Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:30x 
BK
5. české vyd., 1. v nakl. Galén
Praha : Galén, c2012
xii, 730 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm

ISBN 978-80-7262-907-7 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000248159
Obsah // Předmluva xi // 1 Biochemie a medicina // Robert ?. Murray I // 2 Voda a pH // Peter I. KenneUy a Victor IV’ Rodwcll 7 // CAST I // STRUKTURA A FUNKCE PROTEINU A ENZYMŮ // CAST I) // BIOENERGETIKA A METABOLISMUS SACHARIDŮ A LIPIDŮ // 3 Aminokyseliny a peplidy // Peter /. Kertnelly a Victor VV Rodwcll 16 // 4 Proteiny: určeni primárni struktury // Peter I. Kennelly a Victor W Rodwcll 24 // 5 Proteiny: vyiií úroveň struktury Peter /. Kennelly // a Victor VV. Rodwcll 34 // 6 Proteiny myoglobin a hemoglobin // Peter J. Kennelly a Victor IV Rodwcll 47 // 7 Enzymy: mechanismus působeni Peter I. Kennelly // a Victor IV’ Rodwcll 56 // 8 Enzymy: kinetika Peter /. Kennelly // a Victor W Rodwcll 69 // 9 Enzymy: regulace aktivity // Peter /. Kennelly a Victor W. Rodwell 84 // 10 Bioinřormatika a výpočetní biologie // Peter I. Kennelly a Victor H’ Rodwell 94 // 11 Bioenergetika: úloha ATP // Kathleen M. Botham a Peter A. Mayes 103 // 12 Biologická oxidace Kathleen M. Botham // a Peter A. Mayes 109 // 13 Dýchací řctézcc a oxidatívni fosíorylace Kathleen M. Botham // a Peter A. Mayes 115 // 14 Fyziologicky významné sacharidy // David A. Bender 125 // 15 Fyziologicky významné lipidy Kathleen M. Botham // a Peter A. Mayes 133 // 16 Přehled metabolismu a zajištění metabolických zdrojů // David A. Bender 144 // 17 Citrátový cyklus a katabolismus acetyl-CoA David A. Bender 157 // 18 Glykolýza a oxidace pyruvátu David A. Bender 163 // 19 Metabolismus glykogenu
// Peter A. Mayes 171 // vii // Vlil // Obub // 20 Glukoncogcnczc a řízeni koncentrace krevní glukosy // David A. Bender 179 // 21 ľentocafosfátová metabolická dráha a jiné metabolické dráhy hexos David A. Bender 189 // 22 Oxidace mastných kyselin: ketogeneze Kathleen M. Botham // a Peter A. Mayes 199 // 23 Biosyntéza mastných kyselin a eikosanoidů Kathleen Af. Botham // a Peter A. Mayes 208 // 24 Metabolismus acylglyccrolú a shngolipidů // Kathleen Af. Botham a Peter A. Mayes 221 // 25 Transport a ukládáni lipidů // Kathleen M Botham a Peter A. Mayes 229 // 26 Syntéza, transport a vylučování cholesterolu // Kathleen Af. Botham a Peter A. Mayes 243 // CAST ?) // METABOLISMUS PROTEINŮ A AMINOKYSELIN // 27 Biosyntéza neesenciálnich aminokyselin Victor W. Rodwell 254 // 28 Katabolismus proteinů a dusíku aminokyselin Vietor W. Rodwell 260 // 29 Katabolismus uhlíkového skeletu aminokyselin // Victor IV. Rodwell 270 // 30 Přemény aminokyselin na specializované produkty // Vietor W. Rodwell 284 // 31 Porfyriny a žlučová barviva Rolvrt K. Murray 293 // CAST (V // STRUKTURA, FUNKCE A REPLIKACE INFORMAČNÍCH MAKROMOLEKUL // 32 Nukleotidy // Vietor IV Rodwell 307 // 33 Metabolismus purinových a pyrimidinových nukleotidů // Vietor IV Rodwell 314 // 34 Struktura a funkce nukleových kyselin // P. Anthony Weil 325 // 35 Organizace, replikace a reparace DNA // P. Anthony Weil 336 // 36 Syntéza, úprava a modifikace RNA // P. Anthony Weil 362 // 37 Syntéza
proteinů a genetický’ kód // P. Anthony Weil 382 // 38 Regulace genové exprese P. Anthony Weil 399 // 39 Molekulární genetika, rekombinantni DNA a genomická technologie // P. Anthony Weil 422 // CAST V // BIOCHEMIE EXTRACELULÁRNÍ A INTRACELULÁRNÍ KOMUNIKACE // 40 Membrány: struktura a funkce // Robert K. Murray a Daryl K. Cranner 443 // 41 Rozmanitost endokrinního systému P. Anthony Weil 463 // 42 Působeni hormonů a přenos signálu // P. Anthony Weil 483 // CAST VI // SPECIÁLNÍ TÉMATA // Obi»h // ix // 43 V -tiva. tráveni a rcsorpce iivin David A. Bender 499 // 44 Mikronutrienty: vitaminy a minerály David A. Bender 508 // 45 Volné radikály a antioxidanty David A. Bender 524 // 46 Intracelulárni transport a ttídéní proteinů // Roben K. Murray 529 // 47 Glykoproteiny Roben K. Murray 549 // 48 Extracelulámi matrix // Roben K. Murray a Frederick W. Keeley 572 // 49 Sval a cytoskelet // Roben K. Murray 592 // 50 Plazmatické bílkoviny a imunoglobuliny Robert K. Murray 614 // 51 Hemostáza a trombóza // Peter L Gross, Roben K. Murray a Margaret L Rand 633 // 52 Červené a bílé krvinky Roben K. Murray 644 // 53 Metabolismus xcnobiotik Roben K. Murray 662 // 54 Biochemické kazuistiky Robert 1C Murray // a Peter L Gross 670 // Dodatek I 707 Dodatek II 709 Rejstřík 711
(OCoLC)855464411
cnb002461792

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC