Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
Biografie
2., brož. vyd.
Ostrava : Montanex, 2013
381 s. : il., portréty, plány, noty ; 21 cm

ISBN 978-80-7225-393-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 371-377 a rejstřík
000248204
Předmluva 4 // Uvedeni do problematiky // Periodizace dějin hudby 9 // I. Pravěké umění 14 // Vznik uměni a počátky hudby 14 // Hudba mimoevropských kultur 16 // II. Starověké umění 25 // Umění Blízkého a Středního východu 25 // Antické uměni 26 // III. Středověké uměni 35 // Vývoj hudby středověku 37 // Vznik a vývoj křesťanského duchovního zpěvu 37 // - Počátky duchovni lidové písně 39 // - Raná středověká teorie a notace 40 // Vývoj středověké světské hudby 42 // Raný středověký vícehlas 45 // - Počátky vícehlasu 46 // -Arsanliqua 47 // - Ars nova 48 // - Anglický vícehlas 50 // Nástrojová gotická hudba 50 // Vývoj české středověké hudby 51 // IV. Renesance 61 // Renesanční vokální polyfonie 63 // Franko-flámská či nizozemská polyfonie 63 // Rozšířeni vokální polyfonie v Evropě 65 // Klasikové renesančního vícehlasu (G. P. Palestrina a O. Lasso) 68 // Renesanční instrumentální hudba 69 // Hudební teorie a praxe renesance 72 // Česká hudební renesance 73 // V. Baroko 81 // Vznik a vývoj opery 85 // Florentská camerata 85 // Claudeio Monteverdi 86 // Benátská opera 88 // Neapolská opera 90 // Opera mimo Itálii 92 // - Francouzská opera 93 // 378 // Dějiny hudby // - Gluckova reforma 94 // Barokní vokální hudba (Vznik nových barokních forem v Itálii) 95 // Rozvoj vokální hudby v ostatní Evropě 97 // Barokní instrumentální hudba 99 // Sonáta 100 //
Concerto grosso a sólový koncert 101 // Suita 103 // Klavírní a varhanní hudba 105 // Vyvrcholeni baroka 108 // - Georg Friedrich Händel 109 // - Johann Sebastian Bach 111 // Hudební teorie a hudební praxe baroka 118 // Interpretace barokní hudby 121 // VI. Klasicismus 129 // Vídeňská škola 133 // - Josef Ilaydn 133 // -WolfgangAmadeus Mozart 136 // - Ludwig van Beethoven 142 // Hudební tvorba v době velkých klasiků 150 // Interpretace klasické hudby 152 // VII. Romantismus 161 // Zakladatelé romantismu 164 // - Franz Schubert 165 // - Carl Maria von Weber 167 // Rozvoj romantismu 168 // - Felix Mendelssohn-Bartholdy 169 // - Robert Schumann 169 // - Fryderyk Chopin 122 // Doba virtuózů 176 // Novoromantismus 178 // - Hector Berlioz 178 // - Franz Liszt 180 // - Richard Wagner 183 // Klasickoromantická syntéza 187 // Boj o rovnováhu německé hudby 187 // - Johannes Brahms 188 // -Anton Bruckner 191 // Francouzská instrumentální hudba 192 // -César Franěk 193 // - Camille Charles Saint-Saěns 194 // Rozvoj národních škol 195 // Ruská hudba 196 // - Modest Pelroviě Musorgskij 200 // - Nikolaj Rimskij-Korsakov 203 // 379 // Dějiny hudby // - Petr Iljič Čajkovskij Zakladatelé české národní hudby // - Bedřich Smetana // - Antonín Dvořák Menší evropské školy // Polsko. Jižní slované. Bulharsko. Maďarsko. Španělsko Anglie, Holandsko. Belgie. Dánsko, Švédsko Norsko // - Johann Severin Svendsen // - Edward Hagerup Grieg
// - Christian Sinding Finsko // Romantismus v operní tvorbě // Německo // Rusko // Čechy // Ostatní středoevropské země // - Francie // - Itálie // Hudební život 19. století a problémy interpretace // VIII. Hudba přelomu století // Francouzský impresionismus // - Claudee Debussy // - Maurice Ravel // Německá hudba konce století Rozklad romantismu // - Richard Strauss // - Gustav Mahler // - Max Rieger // - Ferrueio Busoni // IX. Vývoj hudby 20. století // Hudba 1. poloviny 20. století // Charakter hudební mluvy a hudeního života // Klíčové osobnosti a tvůrčí skupiny // II. Vídeňská škola // -Arnold Schönberg // -Alban Berg // - Anton Webern // - Igor Stravinskij Pařížská šestka // - Darius Milhaud // -Arthur Honegger // - Paul Hindemith // - Béla Bartók // Další tvůrčí osobnosti a národní celky // // Východoevropská hudba 278 // Vývoj ruské hudby 278 // - Sergej Prokofjev 279 // - Dmitrij Šostakovič 280 // Maďarská hudba 282 // Polská hudba 282 // Balkánská hudba 283 // Tvůrci české operní hudby 283 // - Josef Bohuslav Foerster 283 // - Vítězslav Novák 284 // -Josef Suk 285 // - Leoš Janáček 285 //
- Bohuslav Martinů 289 // Západoevropská hudba 290 // Mimoevropská hudba 294 // Hudba po 2. světové válce 296 // Společenská a umělecká situace 296 // Nové proudy a osobnosti nové avantgardy 298 // - Hudba dodekafonická 298 // - Hudba elektroakustická 299 // - Hudba aleatomí a témbrová 302 // Současné syntézy, návraty i nové pokusy o inovaci hudebního jazyka 306 // Vývoj jazzu a rockové hudby 308 // Skladatelské osobnosti 309 // - Karlheinz Stockhausen 310 // - Pierre Boulez 310 // - Luigi Nono 311 // -John Cage 312 // - György Ligeti 313 // - Luciano Berio 314 // - George Crumb 315 // -Alfred Schnittke 316 // - Witold Lutoslawski 317 // - Krzystof Penderecki 319 // Hudebni tvorba konce 20. století 321 // - Západ 321 // - Jih 323 // - Sever 324 // - Východ 325 // Závěrem 331 // Doslov 333 // Ukázky notových záznamů 334 // Seznam obrazů 360 // Jmenný rejstřík 362 // Doporučená literatura 371
cnb002528129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC