Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.7) Půjčeno:29x 
BK
2. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
xiii, 414 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 30 cm

ISBN 978-80-244-3385-1 (brož.)
Učebnice
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 352-384 a rejstříky
000247934
Obsah // Předmluva k 1. vydání ix // Předmluva ke 2. vydání xii // Poděkování xiii // 1 Kapitola 1. Populace jako úroveň 1 // Organizační úrovně ...1 // Ekologie populací ...3 // 2 Kapitola 2. Populační systém 6 // Co je systém? ...6 // Populace ...10 // Podmínky ...11 // Zdroje ...15 // Nika ...17 // Nepřátelé ...18 // 3 Kapitola 3. Populace a evoluce 20 // Úvod ...20 // Přírodní výběr ...21 // Adaptace ...23 // Fitness ...24 // Individuální proměnlivost ...25 // Fenotypová plasticita ...25 // Genetická proměnlivost ...28 // Udržování genetické variability ...30 // Zdroje genetické proměnlivosti ...31 // Procesy redukující genetickou proměnlivost ...34 // Zásoba a ochrana genetické proměnlivosti ...39 // Souhrn o udržování genetické variability ...41 // Geografická variabilita ...41 // 4 Kapitola 4. Počítání jedinců v populaci 48 // Abundance ...48 // Unitární a modulární jedinec ...51 // Kvantitativní procesy a populační změna ...52 //5 Kapitola 5. Rozptylování, migrace a rozmístění jedinců 57 // Úvod ...57 // Evoluční aspekty rozptylování ...58 // Kvantifikace rozptylování ...60 // Rozptylování je pohyb v prostoru ...62 // Determinanty rozptylování ...63 // Rozptylování na úrovni populace ...65 // Dormance ...66 // Migrace ...67 // Orientace a navigace ...67 // Přehled migrací zvířat ...68 // Disperze: rozmístění jedinců v prostoru ...72 // 6 Kapitola 6. Struktura populace 76 // Úvod ...76 // Čtyři koncepce v demografii ...77 // Životní tabulky pro věkovou strukturu ...81 // Křivky přežívání ...84 // Populační projekce ...86 // Projekce pomocí matic ...61 // Organismy s porodním tokem ...94 // Stádiová struktura ...96 //
7 Kapitola 7. Populační růst nezávislý na hustotě 100 // Populace rostou exponenciálně ...190 // Odvození pomocí diferenciálních rovnic ...193 // Analytické řešení diferenciálních rovnic . . 107 // Numerické řešení diferenciálních rovnic ...109 // Exponenciální nebo geometrická míra růstu? ...111 // Příklady exponenciálního růstu populací ...112 // Stochastické vlivy ...114 // 8 Kapitola 8. Růst a struktura populace 116 // Eulerova-Lotkova rovnice ...116 // Generační čas ...120 // Reprodukční hodnota ...121 // Analýza sensitivity ...124 // Očekávaná délka života ...127 // 9 Kapitola 9. Odhady demografických parametrů 130 // Přežívání ...180 // Plodnost ...184 // Populační růst ...184 // 10 Kapitola 10. Populace a pohlaví 138 // Evoluce pohlaví ...188 // Determinace pohlaví ...141 // Alokace a poměr pohlaví ...143 // Dynamika populačního poměru pohlaví ...144 // Evoluce alokace do pohlaví ...144 // Vyrovnaný poměr pohlaví ...145 // Odchylky od vyrovnaného poměru pohlaví ...147 // Specifické vlivy na poměr pohlaví ...152 // Adaptivnost a mechanismy manipulace ...152 // Obsah vii // Konflikt mezi rodiči a potomky ...153 // 11 Kapitola 11. Regulace populací 156 // Úvod ...156 // Historické aspekty ...159 // Současná syntéza ...162 // Mechanismy a faktory, regulace a limitace ...165 // Regulace rostlinných populací ...168 // 12 Kapitola 12. Intraspecifická kompetice 170 // Úvod ...170 // Čtyři rysy kompetice ...171 // Typy kompetice a závislost na hustotě ...171 // Intraspecifická kompetice u rostlin ...176 // Asymetrická kompetice u živočichů ...181 // Modely pro kontinuální růst: logistická rovnice ...181 // Logistický růst v přírodních populacích ...185 // Zobecněný logistický model ...187 // Modely pro diskrétní růst závislý na hustotě ...189 // Modely a klasifikace deterministických dynamik ...194 //
Časové zpoždění ...197 // Exogenní faktory ...198 // Stabilita, resilience a rezistence ...202 // Maximální trvale udržitelný výnos ...202 // 13 Kapitola 13. Kooperace uvnitř populace 207 // Úvod ...207 // Evoluce kooperativního chování ...207 // Inverzní závislost na hustotě ...210 // Modelování Alleeho efektu ...212 // Implikace Alleeho efektu ...213 // 14 Kapitola 14. Interspecifické interakce: kompetice 215 // Mezidruhové interakce ...215 // Interspecifická kompetice ...217 // Klasifikace a mechanismy kompetice ...218 // Modelování interspecifické kompetice ...220 // Studium interspecifické kompetice ...226 // Zdrojová kompetice: mechanistický přístup ...230 // Testování zdrojové kompetice ...234 // Kompetice o dva zdroje ...236 // Zdánlivá kompetice ...239 // Princip kompetičního vyloučení ...240 // Koexistence v přírodních populacích: biodiverzita navzdory kompetici ...241 // Oddělení nik podle zdrojů klasická představa ...242 // Oddělení nik v čase ...245 // Oddělení nik v prostoru ...246 // Kvantifikace interspecifické kompetice: kompetiční koeficienty ...250 // Evoluční posuny niky ...254 // vij; Obsah // 15 Kapitola 15. Predace 260 // Úvod ...260 // Historie predace: matematický model Lotky a Volterry ...261 // Testování modelu Lotky a Volterry a jeho předpoklady ...265 // Modifikace nulové izokliny u kořisti ...266 // Modifikace nulové izokliny u predátora ...267 // Funkční odpověď predátora a její typy ...269 // Paradox obohacení ...274 // Numerická odpověď ...275 // Celková odpověď ...279 // Existují systémy predátor-kořist v přírodě? ...283 // Model Nicholsona a Baileyho pro vztah parazitoid-hostitel ...285 // Herbivorie ...289 // Obrana před nepřítelem - závody ve zbrojení ...293 // Biologická kontrola škůdců ...300 //
16 Kapitola 16. Parazitismus 305 // Paraziti: původci infekčních onemocnění ...305 // Dynamika mikroparazitických hostitelů ...307 // Dynamika makroparazitů a jejich hostitelů ...311 // Účinky parazitů na hostitele ...314 // 17 Kapitola 17. Dynamika početnosti v přírodních populacích 317 // Úvod ...317 // Jak měřit proměnlivost v početnosti ...318 // Periodické změny v početnosti: populační cykly ...322 // Co způsobuje populační cykly ...327 // Geografická proměnlivost: gradienty a synchronnost ...332 // Existují chaotické populační dynamiky? ...337 // Kudy dál: interakce endogenní struktury s exogenní variabilitou? ...337 // 18 Kapitola 18. Metapopulace 339 // Metapopulace - alternativní koncepce perzistence ...339 // Jak poznáme metapopulaci? ...341 // Modelování metapopulační dynamiky: Levinsův model ...342 // Modifikace předpokladů: vlivy p, velikosti plošek a vzdálenosti ...345 // Prostorově realistické modely ...347 // Závislost na hustotě a perzistence metapopulaci ...350 // Literatura 352 // Rejstříky 385
(OCoLC)837504910
cnb002445537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC