Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.6) Půjčeno:96x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
112 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-199-2 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra pedagogické a školní psychologie
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 110-112
000247905
Předmluva... 7 // 1 Historie a filozofická východiska sociální psychologie...9 // 1.1 Filozofické zdroje sociální psychologie ...9 // 1.2 Historie sociální psychologie ...9 // 2 Teorie v sociální psychologii ...10 // 2.1 Metodologické aspekty a základní požadavky teorie ...10 // 2.2 Teorie základní a střední úrovně, integrující přístupy ...11 // 3 Hlavní teoretické směry v sociální psychologii...12 // 3.1 Psychoanalytická teorie ...12 // 3.2 Behaviorismus a teorie sociálního učení ...12 // 3.3 Teorie pole Kurta Lewina ...13 // 3.4 Kognitivní teo rie ...13 // 3.5 Teorie rolí ...14 // 4 Hlavní postupy zkoumání v sociální psychologii ...14 // 4.1 Nezávislé a závislé proměnné ...15 // 4.1.1 Obsahové hledisko ...15 // 4.1.2 Formální (funkční) hledisko ...15 // 4.2 Formulace, testování a ověřování hypotéz ...16 // 5 Sociální percepce ...19 // 5.1 Vlastnosti sociální percepce ...20 // 5.2 Percepce předmětů ...22 // 5.2.1 Percepční akcentace ...22 // 5.2.2 Účinek motivace na proces vnímání ...23 // 5.3 Percepční obrana ...24 // 5.4 Vnímání jiných osob ...25 // 6 Formování dojmu ...26 // 6.1 Filozofie lidské povahy ...26 // 6.2 Skupinový stereotyp ...26 // 6.3 Deformace paměti ...27 // 6.4 Teorie centrálních rysů ...27 // 6.5 Efekt primárnosti a efekt novosti ...28 // 6.6 Efekt shovívavosti ...28 // 6.7 Teorie atribuce ...28 // 6.7.1 Heiderova psychologie „zdravého rozumu“ ...29 // 6.7.2 Kovarianční model ...29 // 6.7.3 Atribuce příčiny v úkolové situaci ...30 // 6.7.4 Hlavní atribuční omyl ...30 // 6.7.5 Ego defenzivní strategie ...31 // 7 Já v sociální interakci ...31 // 7.1 William James - subjektivní a empirické já ...32 //
7.2 Psychoanalytická perspektiva ...33 // 7.2.1 Freudova klasická psychoanalýza ...33 // 7.2.2 Ego a obranné mechanismy ...34 // 7.2.3 Heinz Hartmann a ego-psychologie ...34 // 7.2.4 Dědictví ego-psychologie ... 5 // 7.3 Sociologizující směry, kulturní psychoanalýza a humanistická psychologie ...36 // 8 Socializace ...39 // 8.1 Fenomén zadrženého vývoje ...39 // 8.2 Pozitivní deviace ...40 // 8.3 Úloha rodiny v procesu socializace ...40 // 8.3.1 Rodičovské výchovné styly ...40 // 8.3.2 Ideová revolta ...41 // 8.3.3 Rodové role ...41 // 8 .4 Observační učení a imitac e ...41 // 8.5 Morální vývoj ...42 // 9 Komunikace ...43 // 9.1 Funkce komunikac e ...44 // 9.2 Symetričnost, asymetričnost a komplementarita v komunikaci ...45 // 9.3 Základní model komunikace ...45 // 9.3.1 Zpětná vazba ...46 // 9.3.2 Neverbální komunikace ...47 // 9.4 Jazyk, řeč, znaky a významy ...48 // 9.5 Hypotéza jazykové relativity ...50 // 10 Afiliace a atraktivita ...50 // 10.1 Afiliace ...51 // 10.1.1 Teorie instinktů a model vrozených determinant ...51 // 10.1.2 Teorie učení ...52 // 10.1.3 Teorie sociální výměny ...52 // 10.1.4 Teorie sociálního srovnávání ...53 // 10.2 Atraktivita ...53 // 10.2.1 Fyzická a osobní atraktivita ...53 // 10.2.2 Příčiny atraktivity ...55 // 11 Zátěžové situace ...56 // 11.1 Frustrace ...57 // 11.2 Konflikt ...57 // 11.2.1 Intrapsychický konflikt ...57 // 11.2.2 Interpersonální konflikt ...57 // 11.3 Stres ...58 // 11.4 Agrese ...59 // 11.4.1 Typy agrese ...60 // 11.4.2 Etologické pojetí agrese ...60 // 11.4.3 Frustrační teorie agrese ...61 // 11.4.4 Zillmanova teorie transferu excitace ...62 // 11.4.5 Naučené sociální chování ...62 // 11.4.6 Frommova teorie agrese ...63 //
12 Altruismus a prosociální chování ...63 // 12.1 Vysvětlení prosociálního chování ...65 // 12.1.1 Teorie sociální výměny ...65 // 12.1.2 Sociální normy ...65 // 12.1.3 Empatie ...66 // 12.2 Faktory ovlivňující prosociální chování ...67 // 12.2.1 Efekt přihlížejícího ...67 // 12.2.2 Rozptýlená odpovědnost ...69 // 12.3 Osobnostní determinanty ...69 // 12.3.1 Osobnostní vlastnosti ...69 // 12.3.2 Emocionální stavy ...69 // 12.4 Vztah pomáhající oběť ...70 // 13 Postoje ...70 // 13.1 Historie zkoumání postojů ...70 // 13.2 Definice a předmět postoje ...71 // 13.3 Složky postojů ...71 // 13.4 Funkce postojů ...73 // 13.5 Utváření postojů ...73 // 13.6 Změna postoje ...75 // 13.7 Persuase ...76 // 14 Sociální vliv a osobní kontrola, hledání sociálního souhlasu ...77 // 14.1 Konformita. ..78 // 14.2 Obedience ...79 // 14.3 Rozdíl mezi konformitou a obediencí ...80 // 14.4 Kompliance ...81 // 14.5 Hledání sociálního souhlasu ...83 // 14.5.1 Sebebrzdící strategie ...83 // 14.5.2 Vyhřívání se v odražené slávě ...84 // 14.5.3 Pohlavní prezentace ...84 // 11.5.4 Nucení stigmatizovaných hrát svou roli ...84 // 14.6 Taktiky a cíle vlichocování... 85 // 15 Skupiny ...86 // 15.1 Definice skupiny ...87 // 15.2 Dělení skupin ...87 // 15.3 Komunikace ve skupině ...90 // 15.4 Podobnosti a odlišnosti mezi skupinami ...92 // 15.5 Předsudky a diskriminace ...92 // 15.6 Skupinová struktura ...93 // 15.7 Vůdcovství ...93 // 15.6.1 Kontingenční a transakční teorie vedení ...95 // 15.6.2 Teorie vůdcovství „Big man“ a „Zeit-geist“ ...95 //
16 Metody v sociální psychologii ...95 // 16.1 Pozorování ...96 // 16.2 Analýza produktů ...97 // 16.3 Rozhovor a dotazník ...98 // 16.4 Posuzovací škály ...98 // 16.5 Měření postojů ...98 // 16.5.1 Metoda sémantického diferenciálu ...99 // 16.5.2 Škála stejně se jevících intervalů ...100 // 16.5.3 Metoda sumovaných odhadů ...103 // 16.6 Sociometrie ...105 // 16.6.1 Sociometrický test ...106 // Literatura ...110
cnb002510141

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC