Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Příručka
1.vyd.
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001
102 s.: il.; 21 cm

ISBN 80-7311-000-8 (váz.) ISBN !807311000-8 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na s.102 a bibliografické odkazy
000247578
1. Úvod 3 // 2. Charakteristika dětí v období puberty z hlediska vývojové psychologie 6 // 3. Funkce mozkových hemisfér při procesu osvojování čtení a psaní 12 // 4. Definice SPU 14 // 4.1. SPU v Mezinárodní klasifikaci nemocí 15 // 4.2. Druhy SPU 16 // 4.2.1. Dyslexie 16 // 4.2.2. Dysortografie 18 // 4.2.3. Dysgrafie 19 // 4.2.4. Dyskalkulie 23 // 4.3. Další poruchy promítající se do obtíží s osvojením učiva 24 // 4.4. Příčiny SPU 25 // 4.5. Výskyt SPU 26 // 4.6. Projevy SPU z hlediska psychologa 26 // 4.7. Odraz SPU ve výuce 29 // 5. Přechod dítěte z 1.stupně ZŠ na 2.stupeň, přechod na SŠ 31 // 5.1. Jsou žáci s SPU dostatečně tolerováni? 33 // 5.2. Podklady pro zpracování individuálního vzdělávacího programu 36 // 5.3. Formy péče o dyslektiky, způsoby nápravy SPU 38 // 6. Jak zajistit dítěti s SPU možnost pracovat dle jeho schopnosti 41 // 7. Obecné možnosti úlev a tolerancí pro žáky s SPU ve všech předmětech 43 // 8. Konkrétní možnosti úlev; tolerance a hodnocení děti s SPU v předmětech; provádění oprav cvičení 46 // 9. Náměty pro práci v českého jazyce dle časové možnosti pedagoga 52 // 9.1. Čtení 52 // 9.2. Mluvnice 60 // 10. Náměty pro práci v hodinách cizího jazyka 63 // 11. Náměty k reedukaci zrakové a sluchové percepce 66 // 11.1. Cvičení na rozvoj sluchové analýzy a syntézy 70 // 11.2. Cvičení na rozvoj zrakové analýzy a syntézy 73 // 11.3. Rozvoj zrakové i sluchové analýzy a syntézy 75 // 11.4. Odstraňování specifických poruch výslovnosti 76 // 11.5. Hry využitelné při nápravách SPU na 2.stupni ZŠ 78 //
Přílohy 81 // Pokyn MŠMT ČR č.j.23 472/92-21 k zajištění péče o děti s SPU na ZŠ 81 // Přehled předpisů a vyhlášek vztahujících se ? péči o žáky s SPU a chováni 85 // Pokyn MŠMT ČR č.j.17 228/93-22 k užívání slovního hodnoceni žáků ZŠ (výňatek) 89 Vyhláška MŠMT ČR ze dne 24.8.1993, kterou se mění a doplňuje vyhláška // MŠMT ČR č.291/1991 Sb.o základní škole 90 // Návrh možností, jak pracovat s dyslektiky integrovanými do víceletého gymnázia..91 Přiklad individuálního vzdělávacího programu 100 // Poznámky 101 // Použitá literatura 102
(OCoLC)51191298
cnb001029968

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC