Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.4) Půjčeno:67x 
BK
Příručka
2., přeprac. vyd., V KNA 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012
175 s. : il. ; 20 cm

ISBN 978-80-7195-573-3 (brož.)
Orientace ; sv. 42
Obsahuje bibliografii na s. 173-175 a bibliografické odkazy
000247701
OBSAH // KOMU (E TATO KNÍŽKA URČENA?...7 // Hořet, ale nevyhořet... 7 // PŘÍPAD ZTRÁTY NADŠENÍ MÍSTO ÚVODU... 9 // Co o psychickém vyhoření říkají odborníci... 11 // Nadšení... 14 // ČÁST PRVNÍ // BLIŽŠÍ SEZNÁMENÍ S PROCESEM PSYCHICKÉHO VYHOŘENÍ ...20 // U koho se objevují příznaky vyhoření?...20 // Jak se cítí člověk propadající se do stavu vyhoření?...22 // Jak se vyhořelý člověk cítí mezi druhými lidmi?...23 // Co vede k psychickému vyhoření?...24 // Kde se setkáváme s psychickým vyhořením?...26 // KDY DOCHÁZÍ K PSYCHICKÉMU VYHOŘENÍ? ...30 // Přehled profesí ...30 // OKOLNOSTI PŘÍZNAČNÉ PRO BURNOUT...37 // JAK VYPADAJÍ PŘÍZNAKY VYHOŘENÍ? ...47 // Kterým příznakům je třeba věnovat pozornost?...47 // Dotazník psychického vyhořeni - BM ...49 // MBI - metoda Maslach Burnout Inventory ...54 // Jiné metody poznávání syndromu vyhoření ...56 // DEFINICE VYHOŘENÍ...58 // Pokusy o ujasnění...63 // Společné znaky definic burnout...67 // ODLIŠENÍ BURNOUT OD JINÝCH NEGATIVNÍCH // PSYCHICKÝCH STAVŮ ...69 // Burnout a stres ...69 // Burnout a deprese...70 // Burnout a únava ...70 // Burnout a odcizení...71 // Burnout a pesimismus...72 // Burnout a existenciálni neuróza ...72 // ČEHO JE BURNOUT OPAKEM? ...74 // Burnout jako protipól vrcholových zážitků...74 // Burnout jako protipól spokojenosti...75 // Burnout jako protipól dobrého duševního zdraví...75 // PRŮBĚH PROCESU
VYHOŘÍVÁNÍ...77 // Fáze procesu psychického vyhořívání...81 // Nejjednodušší pojetí fází procesu burnout ...83 // Složitější členění procesu burnout...84 // Proces objevování se tří hlavních faktorů ...85 // Hlubší pohled na průběh propadu do burnout...87 // ČÁST DRUHÁ // předcházen! a zvládání psychického vyhořen!...92 // CO DĚLAT PROTI VYHOŘENÍ - JAK SE MU BRÁNIT?...93 // INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI PREVENCE VYHOŘENÍ 102 // Smysluplnost žití...102 // Osobnostní charakteristiky...107 // Závěr kapitoly...117 // EXTERNÍ VLIVY V PREVENCI A ZVLÁDÁNÍ VYHOŘENÍ...118 // Sociální opora...118 // Dobré vztahy mezi lidmi...127 // Kladné hodnoceni pocházející od jiných osob ...133 // Pracovní podmínky ...135 // DROBNÉ RADY PRO PREVENCI A ZVLÁDÁNÍ VYHOŘENÍ ...144 // PODNĚTY PRO DOBŘE ŽITÝ ŽIVOT - JAK „HOŘET, // ALE NEVYHOŘET" ...149 // Co je dobré vždy a všude...149 // Kdy je na místě optimismus a kdy je lepší dát přednost pesimismu?...153 // Podnět)’ pro specifické situace života, aby nenastalo vyhoření ...155 // Co je také dobré vždy a všude...168 // ZÁVĚR KNIHY ...171 // LITERATURA ...173
(OCoLC)791309058
cnb002256466

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC