Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
1 CD-ROM : barev. ; 12 cm

ISBN 978-80-7464-290-6
Název z titulní obrazovky; označení vyd. z tiráže
"Číslo operačního programu: CZ.1.07. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 2. Číslo oblasti podpory: 2.2. Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0456"--Tit. obrazovka
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Sylabus -- Studijní opora -- Odborný posudek -- Evaluační dokumenty
Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, internetový prohlížeč
000247659
OBSAH // Úvod 6 // 1 POZICE SOCIÁLNÍ PRÁCE V SYSTÉMU UCELENÉ REHABILITACE // 1.1 Kdo je „zdravotně postižený“? 11 // 1.2 Historické aspekty vztahu společnosti k lidem s postižením 13 // 1.3 Koordinovaná rehabilitace 15 // 1.4 Role sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu KRHC 17 // 2 TEORIE, MODELY A TYPOLOGIE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ // 2.1 Teorie zdravotního postižení 19 // 2.2 Modely zdravotního postižení 21 // 2.3 Typologie zdravotního postižení 23 // 2.4 Počty osob se zdravotním postižením 24 // 3 KOMPLEXITA SOCIÁLNÍHO FUNGOVÁNÍ ČLOVĚKA S POSTIŽENÍM // 3.1 Komplexita 26 // 3.2 Sociální fungování 27 // 3.3 Překážky sociálního fungování člověka s postižením 29 // 3.4 Univerzální plánování 33 // 4 INTERVENCE SOCIÁLNÍ PRÁCE S LIDMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KLÍČOVÉ KONCEPTY // 4.1 Sociální práce jako profese lidských práv 41 // 4.2 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 42 // 4.3 Intervence sociální práce s klienty se zdravotním postižením 44 // 4.3.1 Koncept Zplnomocnění 45 // 4.3.2 Koncept Rovné příležitosti 45 // 4.3.3 Koncept Nezávislý způsob života 47 // 5 K SOCIÁLNÍ PRÁCI S JEDNOTLIVCEM // 5.1 Příčiny vzniku zdravotního postižení 49 // 5.2 Doba vzniku a délka trvání zdravotního postižení 50 // 5.3 Individuální důsledky zdravotního postižení 54 // 5.3.1 Osobní sféra 51 // 5.3.2 Ekonomická sféra 53 // 5.3.3 Společenská sféra 54 // 5.4 Identita v kontextu vývojového a získaného postižení 56 // 5.5 Strategie zvládání zdravotního postižení 57 // 5.6 Jazykové stereotypy a komunikace 59 //
6 K SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU // 6.1 Partnerské vztahy a zdravotní postižení 62 // 6.2 Zdravotní postižení v rodině 63 // 6.2.1 Pečující rodiny 64 // 6.2.2 Sourozenecké konstelace 67 // 6.3 Sexualita a zdravotní postižení 69 // 6.4 Etické otáŽKy genetiky 71 // 3 // 7 NÁSILÍ S LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM // 7.1 Typy a znaky násilí 76 // 7.2 Člověk s postižením jako oběť 78 // 7.3 Člověk s postižením jako agresor 81 // 8 K SOCIÁLNÍ PRÁCI SE SKUPINOU // 8.1 Svépomocné skupiny 85 // 8.2 Svépomocné organizace osob s postižením 86 // 8.3 Kdo je odborníkem? 88 // 9 K SOCIÁLNÍ PRÁCI S KOMUNITOU // 9.1 Komunitní sociální práce ve vztahu k lidem s postižením 90 // 9.2 Organizace osob se zdravotním postižením v ČR 92 // 9.3 Mezinárodní organizace osob se zdravotním postižením 92 // 10 VEŘEJNÁ POLITIKA V ČR A LIDÉ S POSTIŽENÍM I. // 10.1 Zdravotní politika 95 // 10.2 Vzdělávací politika 99 // 11 VEŘEJNÁ POLITIKA V ČR A LIDÉ S POSTIŽENÍM II. // 11.1 Systémy sociální ochrany 104 // 11.2 Dávky státní sociální podpory 105 // 11.3 Dávky sociální péče 105 // 11.3.1 Mimořádné výhody I., II. K III. stupně 106 // 11.3.2 Příspěvek na péči 107 // 11.3.3 Příspěvek na mobilitu 111 // 11.3.4 Příspěvek na zvláštní pomůcku 111 // 11.4. Dávky důchodového pojištění - invalidní důchod 112 // 11.5 Sociální služby 113 // 11.6 Politika zaměstnanosti 124 // 12 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO KLIENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM // 12.1 Typologie sociálních služeb dle zákona o sociálních službách 121 // 12.2. Osobní asistence 122 // 12.2.1 Sebeurčující osobní asistence 126 // 12.2.2 Řízená osobní asistence 127 // 13 MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ 129 // Přílohy 134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC