Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Nové Zámky : Psychoprof, 2012
232 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-89322-09-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 198-212 a rejstřík
Anglické resumé
000247940
Obsah // Úvod ... 7 // 1.1. Úvod ... 9 // 1.2. Kompletný prehľad sledovaných znakov ... її // 1.2.1 Anamnéza ... II // 1.2.2 Kriminologické faktory ... 13 // 1.2.3 Psychometrické (testové) premenné ... 15 // 1.2.4 Psychiatrické vyšetrenie ... 17 // 1.3. Súhrn ... 19 // 2. Deskriptívna analýza výsledkov v celom súbore, // podľa vekových podskupín a pohlavia ... 20 // 2.1. Úvod ... 20 // 2.2. Anamnéza somatických ochorení ... 20 // 2.3. Objektívne pri psychiatrickom vyšetrení ... 21 // 2.4. Psychiatrická anamnéza a aktuálny stav pri vyšetrení ... 22 // , 2.5. Rozdiely medzi vekovými podskupinami probandov ... 25 // 2.6. Ženy ako páchateľky vrážd ... 28 // 2.6.1. Úvod ... 28 // 2.6.2. Páchateľky vrážd v našom súbore ... 29 // 2.7. Súhrn ... 35 // 3. Psychoreaktívne stavy ... 37 // 3.1. Úvod ... 37 // 3.1.1 Abnormné reakcie ... 37 // 3.1.2 Reaktívne stavy a vývoje ...40 // 3.1.3 Neurózy ... 41 // 3.2. Abnormné reakcie a neurózy v našom súbore ... 43 // 3.3. Výskyt vybraných psychologických premenných // u páchateľov s psychoreaktívnymi stavmi ...46 // 3.4. Súhrn ...48 // 4. Poruchy osobnosti ...49 // 4.1. Úvod ...49 // 4.2. Poruchy osobnosti a násilná kriminalita ... 50 // 4.3. Poruchy osobnosti v našom súbore ... 54 // 4.4. Porovnanie páchateľov s poruchami osobnosti // so zvyškom súboru vo vybraných parametroch ... 56 // 4.5. Súhrn ... 65 // 5. Závislosti ... 66 // 5.1 Úvod ... 66 // 5.2. Výskyt ...66
// 5.3. Biologické poznámky ... 69 // 5.4. Iná psychopatológia ... 70 // 5.5. Závislosti v našom súbore ... 72 // 5.5.1. Základné diagnostické roztriedenie ... 72 // 5.5.2. Minulá a budúca liečba ... 73 // 5.5.3. Pohlavné rozdiely ... 73 // 5-5.4. Údaje z rodinnej anamnézy ...„...73 // 5.5.5. Údaje z osobnej anamnézy ... 75 // 5.5.6. Psychiatrická anamnéza ...77 // 5.5.7. Kriminálna anamnéza ...77 // 5.5.8. Objektívny nález ...78 // 5.5.9. Diagnostický záver ...78 // 5.5.10. Okolnosti trestného činu vraždy ... 80 // 5.5.11. Pomocné vyšetrenia ... 81 // 5.5.12. Znalecké závery ... 82 // 5.6. Diskusia a závery ... 83 // 5.7. Súhrn ... 85 // 6 . Poruchy intelektu ... 87 // 6.1. Úvod ... 87 // 6.1.1. Etiológia mentálnej retardácie ... 87 // 6.1.2. Výskyt ... 88 // 6.1.3. Formy mentálnej retardácie ... 88 // 6.2. Mentálna retardácia (poruchy intelektu) a homicídiá ... 91 // 6.2.1. Výskyt ... 91 // 6.2. 2. Neurobiologické poznámky ... 92 // 6.2. 3. Symptomatológia ... 92 // 6. 3. Poruchy intelektu v našom súbore ... 93 // 6.4. Súhrn ... 105 // 7. Organické psychické poruchy ... 107 // 7.1. Úvod ... 107 // 7.2. Výskyt ... 108 // 7.3. Náš súbor ... 108 // 7.4. Súhrn ... 114 // 8. Psychózy ... 116 // 8.1 Úvod ... 116 // 8.2. Výskyt ... 119 // 8.3. Psychózy v našom súbore ... 121 // 8.3.1. Kazuistiky ... 122 // 8.3.2. Kazuistika matricídia ... 123 // 8.4. Rizikové faktory vraždy u pacientov s psychózou ... 125 // 8.5.
Diskusia ... 127 // 8.6. Súhrn ... 129 // 9. Vývinové trendy v homicídiách z hľadiska psychologicko-psychiatrického ... 131 // 9.1. Úvod ... 131 // 9.2. Porovnanie pred a po revolučných páchateľov vrážd ... 132 // 9.3. Novšie trendy u páchateľov vrážd v r. 1998-2010 ... 133 // 9.4. Vraždy na objednávku a vraždy v rámci organizovaného zločinu ...142 // 9.4.1. Vraždy na objednávku ...142 // 9.4.2. Vraždy v rámci organizovaného zločinu ... 145 // 9.3. Súhrn ... 151 // 10.Závery pre forenzne psychiatrické a psychologické posudzovanie páchateľov homicídií ...154 // 10.1. Fenomenológia extrémnej agresie ... 154 // 10.2. Niektoré diferenciálně diagnostické úvahy pri posudzovaní páchateľov homicídií ... 158 // 10.3. Algoritmus súdnopsychiatrického a psychologického posudzovania páchateľov vrážd ... 161 // 10.3.1. Štúdium a výpis zo spisového materiálu ... 161 // 10.3.2. Psychologické vyšetrenie ...•... 162 // 10.3.3. Psychiatrické vyšetrenie ... 165 // 10.3.4. Posudok a záver ... 167 // 11. Súhrn (angl.) ... 168 // 12. Príloha ... 192 // Literatúra ... 198 // Register ... 213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC