Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
258 s. : il., portréty ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0365-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 227-246, bibliografické odkazy a rejstříky
000247810
Obsah // Summary...11 // Úvod...12 // 1 Spánek a bdění...15 // 1.1 Biologické rytmy...15 // 1.2 Cirkadiánní rytmy...16 // 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánnich rytmů...1...16 // 1.2.2 Regulace cirkadiánnich rytmů...18 // 1.2.2.1 Mozková regulace spánku a bdění...20 // 1.2.2.2 Některé fyziologické koreláty spánku a bdění...21 // 1.2.2.3 Matematické modely regulace spánku...23 // 1.2.3 Individuální rozdíly v cirkadiánnich rytmech...25 // 1.2.3.1 Dotazníkové metody zjišťováni chronotypú ...25 // 1.2.3.2 Některé výzkumy ranních a večerních chronotypú ...27 // 1.3 Bazálni cyklus odpodnek-aktivita ...29 // 2 Průběh spánku...32 // 2.1 Historie výzkumu spánkových stavů...32 // 2.1.1 Počátky elektroencefalografie...32 // 2.1.2 Objev REM fáze spánku...33 // 2.2 Metody zkoumání stadií spánku...36 // 2.2.1 Polysomnografie...36 // 2.2.2 Aktigrafie...37 // 2.3 Stadia bdění a spánku...38 // 2.3.1 Stavy bdéní...38 // 5 // SPÁNEK A SNĚNI // 2.3.2 Stadia NREM spánku...39 // 2.3.3 REM spánek...41 // 2.4 Mozková regulace různých stadií spánku...42 // 2.5 Některé fyziologické koreláty stadií spánku ...44 // 2.6 Některé aspekty chování a prožívání v různých stadiích spánku...46 // 2.6.1 Usínání...46 // 2.6.2 Spánek a probuzení...47 // 3 Spánkové normy...51 // 3.1 Krátkodobí a dlouhodobí spáéi...52 // 3.1.1 Vztah mezi délkou spánku a úmrtnosti...54 // 3.2 Polyfázický spánek...55 // 3.3 Spánkové
normy u osob různého věku...57 // 3.3.1 Spánek v dětství a adolescenci...57 // 3.3.2 Spánek a stárnutí...60 // 3.4 Spánek mužů a žen...62 // 4 Spánková deprivace ...65 // 4.1 Úplná spánková deprivace...66 // 4.1.1 Vliv spánkové deprivace na kognitivní výkonnost...67 // 4.1.2 Individuální rozdíly v odolnosti vůči spánkové deprivaci...69 // 4.1.3 Vliv spánkové deprivace na citové prožívání...70 // 4.2 Důsledky probouzení z různých stadií spánku ...71 // 4.2.1 Důsledky omezení REM spánku...71 // 4.2.2 Důsledky omezení hlubokého NREM spánku...73 // 4.3 Chronická spánková deprivace...73 // 4.3.1 Výzkum chronické spánkové deprivace...73 // 4.3.2 Spánkový dluh v běžných sociálních podmínkách...76 // 4.3.2.1 Chronická spánková deprivace v partnerských vztazích...77 // 5 Funkce spánku...79 // 5.1 Teorie obnovy... // 5.2 Evoluční teorie... // 5.2.1 Spánek zvířat...82 // 5.2.2 Spánek jako behaviorální adaptace ...85 // 5.2.3 Spánek jako úspora energie ...86 // 5.3 Funkce REM spánku...87 // fi // 8 § // OBSAH // 5.4 Význam spánku pro učení a zapamatování...89 // 5.4.1 Psychologické výzkumy paměti...90 // 5.4.2 Výzkumy synaptické plasticity...93 // 6 Poruchy spánku...95 // 6.1 Klasifikace poruch spánku...96 // 6.1.1 Poruchy spánku v diagnostických manuálech...97 // 6.2 Neorganické poruchy spánku...98 // 6.2.1 Neorganická nespavost...98 // 6.2.2 Neorganická hypersomnie...100 // 6.2.3 Neorganické
poruchy rytmu spánek-bdéní...101 // 6.2.4 Somnambulismus neboli námésíČnictví...103 // 6.2.5 Noční děsy ...105 // 6.2.6 Noční múry...106 // 6.2.6.1 Novější klasifikace nočních mur...106 // 6.3 Organické poruchy spánku ...109 // 6.3.1 Nadměrná spavost ...109 // 6.3.2 Některé poruchy dýchání vázané na spánek...110 // 6.3.3 Narkolepsie a spánková obrna... 110 // 6.3.4 Některé jiné organické poruchy spánku...112 // 6.4 Některé metody diagnostiky poruch spánku...114 // 6.4.1 Anamnestický rozhovor...114 // 6.4.2 Laboratorní metody...116 // 6.4.3 Sebeposuzovací metody...117 // 6.4.3.1 Spánkový deník...117 // 6.4.3.2 Škály nadměrné spavosti...118 // 6.4.3.3 Dotazníky kvality spánku...121 // 6.5 Možnosti psychoterapie nespavosti a nočních můr...124 // 6.5.1 Některé metody psychoterapie nespavosti...124 // 6.5.1.1 Kognitivně-behaviorální metody léčby nespavosti ...125 // 6.5.1.2 Relaxační a hypnotické metody léčby nespavosti...128 // 6.5.2 Možnosti psychoterapie nočních můr...129 // 7 Výzkum snění...131 // 7.1 Definice snu...131 // 7.2 Fenomenologie snových zážitků...134 // 7.2.1 Bizarnost...136 // 7 // SPÁNEK A SNÉNÍ // 7.2.2 Emocionalita...138 // 7.2.3 Senzorická modalita a barevnost ...139 // 7.3 Vybavování snu... // 7.3.1 Starši teorie zapamatování snu...141 // 7.3.2 Výzkumy vybavování snů ...144 // 7.3.3 Osobnostní rysy související s frekvencí vybavování snů ...146 // 7.4 Obsahová analýza
snů...150 // 7.4.1 Hallůva Van de Castleův systém obsahové analýzy snů...150 // 7.4.2 Další přístupy ? obsahové analýze snů ...153 // 7.4.3 Analýza mužských a ženských snů...156 // 7.5 Souvislosti mezi bdéním a snéním ...158 // 7.5.1 Faktory ovlivňující obsah snů...159 // 7.5.1.1 Vliv vnější stimulace na obsah snú...159 // 7.5.1.2 Manipulace s podnětovou situaci před usnutím...161 // 7.5.2 Vliv snů na mentální déní v bdělém stavu...162 // 7.5.2.1 Snění a tvořivost...163 // 7.6 Lucidní snění... // 7.6.1 Stručná historie zkoumání lucidního snění...168 // 7.6.2 Psychické a fyziologické koreláty lucidního snění...171 // 7.6.3 Mozkové koreláty lucidního snění ...173 // 7.6.4 Lucidní snění a osobnost...174 // 7.7 Denní snění... // 7.7.1 Inventáře procesů denního snění...177 // 7.7.2 Některé výzkumy denního snéní...178 // 8 Sny z hlediska různých psychoterapeutických směrů...180 // 8.1 Psychoanalytické teorie snění...181 // 8.1.1 Freudova teorie snění ...181 // 8.1.2 Výklad snů z hlediska strukturálního modelu lidské psychiky...186 // 8.1.3 Teorie snění Wilfreda Biona...188 // 8.1.4 Teorie snéní navazující na Bionovo dílo...189 // 8.2 Teorie snéní v dalších směrech psychodynamické psychologie ...191 // 8.2.1 Sny z hlediska Adlerovy individuální psychologie...192 // 8.2.2 Rankovo porozumění významu snů...193 // 8.2.3 Sny z hlediska Jungovy analytické psychologie...194
// 8.2.4 Erich Fromm o spánku a snéní...198 // 8 // OBSAH // 8.3 Sny z hlediska daseinsanalýzy...200 // 8.4 Sny z hlediska gestalt terapie...201 // 8.5 Sdílené charakteristiky terapeutické práce se sny ...202 // 9 Kognitivní a neurologické teorie snění...204 // 9.1 Kognitivní teorie snéní ...204 // 9.1.1 Teorie Calvina S. Halia ...204 // 9.1.2 Teorie Davida Foulkese...206 // 9.1.3 Počítačová teorie Christophera Evanse...207 // 9.2 Neurologické teorie snění ... 209 // 9.2.1 Model aktivace-syntéza ...209 // 9.2.1.1 Hobsonuv model vědomí...211 // 9.2.3 Solmsova kortikální teorie snění...213 // 9.3 Jiné teorie snéní...215 // 9.3.1 Teorie Rosalind Cartwright...215 // 9.3.2 Teorie Williama Domhofřa...217 // Přílohy...219 // Literatura...ľ...227 // Jmenný rejstřík...247 // Věcný rejstřík...251 // 9
(OCoLC)847727449
cnb002435999

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC