Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:36x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2010
255 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

ISBN 978-80-7367-815-9 (váz.)
ISBN 9788026202295 (ebook)
ISBN 8026202295 (ebook)
ISBN !9788073678159 (chyb.)
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 249-252 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000248164
Východiska metodologie psychologických věd -- 1 Metody vědy: Cíle a charakteristiky -- 1.1 Hlavní cíle vědeckého zkoumání -- 1.2 Metody fixace názorů a přesvědčení -- 1.3 Vlastnosti metody vědy -- 2 Věda a vědecká teorie -- 2.1 Co je věda? -- 2.2 Hodnocení vědecké teorie -- 3 Dynamika a testování teorií -- 3.1 Indukce -- 3.2 Dedukce -- 3.3 Hypotéza a její místo ve vědeckém zkoumání -- 4 Jazyk vědy -- 4.1 Předdefinitorní formy -- 4.2 Hlavní formy definování -- 5 Systémy a modely v psychologii -- 5.1 Vlastnosti přirozených systémů -- 5.2 Modely a modelování -- 6 Sociální zakotvení vědy -- 6.1 Vědecké instituce a institucionalizace vědy -- 6.2 Komunikace v psychologii -- 6.3 Hodnocení vědeckého přínosu -- 6.4 Etika vědeckého zkoumání v psychologii -- II. ČÁST -- Projekty psychologického výzkumu -- 7 Proměnné a typ výzkumných projektů -- 8 Experiment -- 8.1 Základní charakteristiky experimentu -- 8.2 Kontrola v experimentování -- 8.3 Jednoduché plány experimentů -- 8.4 Multivariační experimentace -- 9 Kvaziexperimenty -- 9.1 Plány s neekvivalentní porovnávací skupinou -- 9.2 Plány vícenásobných časových sérií -- 10 Neexperimentální výzkumné plány -- 10.1 Metody výběru vzorků -- 11 Ontogeneze vědeckého výzkumu -- 11.1 Nápad -- 11.2 Definování výzkumného problému a hypotéz -- 11.3 Výběr a sestavení plánu výzkumu -- 11.4 Co dále -- 11.5 Psaní vědeckého článku --
III. ČÁST -- Metody získávání dat -- 12 Pozorování -- 12.1 Volba strategie pozorování -- 12.2 Vzorkování pozorování -- 12.3 Zaznamenávání dat z pozorování -- 12.4 Pozorovatel a jeho úloha v pozorování -- 12.5 Reduktivní posuzování posuzovací škály -- 12.6 Problémy v pozorování a posuzování lidského chování -- 13 Rozhovor -- 13.1 Typologie rozhovorů -- 13.2 Vedení interview -- 13.3 Dotazník -- 14 Analýza produktů -- 14.1 Obsahová analýza -- 14.2 Neobtruzivní měření -- 15 Sémantický diferenciál -- 16 Psychologické testy -- 16.1 Standardnost a objektivita -- 16.2 Reliabilita -- 16.3 Validita testu -- 16.4 Typy a účely používání psychologických testů -- 17 Metaanalýza -- IV. ČÁST -- Měření a kvantifikace v psychologickém výzkumu -- 18 Podstata a úrovně měření -- 18.1 Nominální úroveň -- 18.2 Pořadová úroveň -- 18.3 Intervalová úroveň -- 18.4 Poměrová (ratio) úroveň -- 19 Nástin statistických metod v psychologickém výzkumu -- 19.1 Deskriptivní statistika -- 19.2 Induktivní statistika -- 20 Kvantitativní versus kvalitativní výzkum
(OCoLC)697263542
cnb002119358

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC