Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Agentura Pankrác, 2013
480 s. : il. (převážně barev.), faksim., erby ; 25 cm

ISBN 978-80-86781-21-1 (váz.)
Anglicko-český, francouzsko-český, latinsko-český a německo-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 464-473, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické, francouzské a německé resumé
000247890
Obsah // Slovo na úvod... 9 // Úsvit evropské heraldiky... 11 // Turnaje - sport, nebo nelítostný boj?... 16 // Muži v okázalých tabardech... 20 // Světské tituly a hodnosti... 23 // Podoby šlechty... 27 // Nabytí a ztráta znaku... 28 // - Erbovní listy... 33 // Komponenty znaku...’...»... 34 // Tinktury - slunce znaků... 37 // - Kovy... 38 // 39 // 40 // 41 // 42 46 48 // Štít a jeho heraldická topografie.../ ,53 // Znaky něžného pohlaví...60 // 61 66 67 // • •••••• •••••••••••• // // - Barvy // - Kožešiny... // - ? tinkturám zbroje... // - Šrafování ... . ... . // Znaky v písemné podobě ... . // - Heraldická terminologie užívaná (nejen) při blasonování figur // ... .p... // •... // Ve znamení kříže Heroldské figury - geometrie trochu jinak. // - Polcení... // - Dé,ení... // - Dělení pokosem a pošikem // - Kombinace horizontálních a v // - Kombinace kosmých a šikmých čar // - Kombinace všech typů čar... // - Lem a okraj. . // - Štítek... // ä ; // 4 // 69 // 73 // 76 // 83 // 88 // 93 // Pestrý svět obecných figur...W... 104 // Oplechované hlavy...’... 207 // - Přilby bez hlav ... 209 // Točenice a helmovní korunky... 212 // V lesku korun...ľ...\...?... ... 214 // Obdivuhodné ozdoby přileb...\...?... 221 // Fafmochy, alias pokryvadla...T*’-... ™... 225 // Štítonoši a strážci štítů... 227 // Stuhy s hesly a pokřiky... 229 // Znaky pod stany a plášti...
232 // Aliance ve znacích... 234 // Mluvící znaky... 237 // Znak suplovaný odznakem... 239 // 7 // Brisury - cesta ? odlišení... 241 // ? heraldické stylizaci a slohu... 245 // Městská heraldika... 249 // Heraldika světa duchovních... 256 // - Představitelé církevních a duchovních řádů... 259 // - Za práh řeholních institucí... 264 // Nostalgie cechovní heraldiky... 284 // Exkurz do napoleonské heraldiky... 290 // - Charakteristika štítových figur příslušníků Napoleonova státního aparátu_ 292 // Zdroje heraldického poznání... 294 // Ve stopách českého lva... 300 // - Od plamenné orlice ke lvu... 300 // - Český lev v područí cizích dynastií... 302 // - Na cestě ? suverenitě stříbrného lva... 312 // - Další osudy českého lva... 31g // - Lev v zápasu o novou podobu státu... 317 // Heraldika a její sesterské vědy... 319 // - Výřez z genealogické terminologie... 320 // - Výřez z terminologie diplomatiky... 322 // - Výřez ze sfragistické terminologie... 323 // - Výřez z faleristické terminologie... 325 // Pod vlajícími látkami...•... 332 // - Výběr vexilologických objektů...’ ’ ’ 335 // Zastavení s několika heraldiky ... 33? // Přílohy...”... 343 // Podoby heraldiky... 344 // Heraldika v kontinuitě s dobou... 345 // Postavy v zastoupení atributy... 346 // Atributy světců, panovníků a jiných postav ... 346 // Alegorické postavy a jejich atributy ... 351 // Patroni povolání a řemesel...
352 // Přehled českých panovníků od roku 1092 do roku 1918... 355 // Synonymita vybraných pojmů užívaných v domácí heraldice... 356 // Výběr kontaktů na heraldické spolky, společnosti a heroldie... 358 // Zasvěcení do slovníkové části... 362 // Francouzsko-český slovník s heraldikou souvisejících pojmů... 363 // Anglicko-český slovník s heraldikou souvisejících pojmů...;... 380 // Německo-český slovník s heraldikou souvisejících pojmů ... 415 // Latinsko-německý slovník s heraldikou souvisejících pojmů... 432 // Věcný index ... 443 // Jmenný index... 454 // Resumé... 461 // Zusammenfassung ..T... 461 // Summary... 462 // Résumé...;... ... ’ 462 // Prameny a odkaz na další literaturu... 464 // Vysvětlivky a použité zkratky... 474 // 8
(OCoLC)862713690
cnb002502575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC