Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Praha : M. Homerová, 2013
104 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm

ISBN 978-80-260-5103-9 (v knize neuvedeno ; brož.)
Název z obálky
Obsahuje bibliografii na s. 103
000247859
Poděkování // Děkuji mnohokrát Nadačnímu fondu proti korupci, jenž mi svojí finanční i morální podporou umožnil tuto publikaci vydat. Vedení fondu projevilo jako jediná instituce v ČR pochopení pro význam metodicko-didaktické učebnice pro profesionální přípravu učitelů v době, kdy se mění struktura naší a evropské společnosti a výuku společenskovědních předmětů je nutno inovovat podle potřeb doby. Tuto podporu považuji za příklad porozumění pro reálné potřeby školní výuky a velkou pomoc ve výchově mládeže ? aktivnímu občanství. Děkuji také Center of International Educational Exchange, UK, Praha, svému zaměstnavateli, za odbornou pomoc, vstřícnost a porozumění pro moji práci. // PhDr. Marie Homerová // VYCHOVÁ ? OBČANSTVÍ VE VÝUCE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PREDMETU // Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být // zotročen Jenom tam, kde převládá nevědomost, vzniká tyranie. B. Franklin // Obsah: // Společenskovědní předměty, jejich postavení a úloha ve škole str. 1- 3 // Cíle a jejich kategorizace, rozhodovací procesy str. 3-8 // Strategické a metodické postupy ve výuce a výchova ? občanství str. 8-63 // Evaluace jako součást výchovy ? demokracii str. 63 - 73 // Závěr str. 74 - 75 // Příloha a praktické ukázky str. 75 -103 // SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY. JEJICH POSTAVENÍ A ÚLOHA VE ŠKOLE Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze
dělat politiku opravdovou, demokratickou a lidovou. Tomáš G. Masaryk // Společenskovědní předměty ve škole - dějepis, dějiny umění, politická, ekonomická a kulturní studia, a další humanitní discipliny, formují socio-politickou identitu občanů na národní úrovni, dnes i na úrovni evropské a mezinárodní. Je nesporné, že velký vliv na občanskou přípravu příslušníka každého státu mají učitelé těchto předmětů. Pod jejich vedením si budoucí občané osvojují nejen vědomosti, ale také intelektuální dovednosti, které spoluvytvářejí jejich postoje a stanoviska ? vlastní zemi, ke společným hodnotám národního a evropského dědictví, ke spoluobčanům i ? sobě samému. Proto je kvalitní příprava budoucích občanů i jejich učitelů prioritou v každé demokratické společnosti. Dnes, v době formování multikulturní společnosti, význam občanského vzdělávání narůstá. Proto filosofové, psychologové, historikové a didaktici humanitních předmětů věnují pozornost problému jak inovovat výuku společenskovědních předmětů, aby se stala do budoucnosti občansky funkční. Na rozdíl od minulých století, kdy bylo vzdělání založeno na národní a etnické identitě, se v současnosti výuka společenskovědních předmětů mění podle potřeb společnosti. Demokratické občanství a důstojný život každého občana v multikulturní společnosti se stává potřebnou, formuje se nově i
identita občanů evropských států. Proto je zapotřebí přizpůsobit školní výuku společenským a ekonomickým potřebám. Do budoucna je nutno počítat s tím, že identita bude založena na občanství, nikoliv na národnosti a etnickém původu. Stále významnější úlohu začíná dnes hrát v občanství obsah a pojetí výuky
(OCoLC)862713264
cnb002500065

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC