 (Karel IV.)... 760 (323*) // 1355 (Karel IV.)... 761 (3240 // 1356 (Karel IV.)... 77O (328’) // 1357 [Karel IV.)... 773 (329’) // 1358 (Karel IV.)... 781 (332‘) // 1359 (Karel IV.)... 782 (333’) // 1360 (Karel IV.)... 785 (334*) // 1361 [Karel IV.)... 787 (335’) // 1362 (Karel IV.)... 788 (336’) // 1363 (Karel IV.)... 789 (336’) // 1364 [Karel IV.)... 790 (337) // 1365 (Karel IV.)... 795 (338*) // 1443 // 1366 (Karel IV.)... 795 (339’) // 1367 [Karel IV.)... 798 (340’) // 1368 (Karel IV.)... 800 (34? // 1369 (Karel IV.)... 803 (342‘) // 1370 [Karel IV.)... 805 (3434 // 1371 (Karel IV.)... 807 (3451) // 1372 [Karel IV.)... 810 (346’) // 1373 [Karel IV.)... 812 (3471) // 1374 [Karel IV.)... 814 (348’) // 1375 (Karel IV.)... 815 (3481) // 1376 [Karel IV.)... 817 (349’) // 1377 [Karel IV.)... 818 (349v) // 1378 [Karel IV.)... 819 (350’) // 1379 [Vácslav IV.)... 820 (350v) // 1380 [Vácslav IV.)... 822 (35?) // 1381 (Vácslav IV.)... 823 (35ľ) // 1382 (Vácslav IV.)... 823 (352’) // 1383 [Vácslav IV.)... 824 (3521) // 1384 (Vácslav 1 V.)... 826 (353’) // 1385 [Vácslav IV.)... 827 (354’) // 1386 [Vácslav IV.)... 828 (354’) // 1387 [Vácslav IV.)... 829 (354’) // 1388 [Vácslav IV.)... 830 (355’) // 1389 (Vácslav IV.)... 830 (3551) // 1390 (Vácslav IV.)... 831 (355‘) // 1391 [Vácslav IV.)... 832 (356’) // 1392 [Vácslav IV.)... 833 (3564 // 1393 [Vácslav IV.)...
833 (3564 // 1394 [Vácslav IV.)... 836 (3574 // 1395 [Vácslav IV.)... 838 (3584 // 1396 [Vácslav IV.)... 839 (359’) // 1397 (Vácslav IV.)... 840 (3594 // 1398 (Vácslav IV.)... 841 (360’) // 1399 [Vácslav IV.)... 841 (360’) // 1400 [Vácslav IV.)... 842 (3604 // 1401 [Vácslav IV.)... 843 (361’) // 1402 [Vácslav IV.)... 844 (3614 // 1403 [Vácslav IV.)... 845 (362’) // 1404 (Vácslav IV.)... 847 (363’) // 1405 (Vácslav IV.)... ? (3634 // 1406 (Vácslav IV.)... 849 (3634 // 1407 [Vácslav IV.)... 851 (364’) // 1408 [Vácslav IV.)... 852 (365’) // 1409 [Vácslav IV.)... 853 (365’) // 1410 [Vácslav IV.)... 855 (366’) // 1411 (Vácslav IV.)... 858 (3674 // 1412 [Vácslav IV.)... 860 (3684 // 1413 [Vácslav IV.)... 863 (3694 // 1414 [Vácslav IV.)... 864 (370’) // 1415 [Vácslav IV.)... 866 (371’) // 1416 [Vácslav IV.)... 868 (372’) // 1417 [Vácslav IV.)... 870 (3724 // 1418 [Vácslav IV.)... 872 (3731) // 1419 [Vácslav IV.)... 874 (3744) // 1444 // 1420 [Zikmundi... 879 (377*) // 1421 [Zikmundi... 899 (386*) // 1422 [Zikmundi... 923 (397’) // 1423 [Zikmundi... 929 (399‘) // 1424 [Zikmundi... 930 (400’) // 1425 [Zikmund]... 933 (40? // 1426 [Zikmund]... 935 (4021) // 1427 [Zikmund]... 936 (4031) // 1428 [Zikmund]... 939 (404’) // 1429 [Zikmund)... 939 (404‘) // 1430 [Zikmund]... 941 (405’) // 1431 [Zikmundi... 942 (405‘) // 1432 [Zikmundi... 943 (406’) // 1433 [Zikmund]... 944 (406’) // 1434 [Zikmund]... 945 (407‘) // 1435 [Zikmund]... 947 (408’) // 1436 [Zikmund]...
948 (408‘) // 1437 [Zikmundi... 950 (409’) // 1438 [Albrecht]... 954 (41 ľ) // 1439 [Albrecht]... 957 (413’) // 1440 [interregnum)... 959 (414’) // 1441 [interregnum)... 964 (416‘) // 1442 [interregnum]... 965 (416’) // 1443 [interregnum)... 967 (4181) // 1444 [interregnum]... 970 (419’) // 1445 [interregnum]... 972 (4201) // 1446 [interregnum]... 975 (42?) // 1447 [interregnum]... 978 (423’) // 1448 [interregnum]... 981 (424’) // 1449 [interregnum]... 983 (425’) // 1450 [interregnum]... 984 (4254) // 1451 [interregnum]... 985 (426’) // 1452 [interregnum]... 987 (426’) // 1453 [Ladislav)... 988 (427’) // 1454 [Ladislav)... 995 (430v) // 1455 [Ladislav]... 996 (431’) // 1456 [Ladislav]... 997 (4314) // 1457 (Ladislav)... 999 (432’) // 1458 [Jiří]... 1004 (4341) // 1459 [Jiří]... 1007 (436’) // 1460 [Jiří]... 1008 (436’) // 1461 []irí]... 1010 (437*) // 1462 [Jiří]... 1011 (4381) // 1463 [Jiří]... 1013 (4391) // 1464 (Jiří]... 1014 (4391) // 1465 [Jiří]... 1015 (439’) // 1466 [Jiří]... 1016 (440‘) // 1467 (Jiří)... 1018 (44ľ) // 1468 [Jiří]... 1020 (442’) // 1469 [Jiří]... 1021 (442‘) // 1470 [Jiří]... 1021 (443’) // 1471 [Vladislav]... 1024 (444’) // 1472 [Vladislav]... 1027 (445’) // 1473 [Vladislav]... 1028 (446’) // 1445 // 1474 (Vladislav]... 1029 (446>) // 1475 (Vladislav]... 1030 (447‘) // 1476 (Vladislav]... 1032 (448’) // 1477 (Vladislav]... 1034 (4484) // 1478 (Vladislav]... 1035 (449’) // 1479 (Vladislav]... 1036 (449’) // 1480 (Vladislav]...
1037 (449‘) // 1481 (Vladislav]... 1039 (450‘) // 1482 (Vladislav]... 1039 (45ľ) // 1483 (Vladislav]... 1040 (451’) // 1484 (Vladislav]... 1042 (452r) // 1485 [Vladislav]... 1044 (4521) // 1486 [Vladislav]... 1045 (453*) // 1487 (Vladislav]... 1045 (4531) // 1488 (Vladislav]... 1046 (454’) // 1489 (Vladislav]... 1047 (454’) // 1490 (Vladislav]... 1048 (454k) // 1491 (Vladislav]... 1049 (455’) // 1492 (Vladislav]... 1049 (4554) // 1493 (Vladislav]... 1050 (4561) // 1494 [Vladislav]... 1051 (4561) // 1495 (Vladislav]... 1051 (4561) // 1496 (Vladislav]... 1051 (456’) // 1497 (Vladislav]... 1053 (457) // 1498 [Vladislav]... 1055 (4581) // 1499 (Vladislav]... 1056 (458v) // 1500 (Vladislav]... 1057 (459’) // 1501 [Vladislav]... 1057 (459’) // 1502 [Vladislav]... 1058 (4594) // 1503 (Vladislav]... 1059 (460’) // 1504 (Vladislav]... 1061 (460*) // 1505 (Vladislav]... 1061 (4610 // 1506 (Vladislav]... 1063 (4610 // 1507 [Vladislav]... 1064 (462f) // 1508 (Vladislav]... 1065 (462v) // 1509 [Vladislav]... 1065 (4630 // 1510 (Vladislav]... 1067 (4634) // 1511 (Vladislav]... 1068 (464’) // 1512 (Vladislav]... 1068 (4644) // 1513 [Vladislav]... 1070 (465’) // 1514 (Vladislav]... 1071 (4650 // 1515 [Vladislav]... 1073 (4664) // 1516 [Vladislav]...
cnb002501097

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC