Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(7.1) Půjčeno:128x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
702 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-262-0174-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000247807
// // // Obsah // Předmluva...9 // 1 Obor a jeho proměny ...13 // 1.1 Pedagogická psychologie a její proměny v čase...13 // 1.2 Poslání pedagogické psychologie...23 // 1.3 Pedagogická psychologie a možné proměny osobnosti ...26 // Literatura...35 // 2 Sociální kontext školy, výchovy a vzdělávání...39 // 2.1 Socializace a kultura ...39 // 2.2 Kulturní a etnická heterogennost...47 // 2.3 Sociální heterogennost...53 // Literatura...57 // 3 Učení a vyučování ...61 // 3.1 Učení v pedagogických situacích ...61 // 3.1.1 Prostředí pro pedagogické situace...61 // 3.1.2 Typy učení a definice učení ...67 // 3.1.3 Vztah emocí a učení...77 // 3.1.4 Smysluplné učení...79 // 3.1.5 Senzomotorické učení...86 // 3.1.6 Pamětníučení ...95 // 3.1.7 Učení z textu ...103 // 3.1.8 Učení z obrazového materiálu...129 // 3.1.9 Elektronické učení...154 // 3.1.10 Úskalí dosavadních přístupů...160 // 3.1.11 Kooperativní učení...172 // Literatura...183 // 3.1.12 Styly učení...191 // Literatura...220 // 3.1.13 Autoregulace učení a chování ...222 // Literatura...249 // 5 // PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE // 3.2 Motivace v pedagogických situacích...251 // 3.2.1 Vybrané teoretické přístupy ...252 // 3.2.2 Motivace a pedagogický kontext...265 // 3.2.3 Motivace a nuda ...281 // 3.2.4 Typy motivace...287 // 3.2.5 Ovlivňování učební motivace ...288 // Literatura...291 // 4 Požadavky na žáky ...295 // 4.1 Cíle a taxonomie cílů...295
// 4.2 Kompetence žáků...305 // 4.3 Taxonomie kladných stránek člověka...311 // Literatura...320 // 5 Obsahová stránka učení a vyučování ...323 // 5.1 Formální kurikulum ...323 // 5.2 Skryté kurikulum...327 // 5.3 Výběr a uspořádání učiva ...333 // 5.4 Přístupy ke strukturování učiva...339 // 5.4.1 Vytváření sítí...341 // 5.4.2 Strukturování klíčových pojmú...344 // 5.4.3 Vytváření schémat...348 // 5.4.4 Pojmové mapování...349 // 5.5 Učební úlohy...365 // 5.5.1 Parametry učební úlohy...366 // 5.5.2 Druhy učebních úloh ...374 // 5.5.3 Řešení učební úlohy...378 // 5.5.4 Typologie učebních úloh...382 // 5.5.5 Využiti učebních úloh...383 // 5.6 Dětské pojetí světa a žákovo pojetí učiva...388 // 5.6.1 Teoretické základy...389 // 5.6.2 Dětské interpretování světa ...393 // 5.6.3 Žákovo pojetí učiva ...396 // 5.6.4 Proměny žákova pojetí učiva...399 // 5.6.5 Diagnostické metody...411 // 5.6.6 Ovlivňování žákova pojetí učiva...421 // Literatura...427 // 6 // OBSAH // 6 Hlavní aktéři...435 // 6.1 Učitel...435 // 6.1.1 Stávaní se učitelem ...435 // 6.1.2 Učitel jako profesionál...440 // 6.1.3 Učitelova profesionální zdatnost...444 // 6.1.4 Učitelovo pojetí výuky...455 // 6.1.5 Učitelův vyučovací styl ...466 // 6.1.6 Učitelovy postoje ? žákům...484 // 6.1.7 Učitelova očekáváni vůči žákům ...491 // 6.1.8 Učitelovo zvládání zátěže ...499 // 6.1.9 Učitel
a syndrom vyhořeni...512 // Literatura...521 // 6.2 Žáci...528 // 6.2.1 Žáci nadaní a talentovaní...529 // 6.2.2 Žáci selhávající, neprospívající...538 // 6.2.3 Učitelské typizace žáků a pojetí školního neúspěchu žáků . 541 // 6.2.4 Žákovská pojetí školního neúspěchu...543 // 6.2.5 Žáci relativně neúspěšní a relativně úspěšní ...546 // 6.2.6 Žáci vyhledávající pomoc a žáci nevyhledávající pomoc ... 549 // 6.2.7 Vnímaná osobní/vlastní zdatnost žáků...558 // Literatura...569 // 6.3 Školní třída...574 // 6.3.1 Školní třída jako malá sociální skupina ...574 // 6.3.2 Vnější a vnitřní diferenciace...582 // 6.4 Psychosociální klima školní třídy...587 // 6.4.1 Věcné a terminologické rozlišení...588 // 6.4.2 Definice psychosociálního klimatu školní třídy...591 // 6.4.3 Zjišťování psychosociálního klimatu školní třídy...594 // 6.4.4 Využití získaných výsledků...600 // Literatura...602 // 7 Škola...607 // 7.1 Škola jako instituce i společenství lidí...607 // 7.2 Změny sociokulturního kontextu a fungování školy ...608 // 7.3 Kultura školy...611 // 7.3.1 Zjišťování kultury školy...613 // 7.3.2 Intervence měnící kulturu školy ...620 // 7 // PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE // 7.4 Psychosociální klima školy...622 // 7.4.1 Geneze, definice a typy ...623 // 7.4.2 Sociální reprezentace klimatu školy...625 // 7.4.3 Zjišťování klimatu školy ...630 // 7.4.4 Intervence
měnící klima školy...639 // Literatura...642 // Jmenný rejstřík ...647 // Věcný rejstřík ...656 // 8
(OCoLC)847727128
cnb002379319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC