Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(17.7) Půjčeno:106x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013
290 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7419-155-8 (brož.)
Sociologické aktuality ; sv. 32
Obsahuje bibliografii na s. 270-279, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000247980
Obsah // Úuodem: Diagnóza doby 11 // Nemoc z touhy po domově 17 // Mýtus ztraceného domova 20 // Kapitola 1: Komunita jako pravzor domova 24 // 1.1 Komunitní studie jako historie úpadku komunit 26 // Tradiční komunita 29 // Mezi dvěma ohni 30 // 1.2 Od komunity lokální ke komunitě symbolické 31 // Komunity a modernizace 32 // Specializace komunit 35 // 1.3 Komunita přívětivá a komunita utlačivá 37 // Vlídná tvář komunit 38 // Odvrácená tvář 41 // 1.4 Pyrrhovo vítězství státu nad komunitami 43 // Odepsaná komunita 43 // Chybějící komunita 46 // 1.5 Komunita jako nástroj řešení problémů // a jako únik z reality 49 // Selhání rozvojové pomoci 50 // Komunitní hnutí jako útěk z reality 51 // Kapitola 2: Bezdomovci na dobu určitou 55 // 2.1 Proces mortifikace 56 // 2.2 Šikanování 59 // 5 // 2.3 Kolonizace teritoria 62 // 2.4 Dynamit resentimentu 66 // 2.5 Hledání ztraceného času 70 // Kapitola 3: Jak lidé přicházejí o domov 74 // 3.1 Šok z exkluze 76 // Negatiu středních vrsteu 78 // 3.2 Když se domov vzdaluje 80 // Ohrožení domouo 81 // Pomoc ? boji o domov 83 // Ztráta domova 86 // 3.3 Reakce na ztrátu domova 88 // Strategie distinkce 89 // Výbušná nostalgie 91 // Únik z reality 93 // 3.4 Kasárenská šikana a sociální exkluze 94 // 3.5 Problematičnost pojmu exkluze 97 // Kapitola 4: Epizoda nových sociálních hnutí 104 // 4.1 Móda nových hnutí 106 // Odpor proti systému blahobytu 107 // Tichá revoluce 109
// V sociálním vakuu 111 // Setrvalost hodnot 112 // 4.2 Autonomie místo integrity 114 // Dva druhy exkluze 115 // Proměny autonomie 116 // 4.3 Konstruování místo sociální podmíněnosti 118 // Lehkost bytí adolescentů 119 // Společnost spektáklu 120 // Sociální konstruktéři 121 // 6 // 4. 4. Kolektivní paralýza 124 // Od politiky ? moralizování 124 // Vytunelování levice 126 // Dobře odměněná revolta 127 // Kapitolo 5: Statusové bezdomovectví středních vrstev 130 // 5.1 Převážení osy 131 // Ukolébání středních vrstev 131 // Dělníci šli jako první 133 // Pokles nižších vrstev 134 // 5.2 Služba ? nezaplacení 137 // Nárůst ambicí služebné třídy 139 // Zpoplatnění ambicí 141 // Dilema středních vrstev 144 // 5.3 Degradace profesí 145 // Iluze vzdělanostní společnosti 146 // Obtížně využitelné vzdělání 148 // Jak odčinit vzdělání 149 // 5.4 Statusové bezdomovectví 152 // Hrozba deklasování 152 // Co se skrývá za překlopením osy 154 // Kapitola 6: Postmoderna - poslední služba služebné třídy 157 Odmítnutí klasické sociologie 159 // 6.1 Postmodernismus a postmodernita 162 // Postmoderní vzpoura 163 // Postmoderní myšlení a architektura 167 // Postmoderní myšlení a média 170 // Postmoderní společnost a supermarket 171 // 6.2 Návrat ? prvotnímu chaosu 174 // Prvotní chaos 176 // Chaos v postmodemím myšlení 180 // 7 // Chaos u postmoderní společnosti 184 // Touha jako motor chaosu 189
// 6.3 Oslava bezprizornosti 192 // Dekonstrukce moderního domova 193 // Bezdomoví jako rozpoložení středních vrsteu 195 // Kapitola 7: Postmoderno - neoliberalismus // jinými prostředky I99 // 7.1 Postmoderna služebná a postmoderna karnevalová 200 // Služebné prvky a karnevalové motivy 201 // O čem se nezmiňuje kritika růstu 204 // Odmítnutí organizované modernity 207 // Dekonstrukce jako změna prostředku v samoúčel 211 // 7.2 Přínos postmoderny pro růst HDP 212 // Neoliberální postmoderna 213 // Dvě tváře kapitalismu 219 // Spekulace finanční a spekulace postmoderní 220 // Oslava nesouměřitelnosti 222 // 7.3 Postmoderní oprava dějin 224 // Omlazovací rituál 225 // Profesionální iluzionismus 227 // Kapitola 8: Bezdomovci - meze sociálního konstruování 231 // 8.1 Od konstrukcionismu realistického ke konstrukcionismu postmodernímu 233 // Dědictví Bergera a Luckmanna 234 // Svoboda od reality 236 // Přechodové rituály 237 // Zneuiditelnění moci 240 // Výtvory vlastních spekulací 243 // Agresivní metoda 244 // 8 // 8.2 Konstrukcionismus a bezdomovectví 245 // Mezi rezignací a nadějí 246 // Duě formy sociálního poklesu 247 // 8.3 Sociální konstrukce - ale koho? 251 // Odlišné nástroje konstruování 252 // Konstrukce bezdomovců a postmodernistů 256 // 8.4 Postindustriální bezdomovectví 258 // Nová vlna bezdomovectví 259 // Mortifikace bezdomovců a násilí společnosti 261 // Místo závěru 267 // Literatura • 270
// Summary • 280 // Jmenný rejstřík 283 // Věcný rejstřík 286 // 9
cnb002518828

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC