Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
487 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-262-0363-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 472-477 a rejstřík
Anglické resumé
000247809
Obsah // // // // // // Summary...8 // Úvod...9 // ČÁSTI // METODOLOGICKÉ OTÁZKY...13 // 1 Diagnostická činnost a diagnostická metoda...15 // 2 Stručný pohled na vývoj psychologické diagnostiky...17 // 3 Etické zásady psychodiagnostické práce ...21 // 3.1 Etika v jednotlivých oblastech psychodiagnostického procesu .. 22 // Autoři testů...23 // Distributoři testů... 23 // Uživatelé testů ...25 // Testovaní jedinci...26 // 3.2 Sdělování výsledků vyšetření a ochrana dat...26 // 4 Průběh psychologického vyšetření ...29 // 5 Proces psychologického vyšetření...31 // 6 Počítačové a internetové testování...33 // 6.1 Komputerizované testování...33 // 6.2 Internetové testování ...34 // 7 Užití psychodiagnostiky v praxi...37 // Monitoring užívaných metod v českém prostředí...38 // 8 Základní vlastnosti testů...41 // 8.1 Standardizace...42 // 8.2 Objektivita ...44 // 8.3 Reliabilita ...45 // 8.4 Validita...47 // 8.5 Transferabilita ...49 // 9 Nové trendy v psychodiagnostice...51 // 10 Klasifikace psychodiagnostických metod...57 // 5 // PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH // ČÁST II // KLINICKÉ METODY...61 // 11 Pozorování ...63 // 12 Rozhovor...? // 12.1 Fáze rozhovoru...78 // 12.2 Techniky vedení rozhovoru ...79 // Technika kladení otázek ...79 // Technika jednoduché akceptace...80 // Technika zachycení a objasnění...80 // Technika parafrázování...81 // Technika interpretace ...81 // Technika ujištění
...81 // Technika používání pomlk ...81 // 12.3 Registrace rozhovoru...82 // 13 Anamnéza...85 // 14 Analýza spontánních produktů...89 // ČÁST III // TESTOVÉ METODY...91 // 15 Výkonové testy ...93 // 15.1 Testy inteligence ...93 // Jednodimenzionální testy inteligence ...97 // Komplexní testy inteligence...112 // 15.2 Testy speciálních schopností a jednotlivých psychických // funkcí...I42 // Testy paměti...143 // Zkoušky kreativity...155 // Zkoušky parciálních a kombinovaných schopností...162 // Testy dalších schopností (technických, verbálních, // matematických a uměleckých)...178 // Neuropsychologické metody...182 // 15.3 Testy vědomostí...212 // 16 Testy osobnosti...215 // 16.1 Projektivní metody ...217 // Verbální projektivní metody...219 // Grafické projektivní metody...280 // Manipulační projektivní metody (Metody volby)...295 // 16.2 Objektivní testy osobnosti...307 // 6 // OBSAH // 16.3 Dotazníky...317 // Jednorozměrné (unidimenzionální, jednofázové) dotazníky ... 321 Vícerozměrné (multidimenzionální, multifázové) dotazníky ... 359 // 16.4 Posuzovací stupnice...437 // Numerické posuzovací škály...438 // Grafické posuzovací škály...439 // Standardní posuzovací škály ...440 // Kumulativní posuzovací škály (škály kumulovaných vlastností) 440 // Posuzovací škály s nucenou volbou...440 // Vizuální analogové škály...440 // Sebeposuzovací stupnice...444 // „Objektivní“ posuzovací
stupnice ...449 // ČÁST IV // PSYCHOLOGICKÝ NÁLEZ...457 // Nález orientovaný klinicky (kazuistický) ...459 // Nález orientovaný testově...460 // Nález exploračně-testový ...462 // Nález narativní (dynamicky komplexní)... 463 // Nález orientovaný na složky osobnosti...465 // Doslov...471 // Literatura...472 // Rejstřík metod ...478 // 7
(OCoLC)847727446
cnb002435997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC