Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Legislativa
Vyd. 1.
Praha : MPSV, 2009
279 s. ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7421-009-9 (brož.)
Nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení
3500 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/204 o koordinaci systému sociálního zabezpečení
000247389
Historie koordinace v mezinárodním vývoji -- Základ koordinace v EU -- Čtyři principy koordinace -- I. Rovnost nakládání -- II. Aplikace právního řádu jediného státu -- III. Sčítání dob pojištění -- IV. Zachování nabytých práv (výplata dávek do ciziny, export dávek) -- Věcný rozsah koordinace zahrnuté systémy -- Zvláštní úprava v jednotlivých oblastech sociálního zabezpečení -- Nemoc a mateřství -- Dávky dlouhodobé péče -- Dávky v invaliditě -- Starobní a pozůstalostní důchody -- Pravidla pro zápočet dob péče o dítě -- Pracovní úrazy a nemoci z povolání -- Pohřebné -- Nezaměatnanost -- Předdůchodové dávky -- Rodinné dávky -- Předpoklady koordinace v praxi -- Řídící a poradenské orgány Společenství -- Poskytování informací -- Závěr -- Přílohy -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 -- Text -- PŘÍLOHA I Zálohy na výživné a zvláštní dávky -- při narození dítěte a při osvojení dítěte -- PŘÍLOHA II Ustanovení úmluv, které zůstávají v platnosti, -- a které se případně omezují na osoby, na něž se vztahují -- PŘÍLOHA III Omezení nároků na věcné dávky pro rodinné příslušníky -- příhraničních pracovníků -- PŘÍLOHA IV Více nároků pro důchodce vracející se do příslušného členského státu -- PŘÍLOHA V Další nároky bývalých příhraničních pracovníků, kteří se vrátili do členského státu, -- ve kterém
byli zaměstnáni nebo vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. PŘÍLOHA VI Stanovení druhu právních předpisů, -- které mají podléhat zvláštní koordinaci -- PŘÍLOHA VII Shoda mezi právními předpisy členských států -- v podmínkách vztahujících se ke stupni invalidity -- PŘÍLOHA VIII Případy, kdy se od poměrného výpočtu upouští -- nebo kdy se poměrný výpočet nepoužije -- PŘÍLOHA IX Dávky a dohody umožňující použití článku 54 -- PŘÍLOHA X Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky -- PŘÍLOHA XI Zvláštní ustanovení o používání právních předpisů členských států -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 -- Text -- PŘÍLOHA 1 Prováděcí pravidla k dvoustranným úmluvám, -- která zůstávají v platnosti a novým dvoustranným prováděcím úmluvám -- PŘÍLOHA 2 Zvláštní systémy pro úředníky -- PŘÍLOHA 3 Členské státy požadující úhradu nákladů na věcné dávky -- na základě paušálních částek -- PŘÍLOHA 4 Náležitosti databáze uvedené v čl. 88 odst. 4 prováděcího nařízení -- PŘÍLOHA 5 Členské státy, které na základě vzájemnosti stanoví maximální výši úhrady podle čl. 65 odst. 6 třetí věty základního nařízení na základě průměrné výše dávek v nezaměstnanosti podle svých právních předpisů v předcházejícím kalendářním roce -- Rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního
zabezpečení -- Rozhodnutí č. A1 -- Rozhodnutí č. A2 -- Rozhodnutí č. El -- Rozhodnutí č. F1 -- Rozhodnutí č. H1 -- Rozhodnutí č. H2 -- Rozhodnutí č. Pl -- Rozhodnutí č. S1 -- Rozhodnutí č. S2 -- Rozhodnutí č. S3 -- Rozhodnutí č. Ul -- Rozhodnutí č. U2 -- Rozhodnutí č. U3 -- Doporučení č. Pl -- Doporučení č. Ul -- Doporučení č. U2
(OCoLC)551408153
cnb002028530

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC