Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:34x 
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : Karolinum, 2013
223 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-246-2223-1 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Učební text pro 2. a 3. lékařskou fakultu UK a Lékařskou fakultu UK v Plzni
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000248066
OBSAH // Poděkováni... 9 // OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE... Il // 1 VYBRANÉ TERMÍNY... 13 // 2 ZÁKONITOSTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ... 27 // 2.1 Poznámky ? původcům nákaz... 27 // 2.2 Zdroje původců nákaz... 29 // Nosičstvi v inkubační dobč... 30 // Nosičství při asymptomatickč infekci... 30 // Nosičstvi v rekonvalescenci... 30 // Nosičství při perzistentní infekci... 30 // 2.3 Přenos a cesty Síření původců nákaz... 31 // Přímý přenos ... 31 // Nepřímý přenos... 33 // 2.4 Vnímavý hostitel... 37 // 2.5 Formy výskytu... 38 // Epidemie ...! i’... 39 // Epidemické cykly, tendence, trendy ... 40 // Přírodní ohniskovost nákaz... 40 // Zoonózy... 40 // 2.6 Dynamika šíření nákazy v populaci ... 41 // 3 EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ ... 43 // 3.1 Epidemiologická opatřeni zaměřená na eliminaci zdroje... 44 // Diagnostika, izolace a léčba nemocných... 44 // Hlášeni infekčních nemoci ... 44 // Aktivní vyhledávání nemocných a z nemoci podezřelých ... 45 // 3.2 Epidemiologická opatřeni zaměřená na přerušení přenosu (Mra Melicherčiková)... 46 // 3.2.1 Dezinfekce a sterilizace... 46 // Sterilizace... 47 // Výšši stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce... 49 // Dezinfekce... 50 // Mechanická očista... 52 // 3.2.2 Dczinsckcc a deratizace... 52 // 3.2.3 Deratizace... 54 // 3.3 Epidemiologická opatření zamčřcná na zv-ýšeni odolnosti populace ... 55 // 3.3.1 Aktivní imunizace ... 55 // Princip očkování, typy
očkovacích látek... 55 // Perspektivy ve vývoji a použiti očkovacích látek ... 56 // Dynamika tvorby protilátek... 57 // Vlastní provedeni očkováni... 58 // Způsoby aplikace očkovacích látek... 58 // Bezpečnost očkovacích látek. vedlejSí reakce po očkováni... 59 // Kontraindikace očkováni... 59 // Účinnost očkování... 60 // Selháni očkování ... 60 // Organizace očkováni... 61 // Pravidelné očkováni... 61 // Odmítáni očkováni... 63 // Očkovací kalendář... 63 // Očkováni před cestami do zahraničí ... 70 // 3.3.2 Pasivní imunizace ... 72 // 4 EPIDEMIOLOGICKÁ SURVEILLANCE... 75 // 4.1 Pojem surveillance... 75 // 4.2 Cil surveillance... 76 // 4.3 Metody surveillance ... 76 // 4.4 Prvky surveillance... 77 // SPECIÁLNÍ EPIDEMIOLOGIE VYBRANÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ... 79 // 5 ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY... 81 // Prevence alimentárních nákaz... 82 // 5.1 Salmonelózy... 83 // 5.2 Břišní tyfus... 85 // 5.3 Paratyfus... 86 // 5.4 Kampylobakterióza... 87 // 5.5 Shigelóza... 88 // 5.6 Cholera... 89 // 5.7 Infekce vyvolané Escherichia coli... 91 // 5.8 Rotavirové infekce... 92 // 5.9 Astrovirové infekce... 93 // 5.10 Norovirové infekce... 94 // 5.11 Přenosná dčLská obma (poliomyelitida)... 95 // 5.12 Alimentární intoxikace... 96 // Stafylokoková enterotoxikóza... 96 // Intoxikace vyvolané Clostru/lum difficile... 97 // Intoxikace vyvolané Bacillus cereus... 98 // I nloxikacc vyvolané Clostridium perfringens typu ?... 99
// Botulismus... 99 // 5.13 Giardióza...100 // 5.14 Kryptosporidióza...101 // 5.15 Toxoplazmóza...102 // 5.16 Toxokaróza ...103 // 5.17 Amébóza...104 // 5.18 Teniózy...105 // 5.19 Echinokokóza ...106 // 5.20 Askarióza...107 // 5.21 Virová hepatitída A ...108 // 5.22 Virová hepatitída Ľ...?? // 5.23 Listerióza...Ill // 5.24 Crcutzfcldlova-Jakobova nemoc nová varianta...112 // 6 NÁKAZY PŘENÁŠENÉ KAPÉNKAMI...115 // 6.1 Chřipka ...?6 // 6.2 Ptačí chřipka ...117 // 6.3 SARS...119 // 6.4 Oslatni akutní respirační inľckcc...120 // 6.5 Inťckčni mononukleóza a další projevy nákazy virem Hpstcina-Barrovó...120 // 6.6 Herpes simplex ...121 // 6.7 Plané neštovice, pásový opar...122 // 6.S Spalničky...123 // 6.9 Zardčnky...125 // 6.10 Příušnice ...126 // 6.11 Erythema infectiosum - pátá nemoc (parvoviró/a)...127 // 6.12 líxanthcma subitum - šestá nemoc...128 // 6.13 Záškrt...128 // 6.14 Pertuse...129 // 6.15 Parapcriusc...131 // 6.16 Hcmofilové infekce...131 // 6.17 Streptokoková angína a spála ...133 // 6.18 Pneumokokové infekce...134 // 6.19 Meningokokové infekce ...134 // 6.20 Pncumocystóza...136 // 6.21 Lcgionclové infekce ...136 // 6.22 Chlamydiové infekce vyvolané Chlamyxlophilapneumoniae...138 // 6.23 Tuberkulóza...138 // 7 NÁKAZY PŘENÁŠENÉ VEKTOREM...141 // 7.1 Klíšťová encefalitida (středoevropská klíšťová encefalitida)...141 // 7.2 Encefalitida japonská, zapadni a východní koňská, kalifornská aj...143
// 7.3 Horečka dengue...143 // 7.4 Horečky krymskokonžská, omská, Kyasanurského lesa...144 // 7.5 Západonilská horečka...145 // 7.6 Lymeská borrclióza...145 // 7.7 Ehrlichióza...147 // 7.8 Malárie...147 // 7.9 Žlutá zimnice...:...148 // 7.10 Mor ...149 // 7.11 Svrab...151 // 7.12 Pedikulóza ...151 // 8 NÁKAZY PŘENÁŠENÉ PORANĚNÍM ZVÍŘETEM A KONTAKTEM // S BIOLOGICKÝM MATERIÁLEM ZVÍŘAT...153 // 8.1 Vzteklina...153 // 8.2 Nemoc z kočičího škrábnuti (felinóza)...155 // 8.3 Tetanus...155 // 8.4 Tularémic...156 // 8.5 Leptospirózy ...157 // 8.6 Q-horečka ...158 // 8.7 Hcmoragická horečka l ssa...159 // 8.8 Hcmoragická horečka s rcnálním syndromem...160 // 8.9 Hcmoragická horečka s pulmonálnim syndromem...161 // 9 NÁKAZY PŘENÁŠENÉ SEXUÁLNÍM STYKEM ...163 // 9.1 Kapavka...163 // 9.2 Trichomonóza ...164 // 9.3 Syfilis...164 // 9.4 Chlamydiové infekce vy\olanč CÄ/u/n i/W/???/« ...165 // 9.5 Nákazy vyvolané lidskými papilomaviry ...167 // 10 NÁKAZY PŘENÁŠENÉ KRVÍ A DALŠÍMI BIOLOGICKÝMI MATERIÁLY ...169 // IO. I HI V/AIDS...169 // 10.2 Virová hepatitida ?...172 // 10.3 Virová hepalilida C...174 // 10.4 Virová hepalilida D...I7S // 10.5 Cytomegaloviróza...176 // 10.6 Hcmoragická horečka Marburg...177 // 10.7 Hcmoragická horečka l-bola...>78 // 11 NÁKAZY JAKO BOJOVÉ BIOLOGICKÉ PROSTŘEDKY...181 // H.I Anlrax ...>82 // 11.2 Variola...>84 // 12NOZOKOMIÁLNÍ INFEKCE (/Zelena Šrámová)...187 // 12.1 Definice,
rozdčlcni. historie...>87 // 12.2 Původci nozokomiálnich infekcí a jejich vlasinosli...188 // 12.3 Charaklerislika procesu vzniku a Siření nozokomiální infekce...189 // 12.4 NcjvýznamnčjSÍ nozokomiální infekce...>91 // Ranné infekce...>92 // Infekce močového ústrojí...>93 // Infekce respiračniho traktu...>94 // Infekce krevního řečištč...>95 // 12.5 l-pidcmiologické metody sledování nozokomiálnich infekcí a jejich výskyt...196 // 12.6 lipidcmiologická opatření u nozokomiálnich infekci...197 // Myti nikou zdravotnického personálu...>98 // PŘÍLOHY...i..:...’...201 // ZKRATKY... 215 // REJSTŘÍK // 217
(OCoLC)867820147
cnb002502873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC