Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
1 CD-ROM : barev. ; 12 cm

ISBN 978-80-7464-289-0
Název z titulní obrazovky; označení vyd. z tiráže
"Číslo operačního programu: CZ.1.07. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 2. Číslo oblasti podpory: 2.2. Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0456"--Tit. obrazovka
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy
Sylabus -- Studijní opora -- Odborný posudek -- Evaluační dokumenty
Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, internetový prohlížeč
000247663
OBSAH // Úvod...3 // 1 VÝCHODISKA INTERPERSONÁLNÍ OSOBNÍ ASISTENCE 5 // 1.1 Když se Skne „interpersonální osobní asistence“...5 // 1.2 Cíle a principy interpersonální osobní asistence...7 // 1.3 Historií letem svĽtem...8 // 1.4 Typologie pot íěb z hlediska sobLstařhosti...10 // 1.5 Typologie osobní asistence...11 // 1.6 Gí jsou „zdravotnOpostižení“?...12 // 2 ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ A INOS...15 // 2.1 Zrakové vady v kostce...15 // 3 SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ A INOS...32 // 3.1 Funk ní dopady postižení sluchových funkcí, druhy sluchových vad.. 32 // 3.2 Klasifikace sluchových vad v kostce...32 // 3.3 Diagnostika sluchového postižení a kompenza Tlí pomGcky...34 // 3.4 Zprostředkování kontaktu se spole enským prostředím...37 // 4 HLUCHOSLEPOTA A INOS...42 // 4.1 INOS u hluchoslepých klientQ...42 // 4.2 Hluchoslepota v kostce...43 // 4.3 Funk dlí dopady postižení hluchoslepotou...44 // 4.4 Zákon o komunikaihích systémech...44 // 4.5 Úkony péřé o vlastní osobu, osobní hygiena, stravování, samostatný // pohyb a orientace. Zprostředkování písemných text a kontaktu se spoleřénským prostřédím...45 // 5 T LESNÉ POSTIŽENÍ - POHYBOVÉ FUNKCE A INOS...48 // 5.1 INOS u lidí s telesným postižením...48 // 5.2 Postižení pohybových funkcí v kostce...48 // 5.3 Druhy telesných postižení ajejich funkdií dopady...49 // 5.4 Úkony pé e o vlastní osobu, osobní hygiena, stravování, samostatný // pohyb a orientace.
Zprostředkování písemných textGa kontaktG se // spoleřénským prostřédím...51 // 5.5 Vybrané základní kompenza ní pomřřcky pro klienty s telesným // postižením...52 // 5.6 Jízda a manipulace s vozíkem...54 // 5.7 P řénos klienta z vozíku na postel, křéslo, pohovku aj...56 // 5.8 Svlékání, oblékání, osobní hygiena a toaleta...57 // 6 MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ A INOS...61 // 6.1 INOS u lidí s mentálním postižením...61 // 6.2 Druhy mentálního postižení v kostce a funkřňí dopady postižení...62 // 6.3 Úkony péCfe o vlastní osobu, osobní hygiena a stravování...64 // 6.4 Zásady bezpeřhého fyzického kontaktu...65 // 7 ETICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ // INTERPERSONÁLNÍ OSOBNÍ ASISTENCE...68 // 7.1 Etika v profesním vztahu ѵKK lidem se zdravotním postižením...68 // 7.2 Právní aspekty poskytování osobní asistence...70 // 8 KRITICKÁ MÍSTA OSOBNÍ ASISTENCE // VE VZTAHU KLIENT/ASISTENT...74 // 8.1 Kritická místa osobní asistence ve vztahu klient asistent...74

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC