Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
1. vyd.
Nové Zámky : Psychoprof ; Dunajská Streda : Artus, 2000
138 s. ; 22 cm

ISBN 80-968083-4-6 (váz.)
němčina, maďarština
Přeloženo z němčiny a maďarštiny
"So súhlasom majiteľov práv diela (Verlag Hans Huber, Bern; Szondi-Institut Zurich) vydalo vydavateľstvo Psychoprof"--rub tit. l.
Obsahuje bibliografie
Analýza osudu: život a dílo Leopolda Szondiho / M. Hrdlička, M. Blatný
Část. český text
000247932
Obsah // Predslov vydavateľov...7 // Úvodná štúdia (M. Hrdlička, M. Blatný)...9 // Analýza osudu: život a dílo Leopolda Szondiho...9 // Život Leopolda Szondiho a jeho rodiny... 10 // Teoretická východiska analýzy osudu... 14 // Analýza rodokmenů... 16 // Szondiho test... 17 // Osudově analytická psychoterapie...21 // Diskuse a závěr...22 // Tabulky...24 // Literatúra k úvodnej štúdii...28 // Človek a osud...33 // I. Predurčený a zvolený osud...35 // II. Hlavné princípy analýzy osudu...41 // 1. Zdedený alebo predurčený osud...41 // 2. Osobný alebo zvolený osud - analýza Ja...41 // 3. Charakterový osud...45 // 4. Mentálny osud...46 // 5. Sociálny osud...47 // 6. Pudový alebo emotívno-afektívny osud...47 // 7. Duchovný osud...54 // III. Fenomenológia osudu: radikály osudu // a kruhy osudu...58 // Jazyky nevedomia...61 // 1. Symptomový jazyk nevedomia...63 // 2. Symbolický jazyk nevedomia...64 // 3. Jazyk voľby nevedomia...71 // 4. Rodinné nevedomie...75 // 5.Zákongenotropizm u...76 // 6. Skúmanie rodinného nevedomia...79 // Cesta poľudštenia...95 // I. Nevedomie ako najhlbší základ ľudského // bytia...100 // 1. Človek v chápaní Freudovej psychoanalýzy... 102 // 2. Človek v chápani Adlerovej individuálnej psychologie 102 // 3. Človek v chápaní Jungovej analytickej psychologie... 103 // 4. Človek v chápaní psychologie osudu... 104 // II. Štrukturálna analýza obrazu človeka v hlbinnej psychologii ...110
1. Štruktúra obrazu človeka vo Freudovej psychoanalýze...110 // 2. Štruktúra obrazu človeka v chápaní individuálnej psychologie A. Adlera...113 // 3. Štruktúra obrazu človeka v chápaní analytickej psychologie C. G. Junga...113 // 4. Analýza prítomného bytia, analýza s „implikáciou“ psýché...116 // 5. Štruktúra obrazu človeka v psychologii osudu...118 // III. Futuristický obraz formovania človeka...120 // Epilog (Gyôngyôsiné Kiss KKіkK)...125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC