Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008
245 s. : il., 1 mapa ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7330-145-3 (brož.)
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 233-239
Anglické resumé
000247922
Úvod Milan Tuček, Ivo Bayer -- 1. Konceptuální rámec pro studium soudržnosti -- české společnosti Ivo Bayer, Jiří Šafr, Markéta Sedláčková -- 1.1. Dvě úrovně teoretické perspektivy soudržnosti -- 1.2. Teoretická východiska -- 1.3. Indikátory soudržnosti -- 1.4. Problematika měření -- 1.5. Závěr -- 2. Sociální nerovnosti v ČR a jejich vývoj -- za posledních 10 let Milan Tuček -- 2.1. Přehled demografického vývoje a základní údaje -- o vývoji v ekonomické oblasti -- 2.2. Socioekonomická, socioprofesní a odvětvová struktura ČR v roce 2005 -- 2.3. Příjmové nerovnosti podle odvětví a kategorie zaměstnání v roce 2005 -- 2.4. Nerovnosti v sociální struktuře s důrazem -- na ekonomicky aktivní část populace -- 2.5. Nerovnosti ve vzdělanostní struktuře -- 2.6. Nerovnosti ve spotřebě -- 2.7. Regionální nerovnosti -- 2.8. Genderové nerovnosti -- 2.9. Vnímání sociálního rozvrstvení -- 2.10. Stručné shrnutí -- 3. Míra sociálního napětí v současné české společnosti -- a její vliv na míru soudržnosti Milan Tuček -- 3.1. Celkový přehled zdrojů sociálního napětí -- 3.2. Míra xenofobie -- 3.3. Sociálně vyloučení -- 3.3.1. Míra xenofobie a sociální exkluze v evropských zemích -- 3.4. Vztah veřejnosti k elitě -- 3.4.1. Podrobněji o vztahu veřejnosti k ekonomickým elitám -- a podnikatelům vůbec -- 3.5. Míra anomie -- 3.6. Závěr -- 4. Spravedlnost, důvěra, legitimita v názorech
-- a postojích veřejnosti Milan Tuček -- 4.1. Celková hodnocení situace ve společnosti -- a hodnocení vývojových trendů -- 4.2. Spravedlnost vybraných aktů, které byly jádrem transformace ekonomiky po roce 89, a případných rozhodnutí, která jsou nyní předmětem politického diskurzu -- 4.3. Spravedlnost příjmových nerovností -- 4.4. Důvěra k lidem, k politickým a k nepoliticky zaměřeným institucím -- 4.5. Míra legitimity systému a fungující občanská společnost -- 4.6. Posilování soudržnosti společnosti -- 5. Sociální soudržnost v prostorové diferenciaci -- Ondřej Špaček, Jana Vobecká -- 5.1. Vymezení prostorových kategorií -- 5.2. Prostorová diferenciace soudržnosti -- 5.2.1. Prostorová diferenciace mikroúrovně soudržnosti -- 5.2.1.1. Pocit komunity -- 5.2.1.2. Sousedská síť -- 5.2.1.3. Dimenze sousedství -- 5.2.2. Prostorová diferenciace makroúrovně soudržnosti -- 5.2.2.1. Sítě občanské participace -- 5.2.2.2. Důvěra -- 5.2.2.3. Tolerance -- 5.2.2.4. Dimenze makroúrovně soudržnosti -- 5.3. Prostorová diferenciace dimenzí soudržnosti -- 5.4. Shrnutí -- 6. Přemosťující sociální kapitál a soudržnost společnosti -- Jiří Šafr, Julia Häuberer -- 6.1. Úvod -- 6.2. Měření přemosťujícího sociálního kapitálu -- 6.3. Homogenita a heterogenita přátelských vazeb -- podle třídního postavení -- 6.4. Přemosťující sociální kapitál jako sociokulturní odlišnosti v okruhu přátel
-- 6.5. Model vzniku společenské soudržnosti -- 6.6. Závěr -- 7. Závěr Milan Tuček, Ivo Bayer -- Přílohy -- 1. Tabulková příloha k 2. kapitole -- 2. Volební chování 1990-2006 a vývoj politických orientací české populace -- 3. Informace o vývoji občanského sektoru
(OCoLC)500008032
cnb001998054

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC