Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
V Praze : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2013
168 s. : il. ; 22 cm

ISBN 978-80-7331-262-6 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000247874
Obsah // Předmluva... 7 // 1 Základní složky a funkce psychiky ...1... 9 // Doporučená literatura ? 1. kapitole... 18 // Náměty na seminární práce... 18 // 2 Předmět psychologie hudby... 19 // 2.1 Stručný přehled o vývoji disciplíny ...20 // 2.2 Některé trendy současné psychologie hudby...23 // 2.3 Zdroje psychologie hudby u nás...25 // Doporučená literatura ke 2. kapitole...28 // Náměty na seminární práce ... 28 // 3 ? otázkám psychologie hudebních schopností a dovedností... 29 // 3.1 Struktura hudebnosti a hudebního nadání... 29 // 3.2 Hudební zájmy a potřeby...36 // 3.3 Hudební schopnosti, jejich klasifikace a vývoj... 39 // 3.4 Hudební dovednosti a otázky senzomotorického učení... 50 // 3.5 Sociálněpsychologické determinanty hudebního nadání... 59 // Doporučená literatura ke 3. kapitole...63 // Náměty na seminární práce...63 // 4 Některé psychologické aspekty hudebního vnímání...64 // 4.1 Základní mechanismy vnímání...66 // 4.2 Problémy hudebního vnímání... 70 // 4.3 Vybrané otázky receptivní hudební výchovy... 77 // Doporučená literatura ke 4. kapitole... 85 // Náméty na seminární práce...86 // 5 Psychologické zákonitosti hudebnětvořivého procesu...87 // 5.1 Základní faktory a rysy tvořivosti...92 // 5.2 Podstata hudební tvořivosti...98 // 5.3 Problematika tvořivého rozvoje hudebních schopností... 103 // Doporučená literatura ? 5. kapitole... 117 // Náméty na seminární
práce... 118 // 6 Hudebněpsychologické otázky řízení hudebních činností... 119 // 6.1 Metody a techniky hudební diagnostiky... 120 // 6.2 Individuální práce se žákem... 132 // 6.3 Práce v kolektivních předmétech... 144 // 6.4 Hudebněpsychologické poradenství... 150 // Doporučená literatura ? 6. kapitole... 154 // Náměty na seminární práce... 155 // Seznam doporučené literatury ? dalšímu studiu... 156 // Slovníček méně známých výrazů... 162 // Rejstřík jmenný... 164 // Rejstřík věcný... 166
cnb002508580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC