Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Libri, 2003
422 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7277-158-2 (váz.)
Chronologický přehled
1500 výt.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000247827
oooooo // TSTTTT9 // Obsah // Úvodem // Část první - Nahlížení do šerého dávnovčku ...n // Vyobrazení z dávnověkosti vlastenské...11 // První kroky ...12 // Poslední pohanka...21 // Pohanské povídky Josefa Kajetána Tyla ...-...23 // Sháňka po českém Walteru Scottovi ...29 // Našim milým dítkám ...35 // Část druhá - Pověsti mezi fantazií a tradicí: // Podlipská a Jirásek ...41 // Pád Děvína ...41 // Kroková choť a Libušina sláva ...46 // Nespoutané pověsti Sofie Podlipské ...47 // Závazné pověsti Aloise Jiráska ...54 // Část třetí - České pohanství mezi citem a rozumem: // Třebízský a Jirásek ...57 // Na žalovském dvorci ...57 // Kněz zamilovaný do pohanů ...5 // Osudové setkání s levohradeckým mystériem...64 // Svatý Metoděj a Morana...69 // Nevolnice ...70 // Jiráskův hřích mládí...72 // Část čtvrtá - Vzájemné poznávání archeologie // a literatury ...76 // Dejte pozor na věci starožitné! ...76 // Předčasné narození archeologické povídky ...77 // Národ nepotřebuje zábavu, ale poučení ...89 // Učitel nad archeologa: Jan Karel Hraše ...91 // Z vyprávění starce Kotouče ...93 // Jak se profesor Maška sešel se starcem Kotoučem ...95 // *5* // Část pátá - O archeologické povídc // a Klimentu Čermákovi ... // Pravěká hrobka ... // Čáslavský pan učitel... // Archeologický ráj na Hrádku... // Povídky pro mladé starožitníky... // O čem povídky vyprávčjí
a jak to dčlají ... // Co mají povídky společného... // Jak pan učitel zkoumal ... // Dčti: synové, žáci, studenti ... // Dospčlí: autor, přátelé a ti ostatní.. // Jeskyně a mamut Mikoláše Alše... // Od knížek zpátky ? autorovi ... // Čermákova archeologická povídka ve vývoji žánru // Od Čermáka ke $torchovi ... // Odbočení: Literární Evropa na cestě do pravěku ... // 102 // 102 // 104 // 114 // 120 // »23 // 128 // H* // 138 // 142 // 148 // *5° // •57 // .164 // Část šestá - O pravěké fantazii // a Rudolfu R. Hofmeisterovi ...172 // Boj o ženu ...172 // Cesta rožmitálského rukavičkáře do hlubin věků ...174 // První člověk První zlc ěiF 17* // Život v pravěku...183 // Znovu praotec Čech: V kolébce Praslovanstva...192 // „Šťastný křísitel zamžených věků“...198 // Povídky o hradištích rodného kraje...202 // Spisovatelův ilustrátor ...206 // Shledaní s 21 // Část sedmá - O pravěké povídce a Eduardu Štorchovi ... 213 // První lidé ...213 // Vlastní cestou...215 // Štorchova cesta arclieolo ii // Extrovertní povaha Štorchovy archeologie ...221 // Sociologický dějepis: Štorchova revoluce ve škole ...222 // Cesta Štorchovy archeologie do školy ...228 // Spory o oživlý pravěk ...233 // Štorchova cesta od archeologie ...236 // První beletnstickc j olčtis y // * 6 // * // Jak sc stal z diluviálního člověka lovec mamutů ... // V říši draků, ješterů, prvolidí ...
// Dobrodružství dávných lovců na Vltavě ... // Mimo pořadí: Junácke příběhy z doby Sámovy ... // Příběhy hochů z pravěké vlasti ... // Meč proti meči (slovanský proti německému)... // Staří a noví cenzoři ... // Něco o povaze Štorchových knížek... // Exkurs první: Je spisovatel povinen áriet se historické pravdy? // Exkurs druhý: Jak má pravěký človek mluvit?... // Exkurs třetí: Jak má pravěký člověk vypadat?... // Část osmá - Doba Štorchova: epigoni, // souputníci a konkurenti ... // Archeologická povídka... // Historická povídka I: Pohanství v duchu Podlipské a Řezníčka Historická povídka II: Pravěk // v pojetí jensenovsko-hofmeisterovském ... // Historická povídka III: Pravěk v pojetí štorchovském ... // Návštěvy v pravěku, čili prostupnost času a jiné zvláštnosti . // Tajemný nález profesora Zachariáše... // Smutný konec: Archeolog i pračlověk ztrácejí vážnost... // Ohlédnutí na závěr... // 246 // 257 // 261 // 268 // 271 // 277 // 286 // 291 // 299 // 30/ // 305 // 3*3 // 324 // 325 // ??? // 341 // 359 // 362 // 363 // 3 9 // Poznámky...374 // Bibliografická příloha ...?82 // Práce českých autorů ...3 2 // Práce cizích autorů...39 // Synchronní přehled literárních prací zmiňovaných v této knize.401 // Literatura...4°6 // Výběrový osobní rejstřík ...4X5 // Výběrový místní rejstřík ...4*9 // *7*
(OCoLC)53264507
cnb001204053

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC