Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Vivarium, 2013
198 s. : il., faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7464-256-2 (brož.)
Spis Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 280/2013
Interpretationes
latina
Nad názvem: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - Vivarium, Seminář latinského jazyka a kultury
Obsahuje bibliografii na s. 183-189, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. souběžný latinský text, anglické resumé
000247907
OBSAH // Úvod 7 // Typologie papežských listin a listů v době schismatu 11 // Litterae apostolicae 12 // Litterae patentes 13 // Litterae cum filo canapis a litterae cum serico 13 // Bullae 14 // Litterae de curia 15 // Litterae clausae 15 // Supliky 17 // Expedice papežských písemností 21 // Papežská kancelář 21 // Personál kanceláře 24 // Expeditio per cancellariam 30 // Expeditio per cameram 35 // Expeditio per viam correctoris 36 // Kancelářské poznámky 39 // Umístění na listinách a význam 39 // Kancelářské poznámky na lícní straně listiny, na plice a pod plikou 40 // Schematické zobrazení 40 // Poznámky vpravo na plice (pozice 7 a 8) 41 // Poznámky vlevo pod plikou (pozice 9 a 10) 50 // Poznámky vpravo pod plikou (pozice 11) a na pravé vnitřní straně pliky (pozice 12 a 13) 55 // Značky v levém a pravém horním rohu aversu listiny (pozice 1,4 a 5) 60 // Poznámky uprostřed a vpravo při horním okraji aversu listiny // (pozice 2 a 3) 66 // Poznámky vlevo na plice (pozice 6) 69 // Kancelářské poznámky na rubní straně papežských listin 71 // Schematické zobrazení 71 // Poznámky na horním okraji uprostřed rubní strany (pozice 15) 71 // Poznámky uprostřed rubní strany (pozice 19) 79 // Poznámky a značky v horních rozích rubní strany (pozice 14 a 16) 88 // Poznámky a značky ve spodních rozích rubní strany (pozice 20 a 23) 91 Poznámky uprostřed při dolním okraji listiny (pozice 22) // a poznámky napravo
od středu listiny (pozice 21) 92 // Další poznámky na rubní straně (pozice 17 a 18) 95 // Katalog originálů papežských listin z doby schismatu dochovaných // v moravských archivech 97 // Ediční poznámka 97 // Listiny Urbana VI. (č. 1-10) 99 // Listiny Bonifáce IX. (č. 11-51) 107 // Listina Inocence VII. (č. 52) 142 // Listinyjana XXIII. (č. 53-59) 143 // Listiny Kostnického koncilu (č. 60-61) . 148 // Seznam incipitů 150 // Osobní rejstřík 151 // Rejstřík písařů (scriptores) 164 // Chronologický seznam taxátorů (taxatores) 168 // Chronologický seznam abreviátorů (abbreviatores) 169 // Chronologický seznam sekretářů (secretarii) 170 // Rejstřík prokurátorů (procuratores) 171 // Přehled vybraných figur 172 // Závěr 177 // Seznam vybraných zkratek 181 // Seznam pramenů a literatury 183 // Archivní prameny 183 // Edice 183 // Sekundární literatura 186 // Internetové zdroje 189 // Summary Obrazová příloha // 191 // 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC