Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V Praze : Slovart, 2013
568 s. : il. (převážně barev.), plány ; 41 cm

ISBN 978-80-7391-710-4 (váz.)
němčina
Uloženo v kartonovém pouzdru
Některé listy složené v dvoulisty
Přeloženo z němčiny
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
000248072
16 // Úvod // I // Urbi et orbi // II // Ohromit a přesvědčit // 22 Řím, vzor katolického svéta // 82 Theatrum sacrum: // Sakrální stavby a jejich vybaveni // // // 24 Obnova Véíného mesta 26 Uméní ve službách víry: // Dokončení bazíViky sv. PeUa 30 Sochy v bazilice sv. Petra // 32 Dynamická průčelí, úchvatné interiéry: // Obnova sakrální architektury římskými staviteli 36 San Carlo alle Quattro fontane // 40 Sant’ Ivo alla Sapienza // 4 2 Prostorové kom pozice Pietra da Cortony 44 Prestavba lateránské baziliky // 48 Obraz protireformace // 49 Tmtorettova Poslední večere // 50 II Gesu a chrámový prostor protireformace // 52 Sanť Ignazio a ikonografický program jezuitů // 56 Síření katolické víry: // Řeholní řády a misie v Novém svété 58 Papežové jako mecenáli umřní // 58 Od paláce ? náhrobku // 58 Fresky v galerii paláce Farnese // 58 Fresky v paláci Barberini // 63 Papežské portréty // 64 Nové umělecké vyjadřovací prostředky: Naturalismus a afekt // 72 Erotika a extáze, oddanost a vzepření 76 Touha po antice: Sen o Arkádu // 86 Markantní kupole, slavnostní prostory: // Scénografie sakrální stavby 88 Cangnano a Bra 92 Klasicistní tendence: // Francouzská sakrální architektura 96 Rivalita s bazilikou sv. Petra v Římě: // Saint Paul’s Cathedral v Londýně 98 Moc slova: // Protestantská sakrální architektura 100 Frauenkirche v Drážďanech a hamburský St. Michaelis 102 Chvála Boží
v brázděných stavbách: protestantské mírové kostely v Polsku 104 Pietas Austriaco: // Sakrální umění v Salcburku a ve Vídni 110 Mistr koloritu: Franz Anton Maulbertsch 114 Mezi Würzburgern a Prahou: // Rodina architektů Dienizenhoferů 118 Praha, kostel sv. Mikuláie na Malé Šírané 122 Pražská Loreta 124 Oslava smyslovosli a intelektu: // Kostely a kláttery v alpských zemích 124 Einsiedeln a Sankt Gallen 126 Poutní kostely ve Steinhausenu a Birnau 1 30 Mistrovská díla ze Stuku // Ill // Stánky věděni // 210 Klášterní, dvorní <i univerzitní knihovny // 138 Kostel ve Wiesu // 142 Balthjwr Neumann a opatský kostel v Neresheimu 149 Opulentní dekorace: // Výzdoba průčelí a skulpturální architektura 152 Opojné zlato, omamné dřevořezby 156 Sagraria a sakristie // 158 Svaté hory: Cesty ? „Novému Jeruzalému" // 162 Uméní a liturgie: // Vybavení sakrálního prostoru 162 Oltáře a retábly 168 Oltář Čtrnácti Svatých pomocníků ve Vierzehnheiligen 170 Plastické slovo Boží: Kazatelny 176 Weingarten // 180 Koncert všech druhů uméní: Varhany 182 Chórové lavice 184 Utrpení a soucit: // Kristovy sochy a figury svélců 188 Interiér kostela jako jovišté: Dílo bratří Asamů 198 Služba dvéma pánům: // Říšské kláštery a pevnosti víry 198 Benediktinský klášter Melk 202 Benediktinský klášter GOttweig 204 Augustiniánský klášter Sankt Florian ? Unce 208 Honosná postel v pokoji prince Evžena Savojského
// 21 7 Ulm-Wiblingen // 217 Waldsassen // 218 Strahovský klášter v Praze 220 Dvorní knihovna ve Vídni 223 Univerzitní knihovna v Coimbře // IV // Starost o život na onom světě // 224 Myšlenky na smrt a pohřební kultura // 226 Inscenováni smrti // 228 Stříbrný náhrobek sv. lana Nepomuckého v katedrále sv. Víta v Praze // 229 Náhrobek Karla VI. v císařské hrobce v kapucínském kostele ve Vídni // 232 Francois Cirardon // 232 Antoine Coysevo» // 233 lean-Baptiste Pigallc 238 Louis Francois Roubiliac // 238 Johann Georg Wieland a Johann Georg Dürr // v // Zrcadlo univerza // 240 Rezidence, zámky, letohrádky // 242 Od biblického chrámu ? ivétóké rezidenci: San Lorenzo el Real de El Escoriai // 244 Epocha krále Slunce // 245 Vaux-le-Vkomte // 246 Louvre // 248 Zámek zámků: VorMilc» a jeho patky 252 Zrcadlová galene (Grande Galerie) // 256 Salon de la Guerre // 256 Salon ďHercule // 258 Invcenování krále Slunce // 262 André Le Notte a park ve Versailles // 268 Apollónova lázeň // 271 Trianon // 274 Dvomi umělci a jejich ükoly // 278 Diego Velázquez // 280 Peter Paul Rubens a Medicejský cyklus // 282 Anthonis van Dyck 284 Zámek jako symbol a vize: // Vídeň, Fertod, Würzburg, Caserta, Petrohrad 284 Zámek Schonbrunn ve Vídni 288 Horní Belveder 290 Fertod, zámek Esterházy 292 Rezidence ve Wurzburgu 298 Císafský sál 304 La Reggia di Caserta // 308 Zimní palác v Petrohradě: Rezidence ruských carů 310 Šlechtické radovánky:
letohrádky a lovecké zámky 310 Pommerslclden, zámek Weißenstein 312 Zámek Augustusburg v Brtihlu 320 Zámek Sanssouci v Poslupimi 322 Mramorový sál // VI // Svět v ořechové skořápce // 364 Kabinet uměni jako mikrokozmos // 322 Kontertni sál // 326 Zařízení hostinských pokojů // 329 Čínský čajový pavilon // 334 Drážďanský Zwinger // 335 Hoflössnitz // 338 Zámek Amalienburg v Mnichové // 340 Lovecký zámek Stupinigi // 340 lovecký zámeček Clemenswerth // 342 Reprezentace a komfort: Městské paláce a vily // 342 Městské paláce v Praze // 348 Palazzo Madama v Turínu // 350 Francouzský hólel a rokoko // 352 Münster, Erbdrostenhof // 354 Palácio Fronteira v Benfice (Usabon) // 359 Quinta dos Azulejos v Lumiaru (Lisabon) // 362 Solar de Mateus u vily Real // 366 šlechtické kabinety umění a kuriozit 368 Klenotnice Grünes Gewölbe v Drážďanech 373 Johann Melchior Dinglinger, dvorní klenotník Augusta Silného // VII // Barokní urbanismus // 376 Geometrie a moc // 379 Náměstí a kainy v ftímě // 386 Sídelní město a město na zelené louce // 392 Deskové malířství // vOO<N >OCOO<N22 // \???©??? // ’?*?*?’?*?’<?*?’?’?*? // 2 // I §111 If // I s i H f ? é ! // I S i i I * i : j // fi!! ° ť // ? 2 $ i // I ! ! // E // ? // ?? ’? OD O ryvoco // r— r— r— r— ?? ?? ?? ?? ?? // -r // IX // Věčná přítomnost // 524 Profánní sochařství // 488 Vláimke žánrové malířství: )acob lordacns 490 Georges de la
Tour a Jerosvitové malířství ve francii // 492 Realismus a žánr ve španělském malířství // 494 Dívka přinášející ťokoládu od jeana-Étienna Liotarda // 495 William Hogarth: Marriage a la mode // 496 Hodokvas pro oko a tušení smrti: // Zátiší / nature morte // 498 Hudební zátiší Evarista Baschenise // 499 Bodegows // 504 Zátiší s dezerty lana Davidsz. de Heema // 505 Skvostná zátiší Willema Kalfa // 506 lovecká zátiší // 509 Obrazy zvířat // 510 Chardin a zátiší 18. století 512 Zátiší typu vonifos // 516 Galantní stafáže, intimní pohledy: // Malířství rokoka // 517 Antoine Watteau, Peinve des fetes galantes 519 Antoine Pesne // 521 Francois Boucher // 522 lean-Honoré Fragonard // 526 Gianlorenzo Bernini a obnova sochařství 529 (ezdecká socha // 5 50 Sochařská výzdoba berlínské zbrojnice 534 Od pomníku ? vyjádření charakteru: // Podobizna a busta 538 Charakterové hlavy // X // Skvosty denní potřeby // 540 Umělecké řemeslo, nábytek, koberce, porcelán // 542 Krásněji bydlet, blýsknout se vzděláním: // Mobiliář a výzdoba místností 550 Milostné scény, luxusní zboží 554 Porcelán - bílé zlato // 562 // Příloha
(OCoLC)864849677
cnb002510529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC